№ 2 (2012)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Політичні еліти

Класичні тези про еліти і сучасність PDF (Polski)
Irena Pańków 9-15
Національна еліта як чинник державотворення: досвід минулого і реалії сьогодення PDF
Микола Козловець 16-23
Ціннісний вимір діяльності політичної еліти в умовах трансформаційного суспільства PDF
Оксана Пашкова 24-28
Перспективи оновлення політико-владної еліти в Україні PDF
Володимир Горбатенко 29-34
Реалізація політики і права політико-управлінською елітою України PDF
Оксана Кукуруз 35-41
Аристократія як творча меншість у процесі державотворення в інтерпретації В. Липинського PDF
Юрій Ковтун 42-48
Елітогенез В. Липинського PDF
Дмитро Коротков 49-52
Історична пам’ять як основа становлення політичної еліти в контексті політичної трансформації України початку ХХІ ст. PDF
Наталія Ковтун 53-58
Політичні еліти великих міст: демографічна характеристика і професійні кар’єри PDF (Polski)
Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz, Witold Betkiewicz 59-70

Держава, влада і опозиція

Конституційні доктрини В’ячеслава Липинського PDF
Володимир Кафарський 71-77
Етнонаціональний чинник розбудови національної держави в контексті творчої спадщини В. Липинського PDF
Валерій Бортніков, Юрій Пивоваров 78-81
Раціональне насилля як атрибут влади у глобалізованому світі PDF
Вадим Слюсар 82-85
Утворення апарату «безпеки» в рамках боротьби влади ПНР з римокатолицькою церквою PDF (Polski)
Marek Truszczynski 86-94
Виборчі технології в електоральній кампанії 2011 р. у Польщі: феномен Палікота PDF
Тетяна Моторнюк 95-99
Регіональне самоврядування у Польщі – інститут і еліти PDF (Polski)
Ewa Nalewajko 100-107

Політичні трансформації

Опозиція і «контрактна» демократія PDF (Polski)
Wasyl Busłenko 108-113
Сучасні кризові процеси у світлі досліджень В. Липинського PDF
Тетяна Пояркова 114-118
Роль політичної еліти і виборчих систем у процесах демократизації посткомуністичних суспільств ЦСЄ PDF (Polski)
Hałyna Zełeńko, Aleksandra Matuszenko 119-125
Польський шлях трансформації: від тоталітаризму до демократії (1980 – 1990 рр.) PDF
Андрій Герасимчук 126-129
Шляхи оптимізації функціонування органів місцевого самоврядування України в контексті досвіду Республіки Польща PDF
Сергій Байрак 130-137
Вплив традиції на характер політичної модернізації в контексті розгляду інституту глави держави країн Центрально-Східної Європи і Латинської Америки PDF
Микола Примуш, Юрій Коваль 138-145

Українсько-польські відносини

Українське питання в політичних проектах поляків Наддніпрянщини у 1917–1918 роках PDF
Максим Потапенко 146-151
Поляки і українці у програмі та діяльності Волинської спілки сільської молоді PDF (Polski)
Alicja Bieńkowska 152-162
Демократизація політико-правової свідомості українства як фактор зміцнення українсько-польського співробітництва PDF
Юрій Калиновський 163-165
Можливості співпраці з українською діаспорою в Республіці Польща в контексті національних інтересів України PDF
Ярослав Таран 166-169
Польща – «локомотив України в Європу» PDF
Микола Кордон 170-172

Політична культура та ідеологія

В. Липинський як ідеолог консерватизму в партійній палітрі України PDF
Іван Ковальчук 173-177
Електоральний процес в Україні і Польщі в посткомуністичний період: політикокультурний аспект PDF
Ігор Поліщук 178-190
Гендерний аспект політичної діяльності PDF
Людмила Погоріла 191-195

Політологічні осередки в Україні та Польщі

Інститут політичних студій Польської академії наук PDF (Polski)
Wojciech Materski 196-200
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України PDF
Юрій Шаповал 201-202