Кратологічні ідеї у політичній спадщині В. Липинського

Світлана Бульбенюк

Анотація


This article is devoted to the kratological ideas in the Lypynsky's works. The terminology of the Ukrainian thinker in the theory of power and elite views on ways of forming the elite of their role and place in the Ukrainian state is shown. The attention is paid to the role that V. Lypynski played in political will, the parallels between the vision of the legitimacy of Lypynski's political power and Ukrainian reality are made.


Ключові слова


elite; power; kratologic; political will; legitimacy of power

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Сергеев В. М. Проблема власти / В. М. Сергеев // Полис. – 2008. – № 2. – С. 179–182.
  2. Галушко К. Ю. Консерватор на тлі доби: В’ячеслав Липинський і суспільна думка європейських «правих»/ Галушко К. Ю. – К. : Темпора, 2002. – 288 с.
  3. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму / В. Липинський. – К. : Філадельфія, 1995.
  4. Філософська думка в Україні : бібліографічний словник / [авт. кол.: В. С. Горський, М. Л. Ткачук, В. М. Нічик та ін.]. – К. : Універ. вид-во «Пульсари», 2002. – 244 с.
  5. Соціологічна думка в Україні : навч. посібник / [М. В. Захарченко, В. Ф. Бурлачук, М. О. Молчанов та ін.] – К. : Заповіт, 1996. – 424 с.
  6. В’ячеслав Липинський та його доба : наук. видання / [упоряд.: Т. Осташко, Ю. Терещенко]. – К. – Житомир, 2008. – 390 с.
  7. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе / І. Лисяк-Рудницький. – К. : Основи, 1994. – Т. 2. – 573 с.
Copyright (c) 2011 Світлана Бульбенюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».