Проблема української державності в політичній думці Єжи Ґєдройця

Марія Сенич

Анотація


The article is devoted to the evolution of J. Hyedroyt’s attitudes on the Ukrainian-Polish relations, Polish policies towards Ukraine. The basic principles that guided the outstanding Polish thinker in their views on issues of Ukrainian-Polish relations, stressed importance of establishing conditions for the Ukrainian minority in Poland and Polish minority in Ukraine for the development of good neighborly relations between the Ukrainian and Polish peoples are displayed.


Ключові слова


Ukrainian-Polish relations; Polish foreign policy; Ukrainian minority in Poland; the journal “Culture”

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Friszke A. Życie polityczne emigracji / Andrzej Friszke. – Warszawa : Biblioteka “Więzi”, 1999. – nr. 113. – 512 s.
 2. Berdychowska B. Giedroyc i Ukraińcy / Bogumiła Berdychowska // Jerzy Giedroyc – Emigracja ukraińska. Listy 1950–1982. – Warszawa : Czytelnik, 2004. – Archiwum Kultury. – T. 8. – S. 5–54.
 3. Kowalczyk A. S. Od Bukaresztu do Laffitów. Jerzego Giedroycia rzeczpospolita epistolarna / Kowalczyk A. S. – Sejny : Pogranicze, 2006. – 300 s.
 4. Wolański M. S. Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej 1945– 1975 / Wolański M. S.– Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. – 383 s.
 5. Pomian K. W kręgu Giedroycia / Krzysztof Pomian.– Warszawa : Czytelnik, 2000. – 222 s.
 6. Toruńczyk B. Rozmowy w Maisons-Laffitte, 1981 / Barbara Toruńczyk.– Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2006. – 209 s.
 7. Habielski R. Dokąd nam iść wypada? Jerzy Giedroyc. Od “Buntu Młodych”  do “Kultury” / Rafał Habielski. – Warszawa : Biblioteka Więzi, 2006. – 296 s.
 8. Żebrowski M. Dzieje sporu. “Kultura” w emigracyjnej debacie publicznej lat 1947–1956 / M. Żebrowski.– Warszawa : Towarzystwo opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, 2007. – 302 s.
 9. Гнатюк О. Польсько-український діалог: часопис „Kultura” та його спадщина (до сторіччя Єжи Ґєдройця) / Оля Гнатюк. – Львів : Центр гуманітарних досліджень; Київ : Смолоскип, 2007. – 64 с.
 10. Genyk M. A. The Baltic – the Black Sea: Intermarium in the Conceptions of Regional Integration of East-Central Europe / Mykola A. Genyk // Razem w Europie / Red. naukowa Irena Miklaszewicz, Rűstis Kamuntavičius.– Kaunas, 2006. – P. 45–58.
 11. Grochowska M. Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu / Magdalena Grochowska. – Warszawa : Świat Książki, 2009. – 686 s.
 12. Ptasińska-Wójcik M. Z dziejów biblioteki Kultury. 1946–1966 / Małgorzata Ptasińska-Wójcik. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej; Komisja ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, 2006. – 378 s.
 13. Бакула Б. Польща і Україна в діяльності “Kultury” / Богуслав Бакула // Сучасність. – 1997. – № 1. – С. 97–103.
 14. Ostatnie lato w Maisons-Laffitte. Jerzy Giedroyc. Zofia Hertz. Henryk Giedroyc / [rozmawiała i opracowała H. M. Giza]. – Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej, 2007. – 216 s.
 15. Giedroyc J. Autobiografia na cztery ręce / Jerzy Giedroyc ; [opracował K. Pomian]. – Warszawa : Czytelnik, 1999. – 388 s.
 16. Polska i Ukraina. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem / [rozmowy przeprowadzili B. Kerski i A. S. Kowalczyk].– Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2008. – 276 s.
 17. Непорозуміння чи дешевий патріотизм? Заувага редакції // Простір свободи. – 2005. – С. 161.
 18. Łobodowski J. Przeciw upiorom przeszłości / Józef Łobodowski // Kultura.– 1952. – № 2–3. – S. 53.
 19. Маєвський Ю. З. Лист до редакції / Ю. З. Маєвський // Простір свободи. – 2005. – С. 158.
 20. Mieroszewski J. Rosyjski “kompleks polski” i obszar ULB / J. Mieroszewski // Wizja Polski na łamach “Kultury” 1947–1976, Cz.2. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1999. – S. 277–288.
 21. Мєрошевський Ю. Російський «польський комплекс» та простір УЛБ / Ю. Мєрошевський ; пер. з пол. // Простір свободи. Україна на шпальтах паризької “Культури”. – К. : Критика, 2005. – С. 209.
 22. Deklaracja w sprawie ukraińskiej // Kultura. – 1977. – nr 5 – S. 50–52.
 23. Російська заява в національному питанні // Українське Слово. – 17.ХІІ 1978. – № 1934.
 24. Wywiad “Biuletynu Informacyjnego” KSS „KOR” z Jerzym Giedroyciem // Dziennik Polski. – 25 stycznia 1979.
 25. Бердиховська Б. Україна в житті Єжи Ґєдройця та на шпальтах «Культури» Б. Бердиховська // Простір свободи. – 2005. – С. 31.
 26. Zmienić krwioobieg (Z redaktorem Jerzym Giedroyciem rozmawia Marek Wademann) // Czas Kultury. – nr 3/4, marzec-kwiecień 1991. – S. 4.
 27. Na przeciągu historii / Rozmowa z Jerzym Giedroyciem. Rozmawiał Zdzisław Zaryczny „Życie Warszawy” // Dziennik związkowy. – Chicago, 12–14.04.1991.
 28. Ґєдройць Єжи. Інтерв’ю / Єжи Ґєдройць ; розмовляв Анджей Моравські ; пер. Андрій Кирчів // Часопис «Ї». – 2005. – № 39. Україна як суб’єкт геополітичної гри. – С. 138.
 29. Te folwarki nazywają się Polska. – S. 3.
 30. Rogatko B. Jerzego Giedroycia program dla Polski / Bogdan Rogatko // Gazeta Krakowska. – 1992. – nr 48.
 31. Jerzy Giedroyć. W poszukiwaniu dróg wyjścia / Jerzy Giedroyć. – Głos Polski. – 12.01.1991. – S. 7.
 32. Jestem pesymistą (z Jerzym Giedroyciem rozmawia Andrzej Garlicki) // Polityka. – 1991.– № 42.
 33. Senat o akcji “Wisla”. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 1990 r. – Gazeta Wyborcza. – 07.08.1990.
 34. Bartowska L. Spotkanie z Jerzym Giedroycem / Lilianna Bartowska // Nowy Dziennik – Przegląd Polski. – 01.09.1994. – S. 2.
 35. Opinie i niepokoje Jerzego Giedroycia / Rozmawiała Katarzyna Dobrowolska // Dziennik Bałtycki (Gdańsk). – 26–27.06.1993. – nr 145. – S. 1.
 36. .…o pomstę do nieba / z Jerzym Giedroyciem – redaktorem paryskiej „Kultury” rozmawia Jerzy Kłosiński // Tygodnik Solidarność. – 1992. – nr 47 (218). – S. 10.
 37. Marzenia więcej niż skromne. Rozmowy z Jerzym Giedroyciem 11–15 sierpnia 2000 r. // Hanna Maria Giza. Ostatnie lato w Maisons-Laffite. – Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej, 2007– S. 56.
Copyright (c) 2011 Марія Сенич

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».