Роль політичної еліти і виборчих систем у процесах демократизації посткомуністичних суспільств ЦСЄ

Hałyna Zełeńko, Aleksandra Matuszenko

Анотація


The role of political elite and the types of electoral systems in the process of democratization of postcommunist countries are shown. The links between the elites and electoral systems, advantages and disadvantages each of them have been analyzed. It emphasizes the changes in party system and electoral system in Ukraine during recent years are emphasized. It is also pointed out that changes in party system have provoked changes in electoral system.


Ключові слова


political elite; electoral systems in Central and Eastern Europe; processes of democratization; democratic transit; institutionalization of political parties

Повний текст:

PDF (Polski)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Nokoń J. Empiryczne, analityczne i normatywne podejścia do badań elit politycznych w transformacji systemowej (na przykładzie WNP) // Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP / Red. T. Bodio. – Warszawa. – 2010. – s. 139-160.
  2. Гельман В. Я. Украина: фрагментированное пространство // СССР после распада / Ред. О. JI. Маргания. – Санкт-Петербург. – «Экономическая школа». – 2007. – 256 c.
  3. Хантингтон С. Третья волна демократии, Теория и практика демократии. // С. Хантингтон. Избранные тексты. – М. – 2006. – c. 79-83.
  4. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: «Українська енциклопедія». – 2001-2004. – 768 с.
  5. Збірник виборчих Законів країн Центральної та Східної Європи. – Міжнародна фундація виборчих систем. – Вашингтон Д.К. – 2002. – 536 с.
  6. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія. / Дж. Сарторі – К.: Видавництво «АртЕк». – 2001. – 211 c.
  7. Кармазіна М. Чи є партії агентами демократії // «Дзеркало тижня. Україна». – 2012. – №1. – 13 січня.
  8. Українське суспільство 1992 – 2010. Соціологічний моніторинг / За ред. В. Ворони, М. Шульги – К., 2010. – 636 с.
Copyright (c) 2012 Hałyna Zełeńko, Aleksandra Matuszenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».