Зображення профілю

Lyadmila Ostapchenko

Lyadmila Ostapchenko Mail
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Доктор біологічних наук, професор, директор ННЦ «Інститут біології»

 

Профіль Scopus: посилання

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9270-4683

 

Наукова діяльність пов'язана з вивченням молекулярних механізмів функціонування універсальних регуляторних систем у клітинах різних органів. Експериментальні роботи мають фундаментальне значення та направлені на з'ясування ролі універсальних месенджерних внутрішньоклітинних каскадів у розвитку різних патологічних станів організму тварин і людини. Новий важливий науковий напрямок, який був започаткований та розвивається сьогодні, пов'язаний з вивченням мо-лекулярних механізмів постпроменевих порушень функціональної активності лімфоїдних клітин і дослідженням біохімічних механізмів у клітинах слизової шлунку та кишечнику за умов виразкової хвороби. Розроблено підходи до вивчення функціонування універсальних систем регуляції трансдукції сигналу (циклонуклеотид-, кальцій- та 2',5'-олігоаденілатзалежних каскадів) у клітинах слизової оболонки травного тракту за умов розвитку та гоєння нейродистрофічних уражень. Доведено, що Egr-1 – ключовий ген і фактор транскрипції в експериментальному виразкоутворенні. Встановлено залучення Н3-гістамінових рецепторів у шлункове виразкоутворення. Досліджено механізми розвитку передпухлинних станів шлунку й товстого кишечнику, а також розроблені ефективні методи їх профілактики у пацієнтів із гіпоацидними станами та ахілією. За результатами досліджень розроблено технології діагностики, профілактики та лікування зазначених патологічних станів. 

Засновник і науковий керівник наукової школи "Функціональна біохімія". 
Співпрацює з Українським інститутом сексології і андрології, із науковцями якого є співавтором методичних рекомендацій для лікарів.

Керівник наукового проекту, який проводять згідно з угодою про творчу співпрацю між Київським національним університетом та Каліфорнійським університетом Ірвайн (США).

 

Основні публікації:

1. Остапченко, Л. І. Гормональна регуляція обміну речовин і функцій організму [Tекст]: навчальний посібник / Л. І. Остапченко. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2003. – 154 с.

2. Остапченко, Л. І. Біохімія у схемах і таблицях [Tекст]: навчальний посібник / Л. І. Остапченко, О. В. Скопенко. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2004. – 128 с.

3. Бабенюк, Ю. Д. Біохімія: Терміни і номенклатура ферментів [Tекст]: навчальний посібник / Ю. Д. Бабенюк, Л. І. Остапченко, О. В. Скопенко. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2005. – 356 с.

4. Остапченко, Л. І. Біологічні мембрани: методи дослідження структури та функцій [Tекст]: навчальний посібник / Л. І. Остапченко, І. В. Михайлик. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2006. – 215 с.

5. Остапченко, Л. І. Біохімічні механізми апоптозу [Tекст]: навчальний посібник / Л. І. Остапченко, Т. Б. Синельник, Т. В. Рибальченко, В. К. Рибальченко. – Київ: ВПЦ "Київський університет, 2010. – 312 с.

6. Марченко, М. М. Біохімія ензимів [Tекст]: підручник / М. М. Марченко, Л. В. Худа, М. М. Великий, Л. І. Остапченко. – Чернівці: Рута, 2012. – 416 с.

7. Остапченко, Л. І. Біохімія [Tекст]: підручник / Л. І. Остапченко, Т. Р. Андрійчук, Ю. Д. Бабенюк, В. М. Войціцький, А. В. Давиденко, В. К. Рибальченко, О. В. Скопенко. – Київ: ВПЦ "Київсь-кий університет", 2012. – 796 с.