Improvement of technical training of sportswomen in rhythmic gymnastics by means of acrobatics at the stage of preliminary basic preparation

Petro Kyzim, Nataliya Batieieva

Abstract


Purpose: to prove experimentally the technique of improvement of technical training of sportswomen in rhythmic gymnastics by means of acrobatics at the stage of preliminary basic preparation.

Material & Methods: the following methods of the research were used: analysis and synthesis of references, pedagogical observations, pedagogical testing, pedagogical experiment, method of expert assessment (qualimetry), methods of mathematical statistics.

Results: the level of technical skill of performance of pre-acrobatic elements by sportswomen of rhythmic gymnastics before carrying out the pedagogical experiment is determined. The dynamics of indicators of the level of technical preparedness of sportswomen of rhythmic gymnastics is defined.

Conclusions: it is established that additional resources of acrobatics influence significantly the level of technical preparedness of sportswomen of rhythmic gymnastics at the stage of preliminary basic preparation. 


Keywords


technical training; technical skill; pre-acrobatic elements; acrobatics

Full Text:

PDF

References


Batyeyeva, N. P. & Kizіm, P. N. (2013), “Improving the technical training of qualified athletes with acrobatic rock and roll”, Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No 3, pp. 58-62. (in Ukr.)

Belokopytova, Zh. A., Lavrenteva, V. A. & Kozhevnikova, L. K. (2011), “The effectiveness of the developed program for the development of coordination abilities of girls 10–13 years old, engaged in artistic gymnastics”, Fizicheskoe vospitanie studentov, No 3, pp. 12-16. (in Russ.)

Boloban, V. N. (2009), “Elements of the theory and practice of sports orientation, selection and acquisition groups in sports acrobatics”, Pedagogika, psikhologiya i medikobiologicheskie problemy fizicheskogo vospitaniya i sporta, No 2, pp. 21-31. (in Russ.)

Dyachuk, A. M. (2008), Nachalnaya podgotovka v khudozhestvennoy gimnastike devochek 7–9 let s uchetom razvitiya vospriyatiya vremeni: avtoref. kand. nauk po fiz. vospitaniya i sporta [Initial training in rhythmic gymnastics girls 7–9 years with the development of time perception: PhD thesis abstract], NUFSU, 20 p. (in Russ.)

Karpenko, L. A., Viner, I. A. & Sivitskiy, V. A. (2007), Metodika otsenki i razvitiya fizicheskikh sposobnostey u zanimayushchikhsya khudozhestvennoy gimnastikoy [Methods of evaluation and development of physical abilities in rhythmic gymnastics], VFKhG, SPbGUFK im. P. F. Lesgafta, Moscow, 76 p. (in Russ.)

Kyzim, P. N., Alabin, V. G., Makurin, Yu. K. & Mullagildina, A. Ya. (1999), Akrobaticheskiy rok-n-roll [Acrobatic Rock 'n' Roll], Osnova, Kharkov, 136 p. (in Russ.)

Kizіm, P. M., Lutsenko, L. S. & Batyeyeva, N. P. (2016), “Improving the competitive program pairs women with acrobatic choreography on stage by means of specialized basic training”, Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, Vol. 52 No 2, pp. 55-60, doi: 10.15391/ snsv. 2016-2.009 (in Ukr.)

Nesterova, T. (2007), “Improving the system of long-term preparation of athletes in rhythmic gymnastics”, Nauka v olimpiyskom sporte, pp. 66-73. (in Russ.)

Platonov, V. N. (2004), Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Obshchaya teoriya i ee prakticheskie prilozheniya [The system of training athletes in Olympic sports. The general theory and its practical applications], Olimpiyskaya literatura, Kyiv, 808 p. (in Russ.)

Sergіyenko, L. P. (2010), Kompleksne testuvannya rukhovikh zdіbnostey lyudini [Comprehensive testing of motor abilities], UDMTU, Mikolaiv, 360 p. (in Ukr.)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Petro Kyzim, Nataliya Batieieva

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.