Dynamics of other functional state it of cardiovascular and respiratory systems indicators at women under the influence of swimming occupations

Liliia Sheiko

Abstract


Purpose: to determine degree of recreational swimming occupations influence on functional state of cardiovascular and respiratory systems of women.

Materials & Methods: 52 women aged 25–45 years have participated in research. Data collection was carried out in recreational groups of Y. Bliznuks author's school of swimming and the "Pioneer" pool. Examinees had identical swimming readiness. Were applied: poll, testing, tool research methods of cardiovascular and respiratory systems. The obtained quantitative data was processed by methods of mathematical statistics.

Results: the research demonstrates that occupations in recreational swimming cause positive changes of functional state of cardiovascular and respiratory systems of women aged 25–45 years; considerable improvement of state is cardiovascular and respiratory systems indicators was most shown after 2 years of occupations.

Conclusions: it is established that occupations in recreational swimming for 2 years have positively affected state of cardiovascular and respiratory systems of women aged 25–45 years.


Keywords


swimming; women; indicators; systems of organism; functional state

Full Text:

PDF

References


Balamutova, N.M., Kozhukh, N.F., Sheyko, L.V. & Oleynikov, I.P. (2006), "Changes in the Physical Development and Physical Preparedness of Women 35-50 Years Engaged in Healthy Swimming Groups", Fizicheskoe vospitanie studentov tvorcheskikh spetsialnostey, No. 1, pp. 57-61. (in Russ.)

Balamutova, N.M. & Sheyko, L.V. (2016), "Polozhitelnoe vliyanie zanyatiy plavaniem na fizicheskoe i funktsionalnoe sostoyanie studentok v usloviyakh vuza", Aktualnі problemi rozvitku traditsіynikh і skhіdnikh єdinoborstv: zb. nauk. prats Kh Mіzhnarodnoї іnternet nauk.-metod. konf. Natsіonalnoї akademії natsіonalnoї gvardії Ukraїni [Actual Problems in the Development of Traditional and Oriental Martial Arts: Sb. sciences The works of the X International Internet Science. Method. Conf.], Kharkіv, pp. 254-257. (in Russ.)

Belyaeva, B.T. (1987), Ispolzovanie plavaniya s tselyu povysheniya rabotosposobnosti srednego i starshego vozrasta [Using swimming with the aim of increasing the efficiency of middle and senior age], Leningrad. (in Russ.)

Danko Yu.M. (1974), Zdorovoe telo [Healthy Body], Znanie, Moscow. (in Russ.)

Dubrovskiy, V.I. (1989), Dvizheniya dlya zdorovya [Health Movements], Fizkultura i sport, Moscow. (in Russ.)

Ponomareva, V.V. (2001), Fizicheskaya kultura i zdorove [Physical Culture and Health], SGIFK, Smolensk. (in Russ.)

Kardamonova, N.N. (2001), Plavanie: lechenie i sport [Swimming: treatment and sport], Feniks, Rostov-na-Donu. (in Russ.)

Solodkov, A.S. & Sologub, Ye.G. (2001), Fiziologiya cheloveka obshchaya, sportivnaya, vozrastnaya [General physiology, sports, age], Tera-sport, Moscow. (in Russ.)

Sheiko, L.V. (2007), "The Influence of Healthy Swimming on the Physical and Psychoemotional State of Mature and Older People", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 12, pp. 11-14. (in Russ.)

Sheiko, L.V. (2016), "Estimation of the influence of recreational swimming on the level of the physical state of women", Zbirnyk naukovykh prats uchasnykiv Kh mizhnarodnoi internet nauk.-metodychnoi konferentsii «Aktualni problemy rozvytku tradytsiinykh i skhidnykh yedynoborstv» [Collection of scientific works of participants of the X international Internet sciences-methodical conference "Actual problems of the development of traditional and oriental martial arts"], Natsionalna akdemiia natsionalnoi hvardii Ukrainy, Nezalezhna asatsiatsiia sluzhbovo-prykladnykh yedynoborstv, Kharkiv, pp. 254-257. (in Russ.)

Sheiko, L.V. (2017), "Dynamics of the physical and psychoemotional state of women under the influence of swimming", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 1(57), pp. 121-126. (in Russ.)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Liliia Sheiko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.