Author Details

Wojciechowski, Valeriy, O. O. Bogomolets National Medical University Tarasa Shevchenka blvd., 13, Kyiv, Ukraine, 01601, Ukraine