Вплив внутрішньополітичних та зовнішньополітичних чинників на процес національної консолідації України

Оксана Пашкова

Анотація


The article deals with the problem of the modern Ukrainian nation unification and the factors of national consolidation process. The estimation of the influence character of the basic domestic and foreign political consolidation factors in the period of Ukraine’s Independence has been accomplished. The necessity for creation of the conventional methodological model that could synthesize and integrate theoretical work of scholars on consolidation issues, taking into account the influence of both internal and external factors on the process of national consolidation Ukraine, has been demonstrated.


Ключові слова


consolidation; nation; national idea; state; civil society; national elite; democratization of the society; subjects of international relations; international organizations; diaspora

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Колодій А. Ф. Національний вимір суспільного буття / Колодій А. A. – Львів : Астролябія, 2008. – 368 с.
  2. Дзюбко І. С. Політологія / І. С. Дзюбко, В. Ф. Панібудьласка. – К. : Вища школа, 1993. – 271 с.
  3. Шмиттер Ф. Размышление о гражданском обществе и консолидации демократии / Ф. Шмиттер // Полис. – 1996. – № 5. – С. 16–27.
  4. Пироженко В. Національна консолідація в умовах обмеження державного суверенітету / В. Пироженко // Політичний менеджмент. — 2006. – № 6. – С. 128–143.
  5. Федуняк С. Вплив зовнішніх чинників на процес консолідації української нації / С. Федуняк // Агора. Подолання розбіжностей – розвиток особливостей. – К. : Стилос, 2006. – Вип. 4. – С. 58–65.
  6. Хижняк Л. Роль міжнародних організацій у національній консолідації України / Л. Хижняк // Наукові праці. Серія «Політичні науки». – 2007. – Т. 69, Вип. 56. – С. 68–72.
  7. Парфенов О. Основні аспекти зовнішньої політики Румунії стосовно етнічних румунів в Україні / О. Парфенов // Наукові записки ІПіЕНД. – 2003. – Вип. 24. – С. 242–258.
  8. Редькіна Г. Зовнішні впливи на Україну в умовах державної незалежності / Г. Редькіна // Сучасна українська політика. – 2010. – Вип. 21. – С. 42–52.
  9. Крисаченко В. С. Етнополітична стабільність України в міжнародному контексті / В. С. Крисаченко // Стратегічна панорама. – 2009. – № 4. – С. 79–87.
Copyright (c) 2013 Оксана Пашкова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».