Dynamics of the level of professionally applied psychophysical and psycho-physiological readiness of students of railway specialties

Anzhelika Yefremova, Liudmila Shesterova

Abstract


Purpose: to investigate the influence of the experimental program of physical education with increased rate of professionally-applied physical training on the dynamics of psychophysical and psycho-physiological qualities of students of railway professions. )..

Material & Methods: in the study, 50 students (boys) of the 1st year of UkrSURT, faculty "Automation, telemechanics and communications" took part. The following research methods were used: theoretical analysis and generalization of scientific literature, pedagogical experiment, testing of professionally important psychophysical and psycho-physiological qualities, methods of mathematical statistics.

Results: presented result of testing of psychophysical and psycho-physiological qualities of students of experimental and control groups are. During initial testing set low level the above qualities. The influence of the experimental program on the indices of professionally important psychophysical and psycho-physiological qualities.

Conclusions: it found a positive effect of the experimental program of physical education with increased rate of professionally-applied physical preparation on professionally-applied psychophysical and psycho-physiological preparedness of students.


Keywords


psychophysical preparedness; psycho-physiological preparedness; professionally-applied physical preparation; psychophysical qualities; students

Full Text:

PDF

References


Amanzhol, I. A., Zharylkasyn, Zh. Zh. & Otarov, Ye. Zh. (2005), “Evaluation of working conditions of some professions of railway enterprises”, Aktualnye problemy transportnoy meditsiny, No 1, pp. 64–66. (in Russ.)

Batechko, D. P. (2012), “Analysis of the curriculum of physical education departments of universities in the mining profile”, Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No 2, pp. 7–11. (in Ukr.)

Boltеnkova, O. M. (2012), “Peculiarities of professionally applied physical training of girls in high school economic direction”, Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No 4, pp. 16–19. (in Ukr.)

Yevseeva, I. V. (2002), Mediko-sotsialnaya otsenka zdorovya zheleznodorozhnikov razlichnykh professionalnykh grupp : avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni kand. med. nauk: 14.00.33 “Obshchestvennoe zdorove i zdravookhranenie” [Medical and social assessment of the health of railwaymen of various professional groups: PhD abstact thesis], Moscow, 22 p. (in Russ.)

Еfremova, A. Ya. (2012), “Determining the level of physical training of future specialists electrical railway transport”, Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, № 2, pp. 15–18. (in Ukr.)

Kolinenko, Ye. A. (2001), Povyshenie urovnya fizicheskogo sostoyaniya rabotnikov zheleznodorozhnogo transporta sredstvami fizicheskoy kultury: avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni kand. ped. nauk: spets. 13.00.04. «Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya, sportivnoy trenirovki, ozdorovitelnoy i adaptivnoy fizicheskoy kultury» [Raising the level of physical condition of workers in railway transport means of physical culture: PhD abstract thesis], Khabarovsk, 23 p. (in Russ.)

Maslyuk, V. V. (2002), Obhruntuvannya kriterііv profesіynogo psikhofіzіologіchnogo vіdboru mashinіstіv lokomotivіv: avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni kand. med. nauk: 14.02.01. “Gіgіеna” [Justification professional psycho-physiological selection criteria locomotive driver: PhD abstract thesis], Kyiv, 26 p. (in Ukr.)

Pilipey, L. P. (2009), Profesіyna prikladna fіzichna pіdgotovka studentіv [Professional applied physical preparation of students], DVNZ UABS NBU, Sumi. (in Ukr.)

Pilipey, L. P. (2006), “Professiogram banking experts as a model-based description of the physical training of students”, Zbіrnik statey Kharkіvskogo khudozhno-promislovogo іnstitutu, No 9, pp. 9. (in Ukr.)

Raevskiy, R. T. & Kanishevskiy, S. M. (2010), “Actual problems of professionally applied physical training and methodology for their solution”, Aktualnye problemy professionalno-prikladnoy fizicheskoy podgotovki: nauchno-metodicheskiy zhurnal, No 1(1). pp. 6–11. (in Russ.)

Sadovskiy, V. A. (2010), “Psychological and pedagogical conditions of professional physical training of students of railway universities”, Uchenye zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta, № 10(68), pp. 79–84. (in Russ.)

Tsibulska, V. V. (2014), “Organizational-methodical conditions of formation of motivation of students distance learning pedagogical skills to professionally-applied physical training”, Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No 6(44), pp. 120–125. doi: 10.15391/snsv.2014-6.023 (in Ukr.)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Anzhelika Yefremova, Liudmila Shesterova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.