№ 2 (2) (2016)

Зміст

Дослідження структури інтродукційних популяцій субтропічних видів Asimina Triloba (L.) Dunal, Punica granatum L., ZIzyphus jujuba Mill., Ficus carica L., Amygdalus communis L., Diospyros virginiana L. у Хорольському ботанічному саду PDF
Володимир Васильович Красовський 4-10
Дослідження агресивної поведінки кропив’янки чорноголової (Sylvia atricapilla) на місцях водопою PDF
Анна Олександрівна Маркова, Валентин Валентинович Серебряков 11-17
Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на антибіотикочутливість Pseudomonas aeruginosa PDF
Валерій Валерійович Пантьо, Галина Миколаївна Коваль, Валерій Іванович Пантьо 18-24
Особливості гормональних та метаболічних змін у нащадків першого покоління щурів, які зазнали дії інкорпорованого 131I PDF
Євгенія Михайлівна Прохорова, Наталія Павлівна Атаманюк, Алла Володимирівна Клепко, Ольга Станіславівна Ватліцова, Оксана Яківна Плескач, Оксана Михайлівна Литвинець, Олена Анатоліївна Сова, Іван Петрович Дрозд, Алла Іванівна Липська, Людмила Михайлівна Овсяннікова, Анатолій Андрійович Чумак, Вікторія Василівна Талько 25-33
Перспективные декоративные растения для создания композиций на Апшероне PDF (Русский)
Тофик Садыг оглы Мамедов, Шалала Адил кызы Гюльмамедова 34-40
Модель просторової структури білка AIMP1/р43 людини PDF
Дмитро Миколайович Ложко, Олександр Іванович Корнелюк 41-46
Зміна біохімічного профілю організму за умов тетрахлорметан-індукованого ураження печінки у щурів PDF
Тетяна Іванівна Галенова, Наталія Григорівна Ракша, Олексій Миколайович Савчук 47-54
Стан глутатіонової антиоксидантної системи в тканинах печінки, селезінки, мозку щурів при злоякісному рості за умов введення дослідного препарату PDF
Яна Борисівна Раєцька, Егор Дмитрович Маринин, Олексій Миколайович Савчук 55-60