Позачергові парламентські кампанії 2007 року в Україні й Польщі як засіб подолання політичної кризи

Ігор Поліщук

Анотація


In the comparative nature the political crises in 2007 in transitive modes of Ukraine and Poland is analyzed in the article. Early parliamentary election campaigns in two neighboring Slavic countries are presented as a civilized means of overcoming the political crisis.


Ключові слова


political crisis; parliamentary elections; a government coalition; the political elite; the political opposition

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Обушний М. І. Політологія : довідник / Обушний М. І., Коваленко А. А., Ткач О. І. – К. : Вид-во «Довіра», 2004. – 599 с.
 2. Козловец Н. Уроки выборов / Н. Козловець // День. – 2007. – 5 окт.
 3. Яхно А. Три тенденции / А. Яхно, Е. Гридько // День. – 2007. – 2 окт.
 4. Польша находится на грани политического кризисна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rus.newsru.ua/world/10jul2007/krisis.html.
 5. Польша опредилилась // Время. – 2007. – 3 окт.
 6. Леонтьев А. Перепарафирование. О пользе коалиционных разногласий / А. Леонтьев // 2000: Еженедельник. – 2007. – 19–25 окт.
 7. Митрофанова О. Польща як стратегічний партнер України / О. Митрофанова // Політ. менеджмент. – 2006. – № 6. – С. 153–160.
 8. Юрчук А. Имперская модель парламентского тоталитаризма / А. Юрчук // Киев. телеграф. – 2007. – 2–8 нояб.
 9. Уроки выборов. – 2007 // День. – 2007. – 5 окт.
 10. Гортат Р. Перші сто днів прем’єра республіки Польща Ярослава Качинського / Р. Гортат // Політика і час. – 2006. – № 12. – С. 34–35.
 11. Сирук М. Ограничительный лозунг. Качиньские покушаются на полномочия конституционного суда / М. Сирук // День. – 2007. – 5 окт.
 12. Лазарук М. Інформаційна політика Польщі щодо вступу в Європейський Союз: досвід для України / М. Лазарук // Форум : суп.-політич. журнал. – 2006. – № 2. – С. 69–74.
Copyright (c) 2011 Ігор Поліщук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».