№ 3 (6) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ABSTRACT AND REFERENCES (English)

Зміст

Функціональний стан гіпофізарно-яєчникової системи статевозрілих щурів за умов довготривалого впливу солей важких металів та негормональної корекції PDF
Natalia Hryntsova, Anatoliy Romanyuk 4-7
Изменение поверхности листовой пластинки хвои видов рода Pinus L. при влиянии факторов биотической природы PDF (Русский)
Evgen Yelpitiforov 7-11
Аналіз онтогенетичної та віталітетної структури ценопопуляцій Scilla bifolia l. на території Сумського геоботанічного округу PDF
Oleksiy Kholodkov 12-17
Екологічна оцінка стану атмосферного повітря за умов різних технологій виробництва продукції птахівництва PDF
Olga Tertychna, Olena Bryhas, Larysa Svaliavchuk, Nataliia Miroshnik 18-21
Аналіз псамофітного комплексу Національного природного парку «Білобережжя Святослава» PDF
Svetlana Melnychuk, Ganna Trochymenko 22-26
Оптимізація деяких елементів технологій вирощування декоративних рослин в умовах північно-східної частини лісостепу України PDF (English)
Volodymyr Tokman 27-33
Залежність густини популяції Ditylenchus destructor thorne від вологості і температури ґрунту в умовах північного сходу України PDF
Katerina Borodina, Roman Bilash 33-36
Общая характеристика углеводородокисляющих микроорганизмов, выделенных из различных нефтезагрязненных почв Азербайджана PDF (Русский)
Irada Babayeva, Svetlana Qasimova 37-41