Characteristic of passes of ball games team qualifications

Andrii Pertsukhov, Svyatoslav Koval

Abstract


Purpose: to define quantity and efficiency of passes in games of participating teams of world championship 2014.

Material & Methods: analysis of scientific-methodical literature, registration of technical-tactical actions, methods of mathematical statistics. The study of competitive activities was conducted with participating teams of world championship 2014.

Results: the article shows the quantitative and qualitative indicators of passes in games of high teams qualification.

Conclusions: the total of passes of the commands executed by football players in games of world championship 2014, it varies in the range from 242 to 819 where average value is 499,7 passes. Victorious teams surpass losers teams almost in all the quantitative and qualitative indicators of passes.


Keywords


ball passes; penalty area; half of a field; efficiency of passes

Full Text:

PDF

References


Guba, V. P., Leksakov, A. V. & Antipov, A. V. 2010, Integralnaya podgotovka futbolistov [Integrated training of players]. Moscow: Sovetskiy sport, 208 p. (in Russ.)

Zhurid, S. N. 2007, [Model specifications of technical and tactical actions of young football players of 15 and 17 years of various game roles] Slobozhanskii naukovo-sportyvnyi vіsnyk [Slobozhanskyi science and sport bulletin]. Kharkіv: KSAPC, No 12, pp. 93–97. (in Russ.)

Zhurid, S. N. 2007, Sovershenstvovaniye tekhniko-takticheskoy podgotovki futbolistov 15–17 let s ispolzovaniyem kompleksov trenirovochnykh zadaniy : dis. na soiskaniye nauchn. stepeni kand. nauk po fiz. vosp. i sportu [Improving the technical and tactical training of players aged 15-17 with complex training tasks. PhD diss.]. Kharkov, 231 p. (in Russ.)

Koval, S. S. 2010, Kompleksnoye formirovaniye dvigatelnykh kachestv i osvoyeniye tekhniko-takticheskikh deystviy yunykh futbolistov 8–12 let : dis. na soiskaniye nauchn. stepeni kand. nauk po fiz. vosp. i sportu [Complex formation of motor skills and the development of technical and tactical actions of young football players of 8-12 years. PhD diss.]. Kharkov, 205 p. (in Russ.)

Kostyukevich, V. M. 2006, Upravleniye trenirovochnym protsessom futbolistov v godichnom tsikle podgotovki [Management of training players in the process of preparation of the annual cycle], Vinnitsa: Planer, 683 p. (in Russ.)

Lukhtanen, P. 2006, [Biomechanical aspects of gaming activities in footbal] Futbol-Profi [Soccer-Profi]. Donetsk, Vol. 4 No 3, pp. 40–47. (in Russ.)

Mulik, V. V., Shalenko, V. V., Abdula, A. B. & Pertsukhov, A. A. 2015, [The rhythm and tempo in the game commands qualifications] Slobozhanskii naukovo-sportyvnyi vіsnyk [Slobozhanskyi science and sport bulletin]. Kharkіv: KSAPC, Vol. 47 No 3, pp. 80–83. (in Ukr.)

Mulik, V. V., Perevoznik, V. І. & Pertsukhov, A. A. 2015, [Description of the game in episodes penalty opposing team] Slobozhanskii naukovo-sportyvnyi vіsnyk [Slobozhanskyi science and sport bulletin]. Kharkіv: KSAPC, Vol. 47 No 3, pp. 75–79. (in Ukr.)

Perevoznik, V. I. & Pertsukhov, A. A. 2007, [Research programs of the ball with one touch on the results of the 2006 World Cup] Slobozhanskii naukovo-sportyvnyi vіsnyk [Slobozhanskyi science and sport bulletin]. Kharkіv: KSAPC, No 12, pp. 81–84. (in Russ.)

Perevoznik, V. I. & Pertsukhov, A. A. 2009, [Quantitative and qualitative analysis of the performance of the ball Transmission one-touch "Metalist" Kharkiv team in the games of the UEFA Cup] Fizicheskoye vospitaniye studentov [Physical education students]. Kharkov, No 1, pp. 45–48. (in Russ.)

Pertsukhov, A. A. 2009, [Comparative analysis of individual technical and tactical players of different skill] Moloda sportivna nauka Ukraіni [Young sports science Ukraine]. Lvіv: Ukraіnskі tekhnologіі, Vol. 13: in 4 part, Part 1, pp. 226–231. (in Ukr.)

Pertsukhov, A. A. 2013, [Comparative characteristics of the special training of the central and backs of 17-19 years] Slobozhanskii naukovo-sportyvnyi vіsnyk [Slobozhanskyi science and sport bulletin]. Kharkіv: KSAPC, No 2, p. 62–66. (in Russ.)

Sychev, B. V. 2008, [The study of competitive activity of highly skilled football players] Slobozhanskii naukovo-sportyvnyi vіsnyk [Slobozhanskyi science and sport bulletin]. Kharkіv: KSAPC, No 4, pp. 111–115. (in Russ.)

Sychev, B. V. 2009, [The study of competitive activity of highly skilled football players] Slobozhanskii naukovo-sportyvnyi vіsnyk [Slobozhanskyi science and sport bulletin]. Kharkіv: KSAPC, No 4, pp. 49–53. (in Russ.)

Tyulenkov, S. Yu. 2007, Teoretiko-metodicheskiye podkhody k sisteme upravleniya podgotovkoy futbolistov vysokoy kvalifikatsii [Theoretical and methodological approaches to the management system of training highly skilled players]. Moscow: Fizicheskaya kultura, 352 p. (in Russ.)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Andrii Pertsukhov, Svyatoslav Koval

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.