Політична опозиція в процесі еволюції польської демократичної системи у вісімдесятих роках

Wasyl Busłenko

Анотація


The political opposition in Poland, its place and role in the political system of the Polish state are analyzed in the article. Promiscuous nature of the political opposition, the reasons for its occurrence, the value of «Solidarity» for Polish society are presented. The author analyzed internal and external conditions that led to the strengthening of the opposition in Poland in the analyzed period.


Ключові слова


political opposition; movement «Solidarity»; political symbols; political values

Повний текст:

PDF (Polski)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Janowski K. Opozycja polityczna w Polsce. O naturze przemieszczeń kulturowych [w:] Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych / K. Janowski ; [red. K. Łabędż, M. Mikołajczyk]. – Kraków, 2001.
 2. Strzembosz T. Polacy w PRL – sprzeciw, opozycja, opór. „Studia Polityczne” / T. Strzembosz. – Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas, 2000. – Nr. 11. – S. 154.
 3. Kofman J. Transformacja w Polsce. „Studia Polityczne” / J. Kofman, W. Roszkowski. – Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas, 2000. – 1997. – Nr. 7. – S. 11.
 4. Ogrodziński P. Społeczeństwo obywatelskie – w kierunku przewidywań / P. Ogrodziński // W. Nieciuński, T. Żukowski. Studia nad ładem społecznym, zeszyt II. – Warszawa, 1990. – S. 57.
 5. Murawski K. Wymiary polityczne społeczeństwa obywatelskiego. „Studia Polityczne” / K. Murawski. – Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas, 2000. – Nr. I–4 (5). – 1993. – S. 56.
 6. Weigel G. Ostateczna rewolucja. Kościół sprzeciwu a upadek komunizmu / G. Weigel. Tłum. Buchner W. – Poznań, 1995. – 316 s.
 7. Dudek A. Historia polityczna Polski 1989–2005 / A. Dudek. – Kraków, 2007. – S. 11.
 8. Sobkowiak L. Delegitymizacja systemu politycznego w PRL / L. Sobkowiak  // Z badań nad przemianami politycznymi w Polsce po 1989 roku / [red. S. Dąbrowski i B. Rogowska]. – Wrocław, 1998. – S. 18.
 9. Wiatr J. Polska szansa / J. Wiatr. – Kraków, 1989. – S. 146.
 10. Dudek A. Kierownictwo PZPR wobec opozycji politycznej w drugiej połowie lat 80-tych / Dudek // Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych / [red. K. Łabędź, M. Mikołajczyk]. – Kraków, 2001. – S. 339.
 11. 11. Trembicka K. Rola opozycji politycznej w koncepcjach PZPR w latach osiemdziesiątych / K. Trembicka // Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych / [red. K. Łabędź, M. Mikołajczyk]. – Kraków, 2001. – S. 347–358.
 12. Wnuk-Lipiński E. Deprywacje społeczne a konflikty interesów i wartości / E. Wnuk-Lipiński // Polacy, 90. Konflikty i zmiana. – Warszawa, 1991. – S. 15–36.
 13. Adamski W. Polacy 88. Dynamika konfliktu a szanse reform / W. Adamski. – Warszawa, 1989. – S. 276–277.
Copyright (c) 2011 Wasyl Busłenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».