Пошук


 
Журнал Випуск Назва
 
Journal of Chemistry and Technologies Том 22, № 1 (2014): Вісник Дніпропетровського університету. Серія хімія Електрохімічна руйнація метилтрет-бутилового етеру Анотація
Aleksandr B. Velichenko, Larisa V. Dmitrikova, Svetlana D. Kopteva, Gregory V. Korshin, Natalia O. Chuvasova
 
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія "Екологія" № 1140 (2014): Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія "Екологія" . Випуск 11 Дослідження ефективності виведення свинцю з організму щурів під дією електромагнітного випромінювання видимого та інфракрасного діапазонів спектру Анотація  PDF
А. М. Коробов, Е. А. Гололобова, Т. М. Олейник, А. С. Зеленський
 
Сучасні проблеми економіки і підприємництво № 12 (2013) Стан та можливості покращення стратегічного управління на підприємствах України Анотація  PDF
О.П. Кавтиш, О.С. Абрамова
 
Radioelectronics and Communications Systems Том 56, № 11 (2013) Radar detection of mini-asteroids Анотація
Leonid F. Chernogor
 
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології Том 8, № 4 (2011) ФОРМУВАННЯ ДЕФЕКТНОЇ ПІДСИСТЕМИ ТЕЛУРИДУ СВИНЦЮ ПРИ ГАРТУВАННІ Анотація  PDF
Д. М. Фреїк, І. В. Горічок, Ю. В. Лисюк, Л. Й. Межиловська
 
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту № 42 (2012): ВИПУСК 42 Оцінка ризиків для здоров’я населення внаслідок емісії свинцю від антропогенних джерел Анотація  PDF
V. T. Agapova, E. V. Zolot′ko
 
ScienceRise Том 12, № 2 (29) (2016) Дослідження методу вилучення свинцю з акумуляторного лому Анотація  PDF
Віктор Юрійович Кушнеров, Іван Федорович Червоний
 
Journal of Chemistry and Technologies Том 25, № 1 (2017): Вісник Дніпропетровського університету. Серія хімія Електрохімічне Окиснення 4-нітроанІліну та 4-нітрофенолу на модифікованих PbO2-електродах Анотація
Olesia B. Shmychkova, Tatiana V. Luk’yanenko, Rossano Amadellia, Alexander B. Velichenko
 
Різання та інструменти в технологічних системах № 91 (2019): Різання та інструменти в технологічних системах ЗНИЖЕННЯ ЧАСУ ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗУБЧАСТИХ ЧАСТИН Анотація
Viktor Molnár, István Deszpoth, János Kundrák
 
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика Том 44 (2018) Фотолюмінесценція кристалічного і склоподібного тіогерманату свинцю Анотація
Д. И. Блецкан, В. Н. Кабаций
 
Morphologia Том 12, № 3 (2018) Порушення раннього морфогенезу серця за умов введення ацетату свинцю. Анотація  PDF
G. V. Dovgal, I. V. Shevchenko
 
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика Том 18 (2005) Дослідження процесів розсіювання та дифузії йонів у мо-нокристалі дийодиду свинцю методом перехідних стру-мів Анотація  PDF
Р. М. Пастернак
 
Медичні перспективи Том 22, № 4 (2017) Study of modification of zinc status of laboratory animals in conditions of low-dose action of lead and zinc in various forms. Анотація
E. M. Biletska, O. P. Shtepa, V. V. Kalinicheva, S. I. Valchuk
 
Збалансоване природокористування № 1 (2019) ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ ЗАБРУДНЕННЯ ЇСТІВНИХ ГРИБІВ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Анотація  PDF
С. ф. Разанов, О. І. Врадій
 
Біль. Суглоби. Хребет - Bolʹ, sustavy, pozvonočnik № 1.05 (2012) Вплив свинцевої інтоксикації на міжхребцевий диск (експериментальне дослідження) Анотація
V.Ye. Maltseva
 
Morphologia Том 10, № 3 (2016) Гістологічні, імуногістохімічні та ультраструктурні особливості морфології фетальної печінки під дією свинцю та нанометалів Анотація  PDF
V. F. Shatorna, Yu. O. Belska, V. I. Harets
 
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами № 1(1326) (2019) СИСТЕМИ «ON-LINE ПІДТРИМКИ» ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація  PDF
Наталія Володимирівна Ігуменцева, Юрій Вікторович Овсюченко, Олена Василівна Пересада, Інна Борисівна Прібильнова
 
Будівництво, матеріалознавство, машинобудування № 96 (2017) Вплив нерівноважних умов кристаллизации та підвищених температу експлуатації на властивості аккумуляторніх сплавов pbca0,1sn0,3 Анотація
V. F. Bashev, V. A. Polonsky, V. A. Ivanov, A. A. Kostina, V. O. tyutyunnik
 
Агроекологічний журнал № 2 (2018) Рухомість свинцю за профілем чорнозему типового та дерново-підзолистого ґрунту Анотація  PDF
Ірина В’ячеславівна Паращенко
 
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології Том 8, № 4 (2011) ВПЛИВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА СВІТЛОРОЗСІЮЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ БАКТЕРІЙ ЦИКЛУ СІРКИ DESULFUROMONAS ACETOXIDANS Анотація  PDF
О. І. Білий, О. М. Василів, В. Б. Гетьман, С. О. Гнатуш
 
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика Том 34 (2013) Вимірювання швидкостей реакцій natU з вторинними нейтронами, утвореними при опроміненні масивної свинцевої мішені протонами з енергією 660 МеВ Анотація
И. Адам, Ч. Бхатия, И. Гайсак, С. А. Густов, Л. Заворка, Ю. Киш, В. Кумар, И. В. Мирохин, В. С. Пронских, А. А. Солнышкин, М. Сухопар, Ж. Х. Хушвактов, В. М. Цупко-Ситников, В. Ю. Щеголев
 
Morphologia Том 8, № 1 (2014) Аналіз модифікуючого впливу цитратів золота, срібла та заліза на ембріотоксичність ацетату свинцю в експерименті. Анотація
V. F. Shatornaya, V. G. Kaplunenko, I. S. Chekman, V. I. Garets, E. N. Beletskaya, E. A. Nefedova, N. M. Onul
 
Morphologia Том 8, № 4 (2014) Модифікуючий вплив цитрату заліза на кардіотоксичність ацетату свинцю в експерименті. Анотація
E. A. Nefedova
 
Morphologia Том 9, № 1 (2015) Біоантагоністична дія цитрату срібла і цитрату золота на кардіотоксичність ацетату свинцю у ембріонів щурів Анотація
E. A. Nefedova
 
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології Том 9, № 1 (2012) ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЕГОВАНОГО БІСМУТОМ PbTe Анотація  PDF
Ю. В. Лисюк
 
1 - 25 з 67 результатів 1 2 3 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо