Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

B

Batorowska, Hanna, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Baładyńska, Irena, Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu
Betkiewicz, Witold, Zakład Badania Elit i Zachowań Politycznych Instytutu Studiów Politycznych PAN
Betkiewicz, Witold, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Bieleń, Stanisław, The Institute of International Relations of the University of Warsaw
Bieńkowska, Alicja, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Biłonożko, Eugeniusz, Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Wadyma Getmana
Borek, Piotr, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Borowiec, Piotr, Uniwersytet Jagielloński
Busłenko, Wasyl, Wołyński Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki

C

Citkowska-Kimla, Anna
Czajkowski, Marek, Uniwersytet Jagielloński
Czekalski, Tadeusz, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Cziomer, Erhard, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Cziomer, Erhard, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

F

Fijołek, Katarzyna, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

G

Galayko, Yuriy, Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences
Gierko, Vadim, Instytut Socjologii UMCS w Lublinie
Gierko, Vadim
Górski, Artur, Szkoła wyższa imienia B. Jańskiego w Warszawie
Głowacka-Grajper, Małgorzata, Instytut Socjologii UW

H

Havrylovska, Kseniia
Havrylyuk, Viktoriya, Uniwersytet Śląski

I

Iłyn, Lubomyr, Uniwersytet Prawa imienia Króla Daniela Halickiego w Iwano-Frankowsku

J

Jachimowski, Marek, Uniwersytet Śląski
Jasiewicz-Betkiewicz, Agnieszka, Zakład Metodologii i Badań Socjologicznych Instytutu Socjologii UW
Jasiewicz-Betkiewicz, Agnieszka, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

K

Kasprzycki, Remigiusz, Uniwersytet Pedagogiczny imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Kastory, Agnieszka, Uniwersytet Jagielloński
Kastory, Agnieszka Małgorzata, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kastory, Andrzej, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Kaute, Wojciech, University of Silesia in Katowice
Kimla, Piotr
Korzeniewska-Wiszniewska, Mirella, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kowalczyk, Adam, Uniwersytet Warszawski
Kowalska, Ewa, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Oddział Muzeum Katyńskie
Krupa, Justyna, Uniwersytet Jagielloński
Krupa, Justyna, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

M

Materski, Wojciech, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Matuszenko, Aleksandra, Instytut Badań Politycznych, Etnicznych i Narodowych imienia Iwana Kurasa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Matuszenko, Aleksandra, Instytut Badań Politycznych, Etnicznych i Narodowych imienia Iwana Kurasa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Україна)
Michalewicz, Aleś, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Mikołajczyk, Magdalena, Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego
Minenkowa, Natalia, Doniecki Uniwersytet Narodowy
Mokry, Włodzimierz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Młynarski, Tomasz, Uniwersytet Jagielloński

N

Nalewajko, Ewa, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Nodżak, Agata
Nowak, Mateusz, Uniwersytet Jagielloński
Nowak, Mateusz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

P

Pańków, Irena, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Petrenko, Bohdan, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy imienia Wasyla Stefanyka
Pietrzyk-Reeves, Dorota
Poiarkova, Tetiana
Płaneta, Paweł, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

R

Reva, Tetiana
Rozumny, Maxim
Rozumnyi, Maksym
Rudnicki, Sergiusz
Rudnicki, Sergiusz, Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu
Rudnicki, Sergiusz, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia M. Dragomanowa

S

Shmyhliuk, Oksana
Sokół, Jakub, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Stawowy-Kawka, Irena, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Stawowy-Kawka, Irena, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Stryjek, Tomasz, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Ś

Świder, Konrad, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Świder, Konrad, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Świeca, Jerzy, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

S

Szczepański, Tomasz, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Oddział Muzeum Katyńskie
Szecówka, Jacek, Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Szlachta, Bogdan, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

T

Tkaczyński, Jan Wiktor, Uniwersytet Jagielloński
Todoroska, Katerina
Truszczynski, Marek, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Truszczyński, Marek, Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika w Ostrołęce
Tyshchenko, Dmytro, University of Lisbon

W

Wawrzonek, Michał, Uniwersytet Jagielloński
Wawrzonek, Michał, Katedra Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wilk, Daniel, Uniwersytet Jagielloński
Wilk, Daniel, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wirowska, Anna, Instytut Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas
Wojtasiewicz, Wojciech, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Woźnica, Rafał, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Władyczenko, Larysa, Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki

Z

Zacharuk, Kamila, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Zełeńko, Hałyna, Instytut Badań Politycznych, Etnicznych i Narodowych imienia Iwana Kurasa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

І

Івасечко, Ольга, Національний університет «Львівська політехніка»

А

Абуржейла, Самер, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України
Аксельрод, Роман, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Алєксєєнко, Ірина, Бердянський державний педагогічний університет

Б

Білобровець, Ольга, Житомирський державний університет імені Івана Франка
Байрак, Сергій, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Байрак, Сергій, Волинський національний університет імені Лесі Українки
Баладинська, Ірина, Житомирський державний університет імені Івана Франка
Белгасем, Мохамед, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Белгасем, Мохамед Алі, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Берестова, Ганна, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Бобрук, Алла, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Богоявленська, Юлія, Житомирський державний технологічний університет
Бориняк, Олег, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Борисенко, Анатолій, Харківський Національний університет імені В. Н. Каразіна
Бортніков, Валерій, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Бортніков, Валерій, Волинський національний університет імені Лесі Українки
Бортнікова, Алла, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Брусиловська, Ольга, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Бульбенюк, Світлана, Kиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Бульбенюк, Світлана, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Буряченко, Олексій, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Бусленко, Василь, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Бушанський, Валентин, Iнститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України

В

Вільчинська, Ірина, Київський національний університет культури і мистецтв
Волинець, Оксана, Національний університет «Львівська політехніка»

Г

Газізов, Михайло, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України (Київ)
Герасимчук, Андрій, Житомирський державний університет імені Івана Франка
Годний, Сергій, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Голубнича, Юлія, Київський університет ім. Б. Грінченка
Голуб’як, Наталія, Навчально-методичний центр політичних та євроінтеграційних досліджень ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Горбатенко, Володимир, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України
Горбатенко, Володимир, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України
Горбатенко, Володимир, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Гошовська, Валентина, Національна академія державного управління при Президентові України
Гулай, Василь, Національний університет «Львівська політехніка»

Д

Демартино, Андрій, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України
Дем’яненко, Борис, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Денисюк, Світлана, Вінницький національний технічний університет
Докаш, Оксана, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Дудка, Ольга, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Е

Емельянова, Юлия, Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки

З

Зеленько, Галина, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
Зеленько, Галина, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України

К

Калиновський, Юрій, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Кафарський, Володимир, Науково-дослідний центр політології і соціології
Кац, Еліна, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету
Кириченко, Віктор, Житомирський державний університет імені Івана Франка
Клачиньскі, Роберт, Вища державна професійна школа у Тарнові
Коваленко, Оксана, Інститут вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України
Коваль, Юрій, Донецький національний університет
Ковальчук, Іван, Волинський національний університет імені Лесі Українки
Ковтун, Наталія, Житомирський державний університет імені Івана Франка
Ковтун, Юрій, Житомирський національний агроекологічний університет
Козловець, Микола, Житомирський державний університет імені Івана Франка
Колесницька, Наталія, Національний університет «Львівська політехніка»
Кольцов, Віталій, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Кондратюк, Юлія, Житомирський державний технологічний університет
Кордон, Микола, Житомирський державний університет імені Івана Франка
Корнієнко, Валерій, Вінницький національний технічний університет
Корнієнко, Валерій, Вінницький національний технічний університет
Коротков, Дмитро, Харківський національний економічний університет
Косьмій, Олена, Інститут кримінально-виконавчої служби
Кочубей, Лариса, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
Кравченко, Юлія, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Кресін, Олексій, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України
Кресіна, Ірина, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Кресіна, Ірина, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України
Кресіна, Ірина, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України
Кудряченко, Андрій, Інститут європейських досліджень НАН України
Кукуруз, Оксана, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України
Кукуруз, Оксана, Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Кукуруз, Оксана, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України
Кукуруз, Оксана, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Л

