Національна еліта як чинник державотворення: досвід минулого і реалії сьогодення

Микола Козловець

Анотація


The role of political elite in the process of the state building is investigated on the basis of the analysis of the historical experience and current practice in Ukraine. Determining the dependence of Ukrainian Statehood establishing and strengthening on the basis of national elite the author affirms that Ukraine stepped in the Independence stage with quasi-elite, which is unable to fulfil the national idea in its full meaning. The current status and perspectives for the further development of the Ukrainian society in conditions of globalization demand the formation and accession of the national conscious elite to the State government.


Ключові слова


elite; national elite; statehood; state-building; nation- building; independence; globalization

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Франко І. Перехресні стежки / І. Франко // Зібр. творів у 50-ти томах. – Т.20. – К.: Наукова думка, 1979. – С. 256-480.
 2. Шаповал М. Соціологія українського відродження / Микита Шаповал. – К.: Україна, 1994. – 45 с.
 3. Смолій В. А., Степанков В. С. Українська державна ідея ХУІІ-ХУІІІ століть: проблеми формування, еволюції, реалізації / В. Смолій, В. Степанков. – К.: Альтернатива, 1997. – 368 с.
 4. Пазиніч Ю. М. Ідеологічні орієнтири української еліти при розбудові державності (екскурс у першу чверть ХVІІІ ст. / Ю. М. Пазиніч // Гуманітарний журнал. – Зима-весна. – 2006. – № 1-2 (29-30). – С. 205-212.
 5. Шевченко Т. «Стоїть в селі Суботові…» / Т. Шевченко // Кобзар. – К.: Дніпро, 1987. – С. 267.
 6. Винниченко В. Відродження нації. – Ч. 2 / В. Винниченко. – К.: [б.в.] – 1990. – 348 c.
 7. Головатий М. Ф. Історична правда, національне безпам’ятство чи політичне жонглювання? / М. Головатий // Кому був вигідний голодомор? – К.: МАУП, 2004. – С. 32-39.
 8. Рябчук М. «Четверта свобода»: вільний рух людей між Україною та Європейським Союзом – проблеми і перспективи / М. Рябчук. – К.: Вид-во „К.І.С.”, 2006. – 83 с.
 9. Панарін О. Народ без еліти: між відчаєм і надією / О. Панарін // Персонал. – 2006. – № 5. – С. 50-63.
 10. Габович О. Проклаття невіглаством / О. Габович // Дзеркало тижня.- 2003. - 20 вересня. – С. 13.
 11. Щокін Г. Концепція соціального розвитку: висновки для України / Г. Щокін // Сільські вісті. – 2002. – 27 грудня. – С. 3-4.
Copyright (c) 2012 Микола Козловець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».