Зображення профілю

Valery Polischuk

Valery Polischuk Mail
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри вірусології 

ННЦ «Інститут біології»


Профіль Scopus: посилання

 

Професійні (наукові) інтересиекологія вірусів; епідеміологія вірусів рослин; вплив факторів оточуючого середовища на розвиток вірусної інфекції; діагностика вірусних інфекцій. Під керівництвом В.П. Поліщука ведуться наукові дослідження по вивченню поширеності фітовірусів в навколишньому середовищі, зокрема в культурних та дикоростучих рослинах різних екологічних регіонів України. Вперше особлива увага була приділена вивченню вірусів, які передаються через ґрунт і зберігають свої інфекційні властивості. Виявлена залежність кількості вірусів від характеристик ґрунтів, загального фітосанітарного стану агроценозів. Вперше розроблена та впроваджено застосування комп’ютерної бази даних для аналізу агроценозів на вірусоносійство, що є необхідним для їх фітосанітарної оцінки. Такі дослідження дають можливість рекомендувати проведення певних цілеспрямованих заходів попередження втрат врожаю від вірусних інфекцій.

 

Основні публікації:

1. Polischuk, V. Evidence for plant in the region of Argentina, Islands, Antarctica [Text] / V. Polischuk, I. Budzanivska, T. Shevchenko, S. Oliynik // FEMS Microbiology Ecology. – 2007. – Vol. 59, Issue 2. – P. 409–417. doi: 10.1111/j.1574-6941.2006.00242.x

2. Поліщук, В. А. ВІЛ/СНІД та формування здорового способу життя [Текст]: навчальний посібник / В. А. Поліщук, О. В. Молчанець, Г. В. Коротєєва. – К., 2008. – 175 с.

3. Polischuk, V. Genetic diversity of Flexiviruses infecting pome fruit trees [Text] / V. Polischuk, P. D. Takur, N. Birisik, A. Handa, B. Komorowska, P. Garcia-Diez et. al // Journal of Plant Pathology. – 2010. – Vol. 92, Issue 3. – P. 685–691. 

4. Budzanivska, I. Epidemilology of Sharka Disease in Ukraine [Text] / I. Budzanivska, L. Usko, A. Gospodaryk, M. Melnyk, V. Polischuk // Acta Horticulturae. – 2011. – Issue 899. – P. 57–63. doi: 10.17660/actahortic.2011.899.6

5. Dmitriev, A. P. Effects of Low Dose Chronic Radiation and Heavy Metals on Plant-Pathogen Interactions [Text] / A. P. Dmitriev, O. I. Shevchenko, V. P. Polishuk, N. I. Guscha // The Lessons of Chernobyl: 25 Years Later. – Nova Science Publishers NY, 2012. – P. 229–243.

6. Polishuk, V. P. Comparison of the Nucleotide Sequences of Wheat Dwarf Virus (WDV) isolates from Hungary and Ukraine [Text] / V. P. Polishuk et. al // Polish Journal of Microbiology. – 2011. – Vol. 60, Issue 2. – Р. 125–131.

7. Leibenko, L. V. Phylogenetic analysis of influenza A(H1N1)pdm viruses isolated in Ukraine during the 2009–2010 pandemic season [Text] / L. V. Leibenko, V. P. Polischuk, A. P. Mironenko // Biopolymers and Cell. – 2013. – Vol. 29, Issue 2. – P. 143–149. doi: 10.7124/bc.000812