Перспективи оновлення політико-владної еліти в Україні

Володимир Горбатенко

Анотація


Main problems and prospects political ruling elite in Ukraine are shown in the article. The attention is paid to the problems of formation of new values, legitimate power, promotion of innovative development, fighting with corruption and the perception of national interest.


Ключові слова


political ruling elite; political values; legitimacy; innovative development; corruption; social interests

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Семенченко Ф.Г. До проблеми формування політичних цінностей у сучасному українському суспільстві / Ф. Г. Семенченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. Випуск 99. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – С. 56-59.
  2. Дубас О.П. Інформаційно-комунікаційний простір: культурно-політичні детермінанти: Монографія. / О.П. Дубас – К.: Генеза, 2011. – 255 c.
  3. Малкіна Г.М. Політична відповідальність у демократичному суспільстві (інституціональний аспект): Монографія. / Г.М. Малкіна – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 323 c.
  4. Горбатенко В.П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть. Монографія. / В.П. Горбатенко – К.: Видавничий центр «Академія», 1999. – 240 c.
  5. Горбатенко В.П. Політичне прогнозування: Теорія, методологія, практика. – К.: Генеза, 2006. – 400 c.
  6. Інноваційний розвиток України: політико-правові аспекти / За ред. В.П. Горбатенка: Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка»», 2006. – 248 c.
  7. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. / За ред. акад. НАН України В.М. Гейця, акад. НАН України В.П. Семиноженка, чл.-кор. НАН України Б. Є. Кваснюка. Т. 1. Економіка знань – модернізаційний проект України. – К.: Фенікс, 2007.– 544 c.
  8. Запобігання та боротьба з корупцією: політичні декларації замість реальних заходів і дій. – К.: Центр громадської експертизи, 2009. – 72 с.
  9. Шульга М.О. Дрейф на узбіччя. Двадцять років суспільних змін в Україні. / М.О. Шульга– К.: ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2011. – 448 c.
Copyright (c) 2012 Володимир Горбатенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».