PROBLEMS OF SELECTION OF FEMALE ATHLETES FOR THE FORMATION OF FORMATION TEAMS IN ACROBATIC ROCK 'N' ROLL

Authors

Abstract

Purpose: the substantiation of the most significant components of the comprehensive assessment of the results of the competitive program, which will determine the effectiveness of the composition of athletes for the teams of formation in the acrobatic rock 'n' roll.

Material and methods: research was conducted on the basis of clubs from the acrobatic rock and roll of the All-Ukrainian public organization "Federation of Acrobatic rock and roll of Ukraine" (FARRU). The study participated athletes of Female Command formation aged 13 to 28 years in an amount of 84 people. Qualification: 19 athletes (22,6 %) have the first discharge, 46 athletes (54.8%) have a discharge of KMS, 19 athletes (22,6 %) of the MS of Ukraine. To achieve the goal we used a complex of modern research methods: theoretical analysis and generalization of literary and Internet sources, analysis of documentary materials, pedagogical observation, anthropometry, methods of mathematical statistics.

Results: the conducted study made it possible to determine the harmonism of the structure of teams by their components and the influence of components for a comprehensive assessment for the implementation of competitive exercises.

Conclusions: as a result of the use of modern research methods managed to establish components of the contingent structure and determine the elements of the evaluation system for forming commands in the category of Female formations in the Acrobatic rock 'n' roll.

Keywords: acrobatic rock-n-roll, team of formations, selection of athletes.

References

Aghyppo, О., Dorofeeva, Т., Druz ,V. Puhach, Y., Nechytailo, M. (2015), “Norm, standards and tests in the structure of creation of monitoring of physical development, physical fitness and physical state“, Slobozhanskyi herald of science and sport (English ed.online). Kharkiv: KSAPS. № 5 (49). рр 10-18. (in Russ.)

Artemieva, Н. P., Mulik, V. V. (2007), “Influence of the feeling of a partner on the effectiveness of sports performances in acrobatic rock and roll”, Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu: naukova monografіya za redaktsієyu prof. Єrmakova S.S. Kharkіv: KHDADM (KHKHPІ). № 7. pp. 11-13. (in Russ.)

Artemieva, Н. P. (2008), Kryterii vidboru ta prohnozuvannia sportyvnoho udoskonaliuvannia v akrobatychnomu rok-n-roli, [Selection and forecasting of sports improvement in the Acrobatic rock and role]: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stup. kand. nauk z fiz. vykhovannia ta sportu: spets. 24.00.01. Kharkіv, 23 р.(in Ukr.)

Artemieva, H. P., Volkova, Ja. V., Guljaev, A. A. (2019), “Modern approach to certification of the contingent of sports dances at the stage of initial training based on the phylogenetic conditionality of the development of the somatotype“, Naukovij chasopis Nacіonal'nogo unіversitetu іm. Dragomanova: serіja 15 Naukovo-pedagogіchnі problemi fіzichnoї kul'turi (fіzichna kul'tura і sport). Kiїv: Vipusk 9 (117) 19. pp. 21-26. (in Russ.)

Artemieva, H. P., Pugach, Ja. I., Druz', V. A. (2014), Problema adaptacii v strukture nauchnyh issledovanij sistemy olimpijskogo obrazovanija [The problem of adaptation in the structure of scientific research of the Olympic education system]: monografija, Kharkjv: КНGAFK, 114 p. (in Russ.)

Balsevich, V. K. (1997), “Sportivnyiy talant; genezis, vyiyavlenie, razvitie, realizatsiya“. K.: Sovremennyiy olimpiyskiy sport, рр 238-239. (in Russ.)

Boloban, V. N. (2009), “Elements of theory and practice of sports orientation, selection and recruitment of groups in sports acrobatics“, Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu. №2. рр 170-178. (in Russ.)

Druz, V. A., Artemeva, G. P., Buren, N. V., Bokanova, A. F. (ta In) (2013), Teoreticheskie i prikladnyie osnovyi postroeniya monitoringa fizicheskogo razvitiya, fizicheskoy podgotovlennosti i fizicheskogo sostoyaniya razlichnyih grupp naseleniya [Theoretical and applied basics of constructing monitoring of physical development, physical fitness and physical condition of various groups of the population]: methodical manual. Harkov: HGAFK. 124 p. (in Russ.)

Kozina, Zh. L. (2015), Individualizatsiya pidgotovki sportmenov v igrovyih vilah sporta [Individualization of training athletes in sports game species] : monograph. H.: Tochka. 396 p. (in Russ.)

