Relationship between physical development and physical readiness among skilled wrestlers

Yuryi Tropin, Vyacheslav Romanenko, Valeriy Goloha, Nataliy Veretelnikova

Abstract


Purpose: to determine the relationship between physical development and physical readiness among qualified wrestlers.

Material & Methods: in the study involved thirty qualified wrestlers, aged 19–22 years. For the purpose of analyzing indicators of physical development and physical preparedness, pedagogical testing.

Results: the results of the study testify to the homogeneity of the indices of physical development of the athletes under study, the coefficient of variation is in the range from 2,43% to 10,93%. It is revealed that the indices of physical readiness of qualified wrestlers are characterized mainly by small variation in the testing of speed-strength qualities, coordination abilities, general and strength endurance, and average – in the results of special endurance.

Conclusion: it is determined that the most informative indicators of physical development are the weight of the wrestler's body, which has a connection with 15 physical preparedness tests, followed by a vital index (12 statistically reliable relationships) and a strength index (11 interrelations).


Keywords


qualified wrestlers; correlation; physical development; physical preparedness

Full Text:

PDF

References


Holokha, V.L. (2017), "Problems of increasing the special endurance of judoists", Edynoborstva, No. 4, pp. 56-61. (in Ukr.)

Dagbaev, B.V. (2013), Podgotovka bortsov volnogo stilya s uchetom sovremennykh pravil sorevnovaniy: monografiya [Training of freestyle wrestlers taking into account modern rules of competitions: monograph], Buryat State university Publishing House. (in Russ.)

Kamaev, O.I., Tropin, Yu.N. & Kostyukov, Ya.E. (2017), "Special endurance as an integral part of the training of wrestlers", Yedinoborstva, No. 3, pp. 40-43. (in Russ.)

Nachinskaya, S.V. (2005), Sportivnaya metrologiya: uchebnoe posobie dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy [Sports Metrology: a textbook for students of higher educational institutions], Izdatelskiy tsentr «Akademiya», Moscow. (in Russ.)

Novikov, A.A. (2012), Osnovy sportivnogo masterstva [Fundamentals of Sporting Excellence], VNIIFK, Moscow. (in Russ.)

Pervachuk, R.V., Tropin, Yu.N., Romanenko, V.V. & Chuev, A.Yu. (2017), "Modeling characteristics of sensorimotor reactions and specific perceptions of skilled wrestlers", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 5, pp. 84-88, doi: 10.15391/snsv.2017-5.015. (in Russ.)

Romanenko, V.V. & Golokha, V.L., (2017), "Assessment of the level of special endurance and functional capabilities of qualified Taekwondo", Yedinoborstva, No. 4, pp. 69-73. (in Russ.)

Tropin, Yu.N. (2017), "Model characteristics of physical fitness in sports wrestling", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 2, pp. 98-101, doi: 10.15391/snsv.2017-2.017. (in Russ.)

Iermakov, S., Podrigalo, L., Romanenko, V., Tropin, Y., Boychenko, N. & Rovnaya, O. (2016), «Psycho-physiological features of sportsmen in impact and throwing martial arts», Journal of Physical Education and Sport, Vol. 16(2), pp. 433-441.

Latyshev, S., Korobeynikov, G. & Korobeinikova, L. (2014), «Individualization of Training in Wrestlers», International Journal of Wrestling Science, Vol. 4, No. 2, рр. 28-32.

Miarka, B. (2016), «Technical-tactical and physiological demands of wrestling combats», Revista de Artes Marciales Asiáticas, Vol. 11, No. 1, рр. 18-31.

Zhumakulov, Z. P. (2017), «Education Technology of Primary Training Sport Wrestling», Eastern European Scientific Journal, No. 5, рр. 29-35.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Yuryi Tropin, Vyacheslav Romanenko, Valeriy Goloha, Nataliy Veretelnikova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.