Пошук


 
Журнал Випуск Назва
 
Буковинський медичний вісник Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) ПРОГРЕСУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕНОТИПІВ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА ЛЕПТИНУ (ARG223GLN) У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ Й ОЖИРІННЯ Анотація  PDF
O.I. Kadykova
 
Патологія № 1 (2012) Дослідження правих відділів серця, ролі та функції правого шлуночка у хворих на легеневу та кардіальну патологію Анотація  PDF
N. V. Tumanskaya, A. A. Popovich
 
Український терапевтичний журнал № 2 (2018) Предиктори когнітивної дисфункції у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка Анотація
A. S. Solonovych, A. V. Liashenko, L. S. Mkhitaryan, T. I. Gavrilenko, I. L. Revyenko, L. G. Voronkov
 
ScienceRise Том 1, № 3 (18) (2016) Взаимосвязь вариабельности и уровня гликемии со структурно-функциональными показателями сердца у больных хронической сердечной недостаточностью на фоне сахарного диабета 2 типа Анотація
Виктор Денисович Сиволап, Наталья Игоревна Капшитарь
 
Медичні перспективи Том 23, № 3(part1) (2018) The phenotypes of chronic heart failure in patients with ischemic heart disease combined with chronic obstructive pulmonary disease. Анотація  PDF
V. A. Potabashniy
 
Нирки - Počki Том 8, № 1 (2019) Предиктори розвитку і прогресування серцевої недостатності в додіалізних хворих із хронічною хворобою нирок Анотація  PDF
V.V. Rodionova, O.O. Boyko, O.A. Turenko, O.O. Denisenko
 
Сімейна медицина № 2(70) (2017) Стан кардіогемодинаміки та функції нирок при хронічній серцевій недостатності у хворих з артеріальною гіпертензією і фібриляцією передсердь Анотація  PDF
О. В. Курята, Мухаммад Мухаммад, О. С. Митрохіна
 
Міжнародний ендокринологічний журнал - Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal № 2.74 (2016) Асоціація поліморфізму гена ендотеліальної синтази оксиду азоту (Glu298Asp) із хронічною серцевою недостатністю у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння Анотація  PDF
O.I. Kadykova, P.P. Kravchun
 
Український терапевтичний журнал № 2 (2019) Галектин-3 — новий біомаркер хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця із супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою Анотація  PDF
O. A. Oparin, A. S. Vnukova
 
ScienceRise Том 8, № 3(13) (2015) Вікові особливості клінічного перебігу хронічної серцевої недостатності та структурно-функціональних змін серця на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння Анотація  PDF
Петро Петрович Бідзіля
 
Сімейна медицина № 2(64) (2016) Вікові особливості клінічного перебігу хронічної серцевої недостатності та структурно-функціональних змін серця на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння Анотація  PDF
П. П. Бідзіля
 
Патологія № 1 (2013) Хронічна серцева недостатність: основні аспекти діагностики та лікування Анотація
T.V. Turovskaya, A.M. Gnilorybov, L.V. Vasilyeva, V.B. Kostogryz, M.S. Goncharuk
 
Сімейна медицина № 1(63) (2016) Патогенез та шляхи корекції анемічного синдрому у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю Анотація  PDF
О. В. Долинна
 
ScienceRise Том 9, № 3 (14) (2015) Особливості кардіогемодинаміки при хронічній серцевій недостатності з надлишковою масою тіла та ожирінням залежно від функціонального стану нирок Анотація  PDF
Петро Петрович Бідзіля
 
Медичні перспективи Том 23, № 2 (2018) Changes of the level of galectin-3, β-2-microglobulin, albuminuria and end glycation products in patients with chronic heart failure and atrial fibrillation under the influence of treatment. Анотація
O. V. Kuryata, Muhammad Muhammad, S. S. Mytrokhina
 
Медичні перспективи Том 23, № 1(part2) (2018) The problem of anemia treatment in patients with chronic heart failure. Анотація  PDF
V. P. Ivanov, M. O. Kolesnуk, O. M. Kolesnуk, Ye. I. Ivanovа
 
Буковинський медичний вісник Том 17, № 4 (68) (2013) Цитокіновий статус у хворих на хронічний панкреатит з ішемічною хворобою серця за хронічної серцевої недостатності Анотація  PDF
O. I. Fediv, D. O. Hontsariuk
 
Медичні перспективи Том 20, № 1 (2015) Diagnostic accuracy of C-terminal fragment of type I procollagen in detection of hidden heart failure in hypertensive males. Анотація
M. Yu. Kolesnyk
 
Медичні перспективи Том 23, № 1(part1) (2018) Serum matrix metalloproteinase-2,9 activity, galectin-3 and systemic inflammation in patients with postinfarction heart failure with preserved ejection fraction. Анотація
O. Kuryata, A. Zabida, O. Sirenko
 
Слобожанський науково-спортивний вісник № 4(60) (2017) Вплив фізичної реабілітації на якість життя дітей з хронічною серцевою недостатністю Анотація  PDF
Мар’яна Чеховська, Любов Чеховська
 
Серце і судини № 2 (2018) Зв’язок індукованого фізичним навантаженням підвищення тиску наповнення лівого шлуночка зі змінами рівня NT-proBNP та гіпертрофією лівого шлуночка у хворих з артеріальною гіпертензією Анотація  PDF
O. V. Vasilenko
 
Медичні перспективи Том 23, № 2(part1) (2018) The level of Β-2-microglobulin, albuminuria in patients with chronic heart failure and atrial fibrillation depending on the functional state of the kidneys. Анотація  PDF
Muhammad Muhammad
 
Медичні перспективи Том 22, № 3 (2017) Risk factors, cardiohemodynamics and renal function state in patients with chronic heart failure and myocardial infarction in anamnesis. Анотація
O. V. Kuryata, A. A. Zabida, D. L. Chvora
 
ScienceRise Том 10, № 3 (15) (2015) Ехокардіографічні зміни у жінок з хронічною серцевою недостатністю залежно від індексу маси тіла Анотація  PDF
Петро Петрович Бідзіля
 
Сімейна медицина № 2(64) (2016) Ефекти сартанів при хронічній серцевій недостатності у практиці сімейного лікаря (Огляд літератури) Анотація  PDF
Н. В. Деміхова
 
1 - 25 з 38 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо