Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Abramchuk, Olga, Lesya Ukrainka Eastern European National University Voli ave., 13, Lutsk, Ukraine, 43025
Afanasieva, Katerina, Educational and Scientific Center "Institute of Biology and Medicine" Taras Shevchenko National University of Kyiv Volodymyrska str., 64/13, Kyiv, Ukraine, 01601
Akulenko, Tetiana, Educational and Scientific Center "Institute of Biology and Medicine" Taras Shevchenko National University of Kyiv Volodymyrska str., 64/13, Kyiv, Ukraine, 01601
Alexandrov, Boris, Institute of Marine Biology National Academy of Scientist of Ukraine Pushkinskaya str., 37, Odessa, Ukraine, 65011
Amiri, Arefeh, Educational research center “Institute of Biology and Medicine” Taras Shevchenko National University of Kyiv Akademika Hlushkova ave., 2, Kyiv, Ukraine, 03022
Antonyak, Halyna, Ivan Franko National University of Lviv Universytetska str., 1, Lviv, Ukraine, 79000
Avksentiievа, Olga, V. N. Karazin Kharkiv National University Svobody sq., 4, Kharkiv, Ukraine, 61022

1 - 7 of 7 Items