Новий наказ МОН України про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

2019-10-16

Шановні автори, повідомляємо Вам про вихід нового наказу МОН України про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: Наказ №1220 от 23.09.2019). Згідно цього наказу

 

Для захисту результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня

Доктора наук

Кандидата наук

Необхідна кількість публікацій

20

3

з яких

– статті у виданнях, що входять до «Переліку наукових фахових видань України»;

– статті в зарубіжних виданнях;

– не більш ніж 2 патенти;

– не більш ніж 2 монографії (розділи в колективних монографіях);

– не більше ніж 1 посібник (для тих, хто захищається з педагогічних наук);

– не менше 3 (5 з 01.09.2022) повинно бути опубліковано в виданнях, що входять в бази даних Scopus та/або Web of Science.

– щонайменше 1 публікація у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу;

– 1 публікація у виданні, що входить до «Переліку наукових фахових видань України»**;

– 1 публікація у виданні, що входить в бази даних Scopus та/або Web of Science.

Примітка для публікацій Scopus та/або Web of Science

1 публікація Q1*, Q2* = 3 публікації

1 публікація Q3* = 2 публікації

10 публікацій Q1*, Q2* = захист може відбуватися у формі наукової доповіді***

1 публікація Q1*–Q3* = 2 публікації

Примітка:

* – квартилі Q1, Q2, Q3 відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports;

** – замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікований у співавторстві

***  під науковою доповіддю розуміють дисертацію, оформлену відповідно до розділу II Вимог до оформлення дисертації, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 12 січня 2017 року N 40, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 03 лютого 2017 року за N 155/30023. Розділами дисертації є публікації здобувача наукового ступеня