Дипломатична діяльність і погляди на зовнішню політику В. Липинського

Андрій Кудряченко

Анотація


Viacheslav Lypynski's foreign policy views and his ambassador activities of the Ukrainian state in Vienna are analyzed in the article. The attention is paid to Lypynski's provisions on the ratio of domestic and foreign policy, Lypynski's diplomatic activities in Vienna are discussed in the article.


Ключові слова


foreign policy; Hetmanate of P. Skoropadsky; the Ukrainian Embassy in Vienna; Ukrainian-Austrian relations; the Ukrainian-Polish relations

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Липинський В’ячеслав. Листи до братів – хліборобів / В’ячеслав Липинський // Твори. Архів. Студії / [за заг. ред. Я. Пеленський]. – Київ – Філадельфія. 1995. – С. 12.
 2. Веденєєв Д. Зовнішньополіичні погляди та діяльність В. Липинського // В. Веденєєв // Історико-політологічна спадщина і сучасна Україна. – Київ – Філадельфія. – 1994. – С. 195– 197.
 3. Держалюк М. Українсько-угорські відносини, 1918 / М. Держалюк // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – К., 1993. – Вип. 3. – С. 15–21.
 4. Горєлов М. Передвісники незалежної України. Історичні розвідки / М. Горєлов. – К. : Вид-во «Рада», 1996. – С. 87–156.
 5. Дипломатія УНР та Української Держави в документах і спогадах учасників. – К. : Український письменник. – 2008. – Т. ІІ. Центральний державний архів вищих органів влади (далі – ЦДАВОВ). – Ф. 3766. – Оп. 1. – Спр. 22. – Арк. 5.
 6. Дорошенко Д. І. Мої спомини про недавнє минуле / Д. І. Дорошенко // Табачник Д. Україна на шляху у світ. – К., 1996.
 7. Буравченков А. Деякі аспекти дипломатичної діяльності Вячеслава Липинського в період Гетьманату (1918) / А. Буравченков, Т. Заруда // Історико-політологічна спадщина і сучасна Україна. – C. 183.
 8. ЦДАВОВ. – Ф. 3198. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 14.
 9. Осташко Т. Вячеслав Липинський – історик, політик, дипломат / Т. Осташко // Україна дипломатична. – К., 2002. – Вип. 3. – С. 189.
 10. ЦДАВОВ. – Спр. 3. – Арк. 9–12.
 11. Там само. – Спр. 1. – Арк. 5.
 12. Там само. – Спр. 2. – Арк. 21.
 13. Дорошенко Д. Історія України / Д. Дорошенко. – Ужгород, 1930. – Т. 2. – С. 136.
 14. ЦДАВОВ. – Ф. 3766. – Оп. 1. – Спр. 4. – Арк. 8.
 15. Там само. – Спр. 2. – Арк. 9.
 16. Там само. – Арк. 18.
 17. Там само. – Арк. 13.
Copyright (c) 2011 Андрій Кудряченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».