Motive activity as the criterion of efficiency of introduction of the technology which is aimed at the development of professionally significant physical qualities of pupils of clothing manufacture in vocational-technical schools

Vitaly Kaszuba, Lolita Denysova, Natalia Golovanova

Abstract


Purpose: to carry out the analysis of results of researches of the forming experiment, and in particular, indicators of motive activity of respondents.

Material & Methods: contingent: pupils of "Balty vocational-technical agrarian school" of Balty of the Odessa Region – 40 girls of the I course who do not go in for sports; methods: analysis of literature, pedagogical methods of the research, questioning, methods of mathematical statistics.

Results: the data are analyzed, which are obtained in the forming experiment on the determination of level of motive activity by means of Framingham technique as one of the criteria of efficiency of introduction of the technology, which is directed to the improvement of professionally significant physical qualities of pupils of vocational-technical schools of clothing manufacture. Results of the questioning, which is directed to the identification subjective opinions of respondents concerning their motive activity, are analyzed. The results of questioning of pupils about the main conditions are presented, which are necessary for the involvement of students to the active physical improvement.

Conclusions: the received results confirm the efficiency of the developed and introduced technology. 


Keywords


: technology; professionally applied physical preparation; motive activity; professionally significant physical qualities; pupils

Full Text:

PDF

References


Anіkєєv, D. M. (2012), Rukhova aktyvnist u sposobi zhyttia studentskoi molodi : avtoref. k. nauk z fіzichnogo vikhovannya і sportu [Motor activity lifestyle of students: PpD diss.], Kiev, 20 p. (in Ukr.)

Bilichenko, Ye. A. (2010), “Analysis of motivation for physical exercise and its use to improve the effectiveness of physical education classes with students”, Fizicheskoe vospitanie studentov tvorcheskikh spetsialnostey, No 4, pp. 12-15. (in Russ.)

Gavrishova, Ye. V. (2012), Regulirovanie dvigatelnoy aktivnosti studentov v zavisimosti ot motivatsii dostizheniya uspekha ili izbeganiya neudach : avtoref. kand. ped. nauk [Regulation of the motor activity of students, depending on the motivation of achieving success or avoid failure: PhD thesis], SPb, 20 p. (in Russ.)

Golovanova, N. L. (2015), “Characteristics of the motor activity of studying youth”, Youth Science Bulletin Eastern National University named after Lesya Ukrainian, No 18 pp. 39-43. (in Russ.)

Denisova, L. V., Khmelnitskaya, I. V. & Kharchenko, L. A. (2008), Izmereniya i metody matematicheskoy statistiki v fizicheskom vospitanii i sporte Uchebnoe posobie dlya vuzov [Measurements and statistical methods in physical education and sport manual for schools], Olimpiyskaya literatura, Kiev, 127 p. (in Russ.)

Ivanova, V. V. (2012), Integratsiya umstvennoy rabotosposobnosti i dvigatelnoy aktivnosti studentov tekhnicheskogo vuza v protsesse professionalnoy podgotovki v vuze : avtoref. kand. ped. nauk [Integrating mental performance and motor activity of students of a technical college in the course of vocational training in high school: PhD thesis], Chita., 23 p. (in Russ.)

Kashuba, V. A., Futorniy, S. M. & Golovanova, N. L. (2011), “On the question of the use of information technologies in the process of physical education students”, Slobozhans'kij naukovo-sportivnij vіsnik, No. 4, pp. 157-163. (in Russ.)

Krutsevich, T. Yu. (1999), Metody issledovaniya individualnogo zdorovya detey i podrostkov v protsesse fizicheskogo vospitaniya: ucheb. posobie [Methods of study of individual health of children and adolescents in the process of physical education], Olimpiyskaya literature, Kiev, 232 р. (in Russ.)

Pustovoytov, Yu. L. (2015), “Formation of requirement of systematic physical training”, Obrazovatelnye resursy i tekhnologii, No 1 (9). pp. 163-168. (in Russ.)

Fomicheva, N. V., Polivaev, A. G., Volokhina, N. A. & Rodionov, A. N. (2013), “Technologies and approaches to the organization of educational process on physical training in the modern system of sports education”, Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal, No 6, pp. 61-64. (in Russ.)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Vitaly Kaszuba, Lolita Denysova, Natalia Golovanova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.