№ 3 (2013)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Історія політичних ідей і доктрин

Історія польського консерватизму (до 1939 р.) PDF (Polski)
Bogdan Szlachta 8-21
Між історіографією і політикою. Українські інтелектуали стосовно формули «між Сходом і Заходом» у XX ст. і тепер PDF (Polski)
Tomasz Stryjek 22-39
Ідея сучасної демократії і польська національна ідентичність PDF (English)
Wojciech Kaute 40-51
Традиціоналістська концепція осмислення соціокультурного розвитку України у працях Юрія Липи PDF
Юрій Ковтун 52-58
Природне право: концептуалізація західноєвропейської моделі від софістів до Гуго Гроція PDF
Володимир Муляр 59-65

Національні питання

Діаспора пам’яті і емоцій. Пам’ять переселень з давніх кресів II Речі Посполитої в сучасній Польщі PDF (Polski)
Małgorzata Głowacka-Grajper 66-74
Дослідження долі випускників польських ВНЗ з країн колишнього СРСР PDF (Polski)
Vadim Gierko 75-81
Політико-правові умови реалізації інтересів польської меншини в сучасній Україні PDF (Polski)
Sergiusz Rudnicki 82-93
Нормативно-правове забезпечення діяльності етнонаціональних меншин в Україні та Польщі PDF
Олена Косьмій, Юлія Кравченко 94-99
Чужинність рідної мови (мовна ідентичність поляків в Україні) PDF (Polski)
Eugeniusz Biłonożko 100-105
Депутати Сейму РП — захисники лужичан після 2000 року PDF (Polski)
Jakub Sokół 106-118
Ксенофобія як виклик етнополітичній безпеці України PDF
Віра Явір 119-124
Сутність та призначення моделі «етнічної демократії»: критичний етноконфліктологічний аналіз PDF
Ольга Маруховська-Картунова 125-131
Воля як основа соціальної активності пассіонарія у контексті концепції етногенезу Льва Гумільова PDF
Наталія Ковтун 132-138
Проблеми етнонаціональної консолідації українського суспільства PDF
Ірина Кресіна 139-144
Державна політика забезпечення міжетнічного консенсусу в суспільстві PDF
Оксана Кукуруз 145-150
Забезпечення прав національних меншин у контексті євроінтеграційних перспектив України PDF
Лариса Лойко 151-157
Вплив внутрішньополітичних та зовнішньополітичних чинників на процес національної консолідації України PDF
Оксана Пашкова 158-165
Нація чи держава: парадигмальна трансформація осмислення соціальнополітичних процесів у країнах пострадянського простору PDF
Наталя Пелагеша 166-175
Політична нація як проект PDF
Максим Розумний 176-181

Польсько-українські відносини

Складні політичні польсько-українські відносини у Східній Галичині в період автономії PDF (Polski)
Artur Górski 182-194
Польські парламентські угруповання стосовно України в 1989–1999 рр. PDF (Polski)
Konrad Świder 195-208
Культурна політика Польщі в стосунку до сучасної України PDF
Ірина Баладинська 209-217

Політичні інститути та процеси

Участь і роль політичних партій в польській політиці великих міст PDF (Polski)
Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz, Witold Betkiewicz 218-229
Незавершена революція. Що (не) трапилося в Україні в 2004–2012 рр.? PDF (Polski)
Kamila Zacharuk 230-239
Відродження Комуністичної партії України після її делегалізації 30 серпня 1991 р. PDF (Polski)
Aleś Michalewicz 240-247
Новий погляд на проблему російських впливів в Україні PDF (English)
Yuriy Galayko 248-254
Місцеве самоврядування Республіки Польща: особливості становлення та засади функціонування PDF
Сергій Байрак 255-262
Вибори до місцевих органів влади 2010 р. на Волині PDF
Валерій Бортніков, Тетяна Майко 263-267
Національна держава та її суверенність в умовах глобалізації PDF
Володимир Горбатенко 268-273
Ідеологічна сегментація українського електорату на виборах Верховної Ради України впродовж електоральних циклів періоду незалежності PDF
Ірина Мельник 274-279
Суспільна солідарність в Україні в контексті функціональності політичних інститутів: формальність і реальність PDF
Галина Зеленько 280-288

Церква і релігійні питання

Сучасна діяльність Католицької Церкви в Україні у сфері освіти PDF (Polski)
Larysa Władyczenko 289-294
Використання адміністративних норм у боротьбі з Католицькою Церквою в Польській Народній Республіці PDF (Polski)
Marek Truszczyński 295-305

Політичні трансформації

Люстрація в Україні як чинник системної трансформації PDF (Polski)
Natalia Minenkowa 306-310
Політична опозиція в перехідних демократіях: категоріальний аналіз феномену PDF
Василь Бусленко 311-317
Друга Естонська республіка: взаємовплив складових системної трансформації PDF
Ольга Брусиловська, Наталія Сіндецька 318-325

Політична культура і політичний дискурс

Переобрамлена амбівалентність: соціальне і національне в українській політичній культурі PDF
Володимир Фадєєв 326-332
Історична політична ментальність ураїнства: проекція у сучасність PDF
Ігор Поліщук 333-338
Темпоральність політичних метафор, які використовувалися в політичному дискурсі у Польщі після 1989 року PDF (Polski)
Piotr Borowiec 339-359

Політологічні осередки в Україні та Польщі

Інститут політичних наук і міжнародних відносин Ягеллонського університету PDF (Polski)
Agnieszka Kastory 360-363
Національний інститут стратегічних досліджень PDF
Сергій Янішевський 364-365
Політологічний осередок в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України PDF
Юрій Шемшученко 366-368