Improvement of technique of a jerk of the qualified sportswomen in weightlifting

Oksana Solodka

Abstract


Purpose: the improvement of technical preparedness of the qualified female weight-lifters taking into account the group model characteristics of technique of a jerk.

Material & Methods: analysis and synthesis of data of scientific and methodical literature, pedagogical experiment, method of mathematical statistics.

Results: the revealed shortcomings of technique of the execution of a jerk of the qualified female weight-lifters were, considering the group model characteristics of technique of a jerk of the first group of weight categories. Complexes of compensatory exercises were offered for the purpose of correction.

Conclusions: the performance of complexes of the compensatory exercises, which are directed to the improvement of competitive exercise of a jerk of bar, allowed to increase the number of successfully executed raising of bar, for 10,3–19,8%, according to initial indicators of number of rises, and also to receive positive shifts in motive structure of a jerk of bar. 


Keywords


technical preparedness; weightlifting; modeling; jerk; female weight-lifter

Full Text:

PDF

References


Antonyuk, O. V. & Oleshko, V. G. (2010), “Biomechanical characteristics of the structure motion of the system “athlete-barbell” of weightlifters of different sex”, Teorіia i metodyka fizychnogo vyhovannya i sportu, pp. 36-39. (In Ukr.)

Ashanin, V. S., Petrenko, Y. I., Basenko, Y. V. & Pugach, Y. I. (2012), “Indirect assessment methods of biokinematic characteristics in hardcoordinated movements”, Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No 5, Vol. 1, pp. 81-86. (in Russ.)

Bobrovnik, V. I. (2005), Formirovaniye tekhnicheskogo masterstva legkoatletov-prygunov vysokoy kvalifikatsii v sisteme sportivnoy podgotovki: dis... d-ra nauk po fiz. vosp. i sportu [Formation of technical skill athletes-jumpers high qualification in the athletic training doct. of sci. thesis], Kyiv, 287 s. (in Russ.)

Gamaliy, V. V. (2007), Bіomehanіchnі aspekty tehnіky ruhovyh dіi u sportі [Biomechanical aspects of technology motor action in sport], Kyiv. (In Ukr.)

Kampos, H. & Poletayev, P. (2004), “Biomekhanicheskiy analiz individualnoy tekhniki ryvka tyazheloatletov v usloviyakh otvetstvennykh sorevnovaniy”, Vestnik sportivnoy nauki, Vol. 3 (5), pp. 33–36. (in Russ.)

Kashuba, V. A. (2016), “Innovative technologies in modern sport”, Sportivnyi vіsnyk Dnipropetrovskogo derjavnogo instutyty fіzichnoi culture i sporty, No 1, pp. 46-57. (in Russ.)

Levshunov, N. P. (1983), Tekhnika tolchka shtangi v zavisimosti ot morfologicheskikh osobennostey tyazheloatletov: avtoref. kand. ped. nauk [Technique of barbell jerk, depending on the morphological features of weightlifters: Authors thesis], Malakhovka, 31 p. (in Russ.)

Malyutina, A. N. (2008), Znacheniye ritmo-vremenoy struktury v tekhnike ryvka u zhenshchin-tyazheloatletok : avtoref. kand.ped. nauk [The value of rhythmic and temporal structure in the technique of clean performance by female-weightlifters: Authors thesis], Malakhovka, 24 p. (in Russ.)

Oleshko, V. G. (2011), Pіdgotovka sportsmenіv u sylovyh vydah sportu [Preparing athletes in power sports], Kyiv. (In Ukr.)

Platonov, V. N. (2013), Periodizasia sportivnoy trenirovki. Obshaya teoria i practicheskie priminenie [The periodization of sports training. The general theory and its practical application], Olymp. lit., Kiev. (in Russ.)

Poletayev, P. A. (2006), Modelirovaniye kinematicheskikh kharakteristik sorevnovatelnogo uprazhneniya «rivok» u tyazheloatletov vysokoy kvalifikatsii: avtoref. kand. ped. nauk [Simulation of the kinematic characteristics of competitive exercise “jerk” in weightlifting high qualification: Authors thesis], Moscow, 22 p. (in Russ.)

Solodka, O. V. (2014), “Analysis of technical errors made by qualified athletes during the execution of technical-tactical actions in the conditions of the competition”, Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu, No 118, t. IV, pp. 204-206. (In Ukr.)

Wang, X. & Pylypko, A. F. (2009), “The characteristic analysis of weigtlifters’ technique in Hebei Tigong team women”, Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No 1, pp. 95-99.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Oksana Solodka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.