№ 6 (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Російська агресія і проблеми європейської безпеки

Кейси Криму та «Новоросії» у контексті нових викликів європейській безпеці PDF
Ольга Брусиловська 10-18
Виклики європейської кризи і масової міграції до Європейського Союзу європейській безпеці з особливим врахуванням ролі Німеччини в половині другої декади ХХІ ст. PDF (Polski)
Erhard Cziomer 19-33
Маніпулятивно-пропагандистські складові загроз інформаційній безпеці в реаліях гібридної війни Російської Федерації проти України PDF
Василь Гулай 34-42
Мовні, релігійні, економічні і військові засоби експансії московської держави на Україну. Від знищення Києва Андрієм Боголюбським і війни Петра І з гетьманом Мазепою до російської окупації Криму, Донбасу і Луганська PDF (Polski)
Włodzimierz Mokry 43-60
Aсиметрична стратегія як відповідь на виклики системі європейської безпеки PDF
Володимир Горбатенко 61-67
Демографічно-економічна рівновага як основний чинник, що обумовлює безпеку європейської підсистеми у глобальній систем PDF (Polski)
Jerzy Świeca 68-80
Патріотичні дискурси України та Російської Федерації: компаративне співставлення PDF
Володимир Смолянюк 81-90

Геополітика і міжнародні відносини

Між Москвою і Брюсселем: міжнародна ситуація Сербії і українська криза PDF (Polski)
Justyna Krupa 91-100
Політика Польщі щодо України від часу формування першого уряду коаліції ГП-ПНП до смоленської катастрофи PDF (Polski)
Adam Kowalczyk 101-111
Східне розширення Європейського Союзу в економічній перспективі. Чи теорія ендогенного господарчого зростання підтверджується трансформаціями Центрально-Східної Європи? PDF (Polski)
Jan Wiktor Tkaczyński 112-118
Американська програма протиракетної оборони у Європі: політичні аспекти PDF (Polski)
Marek Czajkowski 119-134
Справа вільного мореплавства через балтійську і калінінградську протоки в польсько-радянських і польсько-російських перемовинах PDF (Polski)
Agnieszka Kastory 135-141
Ісламський радикалізм на Балканах у ситуації розвитку Ісламської держави PDF (Polski)
Daniel Wilk 142-151
Наслідки розвитку мирної ядерної енергетики для європейської і світової безпеки PDF (Polski)
Tomasz Młynarski 152-161

Політичні інститути та процеси

Стосунки уряду та опозиції в Чехословаччині в кінці 80-х – на початку 90-х років XX ст. PDF
Василь Бусленко 162-168
Еволюційні тенденції у діяльності ліворадикальних організацій Західної Європи (Італія, Іспанія, Франція, Німеччина) PDF
Ірина Вільчинська, Тетяна Рева 169-178
Теоретико-методологічниі аспекти технологій легітимації політичної влади в Україні PDF
Віталій Чубаєвський 179-191
Становлення інституту губернаторської влади на Волині (кінець XVIII – друга половина XІX ст.) PDF
Валерій Бортніков 192-199
Вибрані аспекти культури безпеки в суспільстві інформації і знань PDF (Polski)
Hanna Batorowska 200-208
Україна як приклад держави «сірої сфери» PDF (Polski)
Michał Wawrzonek 209-216

Публічна політика і політичне представництво

Публічна політика та вплив її суб’єктів на безпеку держави PDF
Оксана Кукуруз 217-227
Поняття «політична репрезентація» в українському політологічному дискурсі PDF
Сергій Рудницький 228-237
Інституційні чинники пропорційності парламентського представництва українських політичних партій PDF
Маргарита Чабанна 238-249
Політична урбаністика: концептуалізація предметного поля PDF
Наталія Хома 250-257
Демократизація в Україні: умови та завдання PDF (English)
Maxim Rozumny 258-266

Політичні конфлікти і кризові явища

Почуття відсутності безпеки в текстах польських панкових, рокових і постпанкових гуртів, написаних після 1989 року PDF (Polski)
Remigiusz Kasprzycki 267-279
Теоретико-методологічні аспекти дослідження ненасильницького протесту в Україні PDF
Мохамед Алі Белгасем 280-291
Концептуалізація сучасних політичних конфліктів на прикладі російської агресії на Сході України PDF
Микола Примуш 292-298
Політичний компроміс як засіб урегулювання конфліктно-кризових ситуацій PDF
Самер Абуржейла 299-305

Людина і суспільство

Концепція «людини політичної» в античному дискурсі PDF
Марія Леськів 306-311
Психологічна природа міжгрупового протистояння та еволюція суспільних відносин PDF
Віктор Кириченко 312-322
Методика вивчення ціннісно-мотиваційних чинників політичної активності PDF
Ольга Савиченко 323-331

Рецензії

Рецензія на книгу В. І. Бортнікова Органи державної влади та місцевого самоврядування на Волині (кінець XVIII – початок XX ст.) PDF
Сергій Рудницький 332-333