Леськів, Марія, Львівський національний університет імені Івана Франка
Литвин, Віталій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Лойко, Лариса, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Лужанська, Тетяна, Житомирський державний університет імені Івана Франка
Лутчин, Тарас, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

М

Мінєнкова, Наталія, Донецький національний університет
Майко, Тетяна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Максимець, Віра, Національний університет «Львівська політехніка»
Макух, Оксана, Національний університет «Львівська політехніка»
Манелюк, Юрій, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Маруховська-Картунова, Ольга, Університет економіки та права «КРОК» (м. Київ)
Маруховська-Картунова, Ольга, Університет економіки та права «КРОК»
Марчук, Наталія, Прикарпатський центр політичних та євроінтеграційних досліджень
Мельник, Ірина, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Мельник, Віра, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Меньшеніна, Анна, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Моторнюк, Тетяна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Муляр, Володимир, Житомирський державний технологічний університет
Мушкевич, Олег, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Н

Нагорняк, Тетяна, Донецький національний університет (м. Вінниця)
Надольський, Йосип, Волинський національний університет імені Лесі Українки
Нечипоренко, Юлія, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Новакова, Олена, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Новакова, Олена, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

О

Остапець, Юрій, Ужгородський національний університет

П

Піляєв, Ігор, Міжрегіональна академія управління персоналом
Павлюк, Віктор, Національний університет «Острозька академія»
Пахолок, Василь, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Пахолок, Ольга, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Пашкова, Оксана, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» (м. Київ)
Пашкова, Оксана, ПВНЗ «Європейський університет» (м. Київ)
Пелагеша, Наталя, Національний інститут стратегічних досліджень
Перегуда, Євген, Київський національний університет будівництва і архітектури
Петренко, Ігор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Пивоваров, Юрій, Волинський національний університет імені Лесі Українки
Погоріла, Людмила, Житомирський державний технологічний університет
Поліщук, Ігор, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Полянська, Вікторія, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Потапенко, Максим, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Пояркова, Тетяна, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Примуш, Микола, Донецький національний університет (м. Вінниця)
Примуш, Микола, Донецький національний університет

Р

Рева, Тетяна, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Родик, Габріелла, Національний університет “Львівська політехніка”
Розік, Назар, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Розумний, Максим, Національний інститут стратегічних досліджень
Романюк, Анатолій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Ротар, Наталія, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Рудик, Андрій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рудницький, Сергій, Житомирський державний університет імені Івана Франка
Русова, Ольга, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

С

Сіндецька, Наталія, Талліннський університет
Савиченко, Ольга, Житомирський державний університет імені Івана Франка
Сенич, Марія, Стипендіат Фонду Віктора Пінчука
Сидорук, Тетяна, Національний університет «Острозька академія»
Слюсар, Вадим, Житомирський державний університет імені Івана Франка
Смірнова, Валентина, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України
Смолянюк, Володимир, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Срока, Яцек, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Станкевич, Богдан, Національний університет «Львівська політехніка»
Стойко, Олена, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України
Стойко, Олена, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України
Стойко, Олена, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Сухачов, Станіслав, Житомирський державний університет імені Івана Франка

Т

Таран, Ярослав, Воєнно-дипломатична академія
Тихомирова, Євгенія, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету
Токовенко, Олександр, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Троценко, Валерій, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Ф

Фадєєв, Володимир, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України

Х

Хома, Наталія, Львівський національний університет імені Івана Франка

Ч

Чабанна, Маргарита, Національний університет «Києво-Могилянська Академія»
Чальцева, Олена, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Чубаєвський, Віталій, Рівненський державний гуманітарний університет

Ш

Шаповал, Юрій, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України
Шемшученко, Юрій, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Шостак, Інна, Національний університет «Острозька академія»
Шульга, Марина, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Щ

Щербенко, Едуард, Iнститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України

Я

Явір, Віра, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України
Явір, Віра, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Янішевський, Сергій, Національний інститут стратегічних досліджень
Ярошенко, Віра, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

Ґ

Ґеник, Микола, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника