Зображення профілю

Nataliya Taran

Nataliya Taran Mail
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри Фізіології та екології рослин

ННЦ «Інститут біології»

 

Профіль Scopus: посилання 

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8669-5899

 

Професійні (наукові) інтересимеханізми стійкості рослин та їх індукція за участю ендогенних та екзогенних факторів;  з’ясування адаптаційного синдрому за структурно-функціональними маркерами стресового стану рослинного організму, фіто- та агроценозів. Таран Н.Ю. булo експериментально обґрунтована оригінальна концепція індукції пристосувальних реакцій адаптаційного синдрому рослинного організму за участю компонентів ліпід-пігментного комплексу – гліколіпідів, каротиноїдів та інтермедіатів пероксидного окиснення ліпідів фотосинтетичних мембран.

 

Основні публікації:

1. Karaushu, E. V. Biochemical and molecular phylogenetic study of agriculturally useful association of a nitrogen-fixing cyanobacterium and nodule sinorhizobium with medicago sativa L. [Text] / E. V. Karaushu, I. V. Lazebnaya, T. R. Kravzova, N. A. Vorobey, O. E. Lazebny, D. A. Kiriziy et. al // BioMed Research International. – 2015. – Vol. 2015. – P. 1–16.

2. Конотоп, Є. О. Дослідження фітотоксичності колоїдних розчинів металовмісних наночастинок [Текст] / Є. О. Конотоп, М. С. Коваленко, В. З. Улинець, А. О. Мелешко, Л. М. Бацманова, Н. Ю. Таран // Цитология и генетика. – 2014. – Т. 48, № 2. – С. 37–42.

3. Taran, N. Redistribution of elements of metals in plant tissues under treatment by non-ionic colloidal solution of biogenic metal nanoparticles [Text] / N. Taran, L. Batsmanova, Y. Konotop, A. Okanenko // Nanoscale Research Letters. – 2014. – Vol. 9, Issue 1. – P. 354. doi: 10.1186/1556-276x-9-354

4. Konotop, Y. Defense responses of soybean roots during exposure to cadmium, excess of nitrogen supply and combinations of these stressors [Text] / Y. Konotop, P. Mészáros, N. Spieß, V. Mistríková, B. Piršelová, J. Libantová et. al // Molecular Biology Reports. – 2012. – Vol. 39, Issue 12. – P. 10077–10087. doi: 10.1007/s11033-012-1881-8

5. Taran, N. The effect of colloidal solution of molybdenum nanoparticles on the microbial composition in rhizosphere of Cicer arietinum L. [Text] / N. Taran, O. M. Gonchar, K. G. Lopatko, L. M. Batsmanova, M. V. Patyka, M. V. Volkogon // Nanoscale Research Letters. – 2014. – Vol. 9, Issue 1. – P. 289. doi: 10.1186/1556-276x-9-289

6. Taran, N. Yu. Lipids and pigment-protein complexes of photosynthetic apparatus of Deschampsia antarctica Desv. plants under conditions of UV-B radiation [Text] / N. Yu. Taran, V. O. Storozhenko, N. B. Svietlova, N. M. Topchiy // Biopolymers and Cell. – 2012. – Vol. 28, Issue 1. – P. 39–43. doi: 10.7124/bc.00002a

7. Ольхович, О. П. Экологическая оценка действия наночастиц металлов на ростовые процессы плейстофитов [Текст] / О. П. Ольхович, Н. Ю. Таран // Гидробиологический журнал. – 2014. – Т. 50, № 2. – С. 73–82.

8. Batsmanova, L. Oxidation stress is adaptative reaction inductor of winter wheat varieties [Text] / L. Batsmanova, N. Taran, A. Kosyan // Agriculture (Polnohospodárstvo). – 2014. – Vol. 60, Issue 2. doi: 10.2478/agri-2014-0008