Determination of the level of tactical readiness of qualified runners at 800 m

Tetiana Rybalchenko, Olena Nasonkina, Mykhailo Marchenkov

Abstract


Purpose: determine the change in the level of tactical preparedness and tactics of competitive activity of qualified runners at 800 m.

Material & Methods: theoretical analysis and generalization of literary sources; pedagogical observation; analysis of competitive activities; method of expert evaluation; methods of mathematical statistics. To determine the level of tactical preparedness of the runners, 20 experts were involved (10 coaches and 10 highly qualified athletes). The study involved athletes I category and CMS, specializing in running at 800 m aged 17–21 (10 boys and 10 girls).

Results: revealed a low level of tactical preparedness of runners at 800 m. Improved tactical readiness indicators, namely the ability to analyze information about their rivals and the ability to use it during competitions, increase the diversity of the arsenal of tactical actions, increase the ability to impose their tactics and ability to quickly respond to the situation, which has changed, and instantly change tactical techniques depending on the opponent's behavior.

Conclusion: shows the positive effect of specially designed exercises on the level of tactical preparedness of athletes. The redistribution of efforts of athletes at a distance, an increase in the average competitive speed and sports result.


Keywords


endurance; runners; tactical preparedness

Full Text:

PDF

References


Vasil'yeva, O.S. (2011), Individual'naya takticheskaya podgotovka begunov na sredniye distantsii grupp sportivnogo sovershenstvovaniya [Individual tactical preparation of runners at medium distance of groups of sports perfection: PhD diss.], Chelyabinsk, 163 р. (in Russ.)

Ivanova, T.P. (2008), “Piculiarties of tactical preparation of runners on middle distance”, Slobozans'kij naukovo-sportivnij visnik, No. 3, рр. 71-73. (in Ukr.)

Ivanova, T.P. (2010), “Research of level of tactical preparation of runners on middle distance within of the annual cycle of training”, Materialy nauch.-prakt.konf. “Aktual'nyye voprosy vysshego professional'nogo obrazovaniyaposvyashch”, [Materials scientific-practical conference], Donetsk, 18.03.2010, рр. 65-69. (in Ukr.)

Ivanova, T.P. (2011), Vdoskonalennya spetsíal'noí fízichnoí ta tekhníko-taktichnoí pídgotovleností kvalífíkovanikh bígunív na serední distantsíí, KSAPC, Kharkív. (in Ukr.)

Shiryayev, A.G., Bakulev, S.Ye., Makarenko, Ye.M. and others (2006), “O taktike sorevnovatel'noy deyatel'nosti sportsmena”, Uchenyye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 21, pp. 89-100. (in Russ.)

Polunin, A.I. (2003), Shkola bega Vyacheslava Yevstratova, Sovetskiy sport, Moscow. (in Russ.)

Popcov, V. (1998), “Some aspects of sports physiology in relation to endurance sports”, Lyzhnyye gonki, No. 1 (7), pp. 16-25. (in Russ.)

Rybalchenko, T.P. (2013). Vdoskonalennya special`noyi fizy`chnoyi ta texniko-takty`chnoyi pidgotovlenosti kvalifikovany`x biguniv na seredni dy`stanciyi v richnomu cy`kli trenuvan [Improvement of special physical, technical and tactical preparation of qualified middle distance runners during annual training cycle: PhD diss.], Kharkív, 199 p. (in Ukr.)

Rybalchenko, T.P., Ivanov, P.P. & Rybalchenko, A.N. (2017), “Sovershenstvovaniye tekhnicheskoy i takticheskoy podgotovki begunov na sredniye i dlinnyye distantsii”, Suchasní tendentsíí rozvitku legkoí atletiki, Vol. 1, pp. 60-64. (in Russ.)

Rybkovskiy, A.G. (2007), “Tekhnicheskaya podgotovka sportsmena i yeyo realizatsiya v taktike bega na vynoslivost'”, Pedagogika, psikhologiya i mediko-biologicheskiye problemy fizicheskogo vospitaniya i sporta, No. 5, pp. 144-146. (in Russ.)

Kharabuga, S.G., Bankin, V.N. & Kollyas, H. (2002), “Osnovnyye polozheniya v sisteme podgotovki sportsmenov vysokogo klassa”, Fizicheskoye vospitaniye studentov tvorcheskikh spetsial'nostey, No. 1, pp. 33-45. (in Russ.)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Tetiana Rybalchenko, Olena Nasonkina, Mykhailo Marchenkov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.