Можливості співпраці з українською діаспорою в Республіці Польща в контексті національних інтересів України

Ярослав Таран

Анотація


Research issues of the Ukrainian Diaspora occupies a special place in the context of the national interests of Ukraine, because there is the great potential of cooperation with the Ukrainian Diaspora representatives for maintenance the more fruitful interrelations with the countries, where are a great quantity of native born Ukrainians have been living.


Ключові слова


Processes of migration; national minorities; diaspora; autochthons; national interests

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Трощинський В. П. Українці у світі / В. П. Трощинський, А. А. Шевченко – К., Видавничий дім “Альтернативи“. – T. 15. – 1999. – 352 с.
 2. Тодоров І.Я. Співпраця України та Польщі [Eлeктpoнний pecуpc] / І.Я. Тодоров. –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua
 3. Спільна заява Президентів України і Республіки Польща «До порозуміння і єднання» // Урядовий кур’єр. – 1997. – 24 травня. – С.2-3.
 4. Євтух В. Б. Закордонне українство. Навчальний посібник / В.Б. Євтух, В.П. Трощинський, А.А. Попок. – К.: ВІК, 2005. – 308 с.
 5. Лагутов Ю.Е. Політико-управлінські засади взаємодії України з українською діаспорою в державах Європейського Союзу. Автореф. дис. … канд. наук з держ. управління: 25.00.01 / Ю.Е. Лагутов; Національна академія державного управління при Президентові України. – К., 2008. – 20 с.
 6. Европа – плацдарм мусульманських разведок // Єврейский мир. – 2004. – 31 січня. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.evreimir.com/article.
 7. Інтерв’ю О. Христенко газеті «Україна молода». [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://livejournal.com/19255.
 8. Милитарев А.Ю. О содержании термина «диаспора» (к разработке дефиниции). / А.Ю. Милитарев // Диаспоры. – 1999. – № 1. – С. 24–33.
 9. Смеречинський М. Тернистий шлях українців до польського парламенту. / Смеречинський М. // Український журнал. – 2007. – № 11. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http:// ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/76/
 10. Засідання спільної комісії // Наше слово. – 2006 р. – 10 грудня. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://nslowo.free.ngo.pl/nacmenshynne/zasidannia_ spilnoji_komisisji.htm
 11. Угода про співробітництво між Міністерством освіти і науки України та Міністром національної освіти Республіки Польща станом на 27.03.2007 р. // Інформаційно-правовий портал. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.uazakon.com/document/spart28/ inx28304.htm
 12. Закон України «Про правовий статус закордонних українців» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 25. – ст.343. [Електронний ресурс] – режим доступу до сайту: http:// zakon2.rada. gov.ua/
Copyright (c) 2012 Ярослав Таран

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».