Matveev, L. P. (2005), Obshhaja teorija sporta i ee prikladnye aspekty: 4-e izd. [General Theory of Sports and Her Applied Aspects: 4th ed] SPB: Izdatel'stvo «Lan'», 384 p. (in Russ.)

Medvedeva, E. N., Terehina, R. N., Borisenko, S. I., Fedorova, O. S., Krjuchek, E. S., Suprun, A. A. (2015), Teorija i metodika akrobaticheskogo rok-n-rolla: horeograficheskaja podgotovka: uchebnoe posobi [Theory and technique of acrobatic rock and roll: choreographic preparatione: tutorial]. M.: Sport, 96 p. (in Russ.)

Ofitsiinyi sait FARRU; URL: http://ufarr.com.ua/ (rezhim dostupu 19.04.2021)

Platonov, V. N. (2005), Sistema podgotovki sportsmenov v olimpijskom sporte. Obshhaja teorija i ee prakticheskie prilozhenija: uchebnik trenera vysshej kvalifikacii [The system of training athletes in the Olympic sport. General Theory and Her Practical Applications: Tutorial Trainer Higher Qualification]. M.: Sovetskij sport, 820 p. (in Russ.)

Sak, N. N, Artem'eva, H. P. (2005), “To the morphological possibilities of predictive assessment of an athlete's prospects“, Slobozhans'kij naukovo-sportivnij vіsnik. № 8. pp. 141-147. (in Russ.)

Teorija i metodika obuchenija bazovym vidam sporta. Gimnastika (2013): uchebnik dlja studentov uchrezhd. vyssh. prof. Obazovanija [Theory and methods of teaching basic sports. Gymnastics: textbook for students. higher. prof.education]. pod redakciej E.S. Krjuchek, R.N. Terehinoj. M: Akademija, 288 p. (in Russ.)

Terehin, V. S., Medvedeva, E. N., Krjuchek, E. S., Vorob'ev, A. O., Baranov, M. Ju. (2015), Teorija i metodika akrobaticheskogo rok-n-rolla. Aktual'nye voprosy podgotovki sportsmenov [The theory and technique of acrobatic rock and roll. Actual issues of training athletes]:uchebnoe posobie. M.: Chelovek, 80 p. (in Russ.)

Shinkaruk, O. A. (2011), Otbor sportsmenov i orientatsiya ih podgotovki v protsesse mnogoletnego sovershenstvovaniya (na materiale olimpiyskih vidov sporta) [Selection of athletes and the orientation of their preparation in the process of many years of improvement (on the material of the Olympic Sports)]: monografiya. K.: Olimpiyskaya literature, 360 p. (in Russ.)

Shinkaruk, O. A., Sivash, I. S. (2016), Hudozhestvennaya gimnastika: otbor i orientatsiya podgotovki sportsmenok v gruppovyih uprazhneniyah [Rhythmic gymnastics: selection and orientation of training athletes in group exercises]: monografiya. K.: Olimpiyskaya literature, 120 p. (in Russ.)

Halyna Artemieva, Tetiana Moshenska, Anastasya Panshyna, Yevhen Medvediev (2020), “The technique of improving the balance of the body of acrobatic rock and roll athletes on stage preliminary basic training“, Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, (English ed.online). № 1(8), рp. 11-16. (in Eng.)

Halyna Artemieva, Tetiana Moshenska (2018), “The role an dimportance of choreographyin gymnastic and dance sports“, Slobozhanskyi herald of science and sport (English ed.online). №4 (66). pр. 27-30. (in Eng.)

Lutsenko, L., Artemyeva, H., Chichkunova, M. (2017), “Fundamental factors of long-term criteria and selection of children at the first stage of multi-year sports training in gymnastics and dance sports“, Slobozhanskyi herald of science and sport (English ed.online). №5 (61). рp. 56-59. (in Eng.)

Podrigalo, L. V., Artemieva, H. Р., Rovnaya, O. A., Panshyna, A. D., Ruban, L. A., Merkulova, T. V., Galashko, M. M., Chernukha, O. V. (2019), “Analysis of the physical development and somatotype of girls and females involved into dancing and gymnastic sports“, Physical education of students online versions; №23(2), pp. 75-81. http://doi.org/10.15561/20755279.2019.0204 (in Eng.)

World Rock'n'Roll Confederation (WRRC). URL: http://www.wrrc.org (accessed: 10.04.2021)

Downloads

Published

2021-07-28

Issue

Section

Статті