Efficiency of developing 15–17-year weightlifters’ training process for a one-year macrocycle with the use of various speed and strength training methods

Oleksandr Piven, Tetiana Dorofieieva

Abstract


Purpose: developed and experimentally tested the construction of the training process of weightlifters of 15–17 years during a one-year macrocycle with the use of various speed and strength training methods.

Material & Methods: to the experiment were attracted 30 young weightlifters at the age of 15–17 years, they all had II and III sports categories.

Results: it was found that the athletes of the experimental group who used the unconventional training method, using different training regimes – isokinetic, plyometric, half-dynamic, impact method with speed-strength training, which included jumping with various devices in depth and jumping out, after the experiment, they improved their strengths in the amount of the duathlon by 16,5 kg, and also set their own records in contrast to the control group that trained by the traditional method and improved the power results by 7,2 kg.

Conclusion: it is established that the use of non-traditional methods for the development of speed-strength qualities of weightlifters, namely, different training regimes – isokinetic, plyometric, half-dynamic, shock method, contributes to the more efficient development of speed-strength qualities, and, consequently, leads to an increase in sports performance in weightlifting. 


Keywords


training weightlifters; year-long macrocycle; shock method; speed-strength training; and athletic result

Full Text:

PDF

References


Verkhoshanskiy, Yu.V. (2013), Osnovy spetsialnoy silovoy podgotovki v sporte [Fundamentals of Special Strength Training in Sports], Sovetskiy sport, Moscow. (in Russ.)

Gaverdovskiy, Yu.K. (2007), Obuchenie sportivnym uprazhneniyam. Biomekhanika. Metodologiya. Didaktika [Training of sports exercises. Biomechanics. Methodology. Didactics], Fizkultura i Sport, Moscow. (in Russ.)

Dvorkin, L.S. (2005), Tyazhelaya atletika [Weightlifting], Sovetskiy sport, Moscow. (in Russ.)

Dzhim, V.Yu. (2013), "Comparative analysis of the technique of jerky exercises in weightlifting and kettlebell lifting", Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, No. 11, pp. 10-16. (in Russ.)

Doronin, A. M. (1992), Skorostno-silovaya podgotovka sportsmenov s ispolzovaniem mashiny upravlyayushchego vozdeystviya: avtoref. diss. na soiskanie uchenoy stepeni kand. ped. nauk [Speed-strength training of athletes using a control machine: PhD thesis abstract], GTsOLIFK, Moscow, 28 p. (in Russ.)

Yevdokimov, B.S. (1971), "Assessment of the level of special training for physical fitness of a weightlifter. Weightlifting", Fizkultura i sport, Yearbook, pp. 118-123. (in Russ.)

Ippolitov, N.S. (1975), Issledovanie prognosticheskoy znachimosti skorostno-silovykh kachestv u podrostkov pri otbore dlya zanyatiy tyazheloy atletikoy: avtoref. diss. na soiskanie uch. stepeni kand. ped. nauk [Investigation of the prognostic significance of speed-strength qualities in adolescents in selection for weightlifting: PhD thesis abstract], Leningrad, 24 p. (in Russ.)

Korobkov, A.V. (1964), Issledovanie vzaimosvyazi razvitiya fizicheskikh kachestv i obucheniya tekhnike tyazheloatleticheskikh uprazhneniy: avtoreferat. dis. kand. ped. nauk [Investigation of the interrelation between the development of physical qualities and training in the technique of weightlifting exercises: PhD thesis abstract], Moscow, 25 p. (in Russ.)

Laputin, H.A. (2004), Spetsialnye uprazhneniya tyazheloatleta [Special weightlifter exercises], Fizkultura i sport, Moscow. (in Russ.)

Medvedev, A.S., Frolov, A.I. & Furaev, A.N. (1980), "Speed-strength qualities of heavy-lifters of high qualification and their interrelation with technical maystrystvom", Fizkultura i sport, Yearbook, pp. 33-34. (in Russ.)

Mikhaylyuk, M.P. (1977), "Speed-strength training of qualified weightlifters", Fizkultura i sport, Yearbook, pp. 46-48. (in Russ.)

Oleshko, V.H. (2011), Pidhotovka sportsmeniv u sylovykh vydakh sportu [Training of athletes in power sports], DIA, Kyiv. (in Ukr.)

Platonov, V.N. (2015), Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Obshchaya teoriya i ee prakticheskie prilozheniya [System of training athletes in the Olympic sport. General theory and its practical applications], in 2 books., Book 1, Olimp. lit. (in Russ.)

Platonov, V.N. (2015), Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Obshchaya teoriya i ee prakticheskie prilozheniya [System of training athletes in the Olympic sport. General theory and its practical applications], in 2 books., Book 2, Olimp. lit. (in Russ.)

Piven, O.B. & Dzhym, V.Iu. (2014), "Improvement of the training process of athletes of power sports on the basis of their biorhythms", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 5(43), pp. 65-69, doi: 10.15391/snsv.2014-5.012. (in Ukr.)

Piven, O.B. & Dorofieieva, T.I. (2017), "Dependence of sports result from data of physical development, morphofunctional and special strength training of weightlifters at the stage of preliminary basic training", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 4(60), pp. 75-85, doi: 10.15391/snsv.2017-4.015. (in Ukr.)

Farfel, B.C. (1963), Tribuna masterov tyazheloy atletiki [Tribune of Masters of Weightlifting], Fizkultura i sport, Moscow. (in Russ.)

Filin, V.P. (1970), Problema sovershenstvovaniya dvigatelnykh (fizicheskikh) kachestv detey shkolnogo vozrasta v protsesse sportivnoy trenirovki: avtoref. diss. na soiskanie uch. stepeni d-ra. ped. nauk [The problem of improving the motor (physical) qualities of school-age children in the process of sports training: Doctor of Science thesis abstract], Moscow, 55 p. (in Russ.)

Chernyak, A.V. (1970), "Speed-strength training athletes, dischargers", Tyazheloatlet: sbornik statey v pomoshch treneru, FiS, pp. 28-36. (in Russ.)

Cornelius, A.E., Brewer, B.W. & Van Raalte, J.L. (2007), "Applications of multilevel modeling in sport injury rehabilitation research", International Journal of Sport and Exercise Psychology, Vol. 5(4), pp. 387-405, doi: 10.1080/1612197X.2007.9671843.

Visek, A.J., Watson, J.C., Hurst, J.R., Maxwell, J.P. & Harris, B.S. (2010), "Athletic identity and aggressiveness: A cross-cultural analysis of the athletic identity maintenance model", International Journal of Sport and Exercise Psychology, Vol. 8(2), pp. 99-116, doi: 10.1080/1612 197X.2010.9671936.

Huijing, P.A. (1992), "Elastic Potential of Muscle", Strength and Power in Sport, Blackwell Scientific Publications, pp. 151-168.

Komi, P.V. (1992), "Stretch-Shortening Cycle", Strength and Power in Sport, Blackwell Scientific Publications, pp. 169-179.
Copyright (c) 2017 Oleksandr Piven, Tetiana Dorofieieva

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.