№ 5 (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Геополітика і міжнародні відносини

Декілька коментарів про польсько-українські відносин після приєднання Криму до Росії з точки зору політичних наук PDF (English)
Anna Citkowska-Kimla 8-13
Президентська Росія перед викликами модернізації: соціально-політичний аспект PDF
Ігор Піляєв 14-23
Громадянська журналістика в Україні по відношенню до російської інформаційної війни PDF (Polski)
Paweł Płaneta 24-44

Політичні інститути та процеси

Теоретичні особливості, інституційні ризики та позитиви збалансованого напівпрезиденталізму й перспективи його реформування в Україні PDF
Віталій Литвин 45-54
Електоральна легітимація влади в умовах демократичної трансформації PDF
Валерій Бортніков, Віталій Чубаєвський 55-64
Правові форми впливу громадян на формування політики створення законодавства: українська та польська практика PDF
Оксана Кукуруз 65-72
Конфліктний характер взаємовідносин між владою та опозицією в Україні: причини та політичні наслідки PDF
Василь Бусленко 73-79
Особливості участі політичних партій у виборчій кампанії до районних рад 2002 р. на прикладі Волинської області PDF
Віра Мельник 80-85
Ненасильницький протест в Республіці Польща на етапі демократичної трансформації PDF
Сергій Байрак, Мохамед Белгасем 86-94

Громадянське суспільство в Польщі та Україні

Громадянськість як умова самозбереження українського суспільства PDF
Володимир Горбатенко 95-101
Громадянські й інституційні аспекти демократизації в Україні: роль громадянської єдності PDF (English)
Dorota Pietrzyk-Reeves 102-110
Чи можна ввести номократію декретом? Міркування в контексті сучасної ситуації в Україні PDF (English)
Piotr Kimla 111-115
Громадянська участь як детермінанта демократичних трансформацій в сучасній Україні PDF
Оксана Макух 116-121
Cтановлення інституту демократичної громадянськості в Україні з урахуванням впливу символічної складової PDF
Віра Ярошенко 122-133
Україна крізь призму протиріч суспільства з державою (на прикладі протестів кінця 2013 – першої половини 2014 рр.) PDF
Тетяна Нагорняк 134-145
Громадська думка: інструментарій формування у процесі утвердження суспільної солідарності PDF
Лариса Кочубей 146-154
Розвиток інституту участі громадян на регіональному рівні в Україні PDF
Наталія Голуб’як 155-162
Динаміка представництва духовенства у районних радах Волинської області II–VI скликань PDF
Василь Пахолок, Ольга Дудка 163-168
Проблема гармонiзацiї регiональних розбіжностей в Україні PDF
Валерій Троценко 169-174
Організація та проведення мирних зібрань в АР Крим: аналіз нормативно-законодавчої бази регіону (станом на 2011 рік) PDF
Назар Розік 175-180
Форми громадської участі в інформаційному суспільстві в контексті використання інформаційних і телекомунікаційних технологій в Польщі PDF (English)
Agata Nodżak 181-193

Політична культура та ідеологія. Історична пам’ять

Формування нової ідеології політичної участі українців PDF
Олена Новакова 194-200
Формування культури громадянськості українства в умовах розвитку «молодої демократії» PDF
Світлана Бульбенюк 201-207
Православ’я як елемент політичної культури в сучасній Україні PDF (Polski)
Michał Wawrzonek 208-219
Громадянська участь пасіонаріїв як агентів «міфічного насилля» у соціальних трансформаціях PDF
Вадим Слюсар 220-225
Класифікація політичного протесту PDF
Ганна Берестова 226-232
Громадянсько-політична позиція волинського та подільського римо-католицького духовенства у польських повстаннях 1830-31 та 1863 років PDF
Інна Шостак 233-239
Катинський злочин і доля депортованих родин вбитих «духовних батьків народу» у свідомості польського суспільства PDF (Polski)
Ewa Kowalska 240-247
Росіяни, Росія, Радянський Союз в очах опозиції ПНР в 1976‒1989 рр. PDF (Polski)
Tomasz Szczepański 248-258
Патріотичний боді-арт: політична мода чи мода на патріотизм? PDF
Наталія Хома 259-264
Естетизація війни: рушійні фактори, елементи та функції PDF
Вікторія Полянська 265-272

Національні меншини і етнонаціональна політика

Этнический фактор консервативных тенденций в политическом процессе PDF
Юлия Емельянова 273-280
Вправи фантазії. Роздуми на теми, чи в Україні міг би виникнути польський революційний рух? PDF (Polski)
Kamila Zacharuk 281-291
Особливості політичної комунікації у етнополітичному конфлікті PDF
Габріелла Родик 292-296
Етносоціальні аспекти українсько-польських взаємин у першій половині ХІХ століття PDF
Віктор Павлюк 297-302

Рецензії

Обговорення роботи Ольги Острійчук Українці по відношенню до свого минулого. До кращого розуміння поділу Схід-Захід PDF (Polski)
Andrzej Kastory 303-307