Topical issues of physical therapy for gunshot lesions of the diaphysis of the shoulder

Sergiy Kalmykov, Yuliya Kalmykova

Abstract


Purpose: to consider the features of physical therapy for gunshot lesions of the diaphysis of the shoulder.

Material & Methods: theoretical analysis and generalization of modern scientific and methodological literature data on the features of the use of rehabilitation equipment for gunshot shoulder injuries.

Results: the peculiarities of the application of physical therapy devices after gunshot lesions of the shoulder diaphysis are determined, the features of the application of kinesitherapy, therapeutic massage and physiotherapeutic treatment at different periods of the pathological process.

Conclusion: physical therapy is an integral part of the medical rehabilitation of the wounded with gunshot injuries of the shoulder and depends on the amount of damage to the muscular apparatus, the immobilization method, the severity of the general condition of the wounded and the period of the pathological process and rehabilitation measures.


Keywords


gunshot shoulder injury; physical therapy; rehabilitation measures

Full Text:

PDF

References


Berezka, N.I. & Vlasenko, V.G. (2015), Gunshot wounds. Treatment at the stages of medical evacuation: Metodicheskie rekomendatsii dlya samostoyatelnoy raboty studentov 3-5 kursa meditsinskikh i stomatologicheskikh fakultetov [Gunshot wounds. Treatment at the stages of medical evacuation: Methodological recommendations for independent work of students of 3-5 courses of medical and dental faculties], KhNMU, Kharkov. (in Russ.)

Burianov, O.A. (2006), Travmatolohiia i ortopediia [Traumatology and orthopedics], Knyha plius, Kyiv. (in Ukr.)

Burianov, O.A., Komarov, M.P., Likhodiy, V.V., Kvasha, V.P. & Zadnichenko, M.O. (2015), Methodical development of classes for the preparation of students on the topic: "Gunshot wounds of the upper and lower extremities", Litopys travmatolohii ta ortopedii, No. 1-2, pp. 204-209. (in Ukr.)

Vysotsky, A.E. (2004), "Functional gymnastics in correction of violations of statics and dynamics of the human musculoskeletal system", Teoriya i praktika ozdorovleniya naseleniya Rossii: materialy 1-y Natsionalnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, 24-27 maya 2004 goda, Smolensk [Theory and Practice of Recovery of the Population of Russia: Materials of the 1st National Scientific and Practical Conference with International Participation, May 24-27, 2004, Smolensk], pp. 56-58. (in Russ.)

Holka, H.H. & Bur’ianov, O.A. (2014), Travmatolohiia ta ortopediia [Traumatology and orthopedics], Nova Knyha, Vinnytsia. (in Ukr.)

Gumanenko, Ye.K. (2004), Voenno-polevaya khirurgiya [Military field surgery], Foliant, SPb. (in Russ.)

Duhina, L.V. (2015), Likuvalna fizychna kultura v travmatolohii [Therapeutic physical culture in traumatology], Kharkiv. (in Ukr.)

Yepifanov, V.A. (2012), Vosstanovitelnaya meditsina [Regenerative medicine], GEOTAR-Media, Moskva. (in Russ.)

Yepifanov, V.A. & Yepifanov, A.V. (2010), Reabilitatsiya v travmatologii [Rehabilitation in traumatology], GEOTAR-Media, Moskva. (in Russ.)

Kurdybaylo, S.F. & Gerasimova, G.V. (2004), Lechebnaya fizicheskaya kultura posle amputatsii konechnostey i pri zabolevaniyakh oporno-dvigatelnoy sistemy [Therapeutic physical culture after amputation of limbs and with diseases of the musculoskeletal system], SPb. (in Russ.)

Myatiga O.M., Myatiga, D.S., Kalmykova, Yu.S. & Kalmykov, S.A. (2011), "Modern approaches to the physical rehabilitation of middle-aged women after fractures of the elbow joint in the postimmobilization period", Slobozans'kij naukovo-sportivnij visnik, No. 3, pp. 101-106. (in Ukr.)

Ostroushko, O. (2017), "Features of physical rehabilitation during gunshot wounds of the shoulder joint", Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu, No. 2, pp. 59-62. (in Ukr.)

Parkhotik, I.I. (2007), Fizicheskaya reabilitatsiya pri travmakh verkhnikh konechnostey [Physical rehabilitation for injuries of the upper limbs], Olimpiyskaya literatura, Kiev. (in Russ.)

Pigolkin, Yu.I. (2009), Ognestrelnye perelomy ploskikh kostey [Gunshot fractures of flat bones], OOO «Meditsinskoe inform. agentstvo», Moskva. (in Russ.)

Poparyukha, Yu.A., Adel Marita MA & Litovchenko, N.P. (2012), "Methods and means of physical rehabilitation for common shoulder injuries", Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P.Drahomanova, Seriia No. 15. "Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury / fizychna kultura i sport": zb. naukovykh prats, Vypusk 22, pp. 48-60. (in Russ.)

Popov, V.L., Shigeev, V.B. & Kuznetsov, L.Ye. (2002), Sudebno-meditsinskaya ballistika [Forensic medical ballistics], Gippokrat, Spb. (in Russ.)

Sokolovskyi, V.S., Romanova, N.O. & Yushkovska, O.G. (2005), Likuvalna fizychna kultura [Therapeutic physical culture], Odes. derzh. med. un-t, Odesa. (in Ukr.)

Shapovalov, V.M. (2004), Voennaya travmatologiya i ortopediya [Military Traumatology and Orthopedics], Foliant, SPb. (in Russ.)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Sergiy Kalmykov, Yuliya Kalmykova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.