Determining the background for implementation of sports-oriented teaching techniques in training of children age of 5–6 years old under the conditions of a preschool educational establishment

Gennady Petrenko

Abstract


Purpose: to identify and substantiate the necessity of the implementation of physical training elements and sports games in education of late preschools.

Material & Methods: the analysis of scientific-academic literature and regulatory documents, polling, survey, pedagogical observation, test execution.

Results: the attitude toward sports-oriented physical training is based on the analysis of children’s attitude to their sporting activities as well as of their parents and of personnel at pre-school institutions. This article provides the results of children’s motor skills assessment and reveals the necessity of implementation of sports-oriented physical training to the educational experience at pre-school educational institutions. pedagogical observation, test execution.

Conclusions: a poor physical health leads to the implementation of physical training technologies and sports games in teaching process at pre-school institutions as an alternative to traditional physical training techniques is the most effective way to motivate preschools to exercise which has a great impact on children’s health and well-being.


Keywords


pre-school education; sports oriented technologies; children of late pre-school age

Full Text:

PDF

References


Aleksandrovskaya, M. Detskiy step: lipetskiy variant novogo vida sporta [Children step: Lipetsk version of the new sport]. Available at: http://dob.1september.ru/articlef.php?ID=200701202. (in Russ.)

Babachuk, Yu. 2008, [The role of nature sports games to improve motor fitness of preschool children] Suchasne dovkіllya : realіі ta perspektivi : Materіali Mіzhnarodnoі naukovo-praktichnoі konferentsіі, 16 zhovtnya 2008 r. [Modern Environment: realities and prospects: International scientific and practical conference, October 16, 2008]. Kyiv: NPU іm. M. P. Dragomanova, pp. 218–221. (in Ukr.)

Balsevich, V. K. 1993, [Conversion of high-tech sports training as the actual direction of improving physical education and sport for all] Teoriya i praktika fizicheskoy kultury [Theory and Practice of Physical Culture]. Vol. 4, pp. 2–7. (in Russ.)

Bogіnіch, O. L. & Babachuk, Yu. M. 2014, [Outdoor games and game exercises with elements of sports games for preschool children: a handboo] Doshkіllya [Preschool]. Kyiv: Mandrіvets, 224 p. (in Ukr.)

Volkov, L. V. 1990, Sportivno-igrovoy metod v fizicheskom vospitanii detey doshkolnogo vozrasta: Programma i metodicheskiye rekomendatsii [Sports and yhrovoy fyzycheskom a method of education children preschool age: Program and Guidelines]. Pereyaslav-Khmelnitskiy, 32 p. (in Russ.)

Glazyrina, L. D. & Ovsyankin, V. A. 2005, Metodika fizicheskogo vospitaniya detey doshkolnogo vozrasta: posobiye dlya pedagogov doshk. uchrezhdeniy [Technique of physical training of preschool children: A guide for teachers of preschool institutions]. Moscow: VLADOS, 175 p. (in Russ.)

Dubogay, O. D. & Makovetska, N. V. 2005, [Possibilities of rhythmic gymnastics and dance therapy in education pre-school] Doshkіlna osvіta [Preschool Education], Kyiv: Lіps, Vol. 7 No. 1, Available at: http://www.ukrdeti.com/2005/1_a11_2005.html. (in Ukr.)

Kozin, Ye. A. 2007, [Acrobatics as a basic means of physical training of children of preschool age (6-7 years)] Fizicheskaya kultura: vospitaniye, obrazovaniye, trenirovka [Physical culture: education, education and training]. Vol. 1, pp. 50–52. (in Russ.)

Kozyreva, O. V., Usakov, V. I., Avdeyeva, N. M., Kapitonova, Z. R. & Mishanina, N. V. 2001, [Spartian program of education, treatment and organization of preschool aged children] Fizicheskaya kultura: vospitaniye, obrazovaniye, trenirovka [Physical culture: education, education, training]. Vol. 1, pp. 58–61. (in Russ.)

Kuzina, I. Step-aerobika dlya doshkolnikov [Step aerobics for preschoolers]. Available at: http://dob.1september.ru/article.php?ID=200701217. (in Russ.)

Kulik, N. A. 2010, [Research of innovative technologies in the educational process in preschool educational establishments of Sumy region] Slobozhanskii naukovo-sportyvnyi vіsnyk [Slobozhanskyi science and sport bulletin]. Kharkіv: KhDAFK, Vol. 2, pp. 10–13. (in Ukr.)

Lubysheva, L. I. 2007, [Sportization of comprehensive schools of russia: new vectors of development] Fizicheskaya kultura: vospitaniye, obrazovaniye, trenirovka [Physical culture: education, education and training]. Vol. 1, pp. 63–65. (in Russ.)

Mezhdunarodnaya khartiya fizicheskogo vospitaniya i sporta [The International Charter of Physical Education and Sport] Nauka v olimpiyskom sporte. Spetsialnyy vypusk «Sport dlya vsekh» [Science in Olympic sports. Special edition of "Sport for All"], 2001, Vol. 3, pp. 102–106. (in Russ.)

Pangelova, N. 2005, [Sports lifestyle and its importance to the harmonious development of personality preschooler] Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu [Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sport]. Vol. 10, pp. 18. (in Ukr.)

Streltsov, V. P. & Bannikova, T. A. [Sports and fitness training senior preschool children: problems and solutions] Fizicheskaya kultura: vospitaniye, obrazovaniye, trenirovka [Physical culture: education, education and training]. Vol. 3, 2003, pp. 46–48. (in Russ.)

Surinov, I. A. & Varfolomeyeva, Z. S. 2013, [Sports and game activity as means of Olympic education older preschoolers] Materіali ІV Mіzhnarodnoі yelektronnoі naukovo-praktichnoі konferentsіі «Psikhologіchnі, pedagogіchnі і mediko-bіologіchnі aspekti fіzichnogo vikhovannya» 19–26 kvіtnya 2013 r [Electronic materials IV International Scientific Conference "The psychological, pedagogical and medico-biological aspects of physical education" 19-26 April 2013], Odesa: PUNPU іmenі K. D. Ushinskogo, pp. 12–14. (in Russ.)

Tereshchenko, І. 2010, [Using step-step as a means of coordination in preschool] Doshkіlna osvіta [Preschool Education], Vol. 29 No 3, pp. 71–74. (in Ukr.)

Shiyan, B. M. & Vatseba, O. M. 2008, Teorіya і metodika naukovikh doslіdzhen u fіzichnomu vikhovannі ta sportі [Theory and methodology of research in physical education and sport]. Ternopіl: Navchalna kniga, Bogdan, p. 65. (in Ukr.)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Gennady Petrenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.