Profile Image

Alexander Petryshyn

Alexander Petryshyn
National Academy of Legal Sciences of Ukraine; Yaroslav Mydryi National Law University, Ukraine

Doctor of Law, Professor, NALSU Member, Honored Scientist of Ukraine, President of National Academy of Legal Sciences of Ukraine

Head of Department of Theory of State and Law

 

Profile Google Scholar: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7748-4176

 

Selected Publications:

1. Petryshyn, O. (2014). Demokratychni osnovy pravovoi, sotsialnoi derzhavnosti. Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy, 1 (76), 32–41. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/6466/1/Petryshyn_32.pdf

2. Petryshyn, O. (2014). Forma derzhavnoho pravlinnia v Ukraini: do poshuku konstytutsiinoi modeli. Pravo Ukrainy, 8, 105–116. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/7060/1/Petryshyn%20_105.pdf

3. Petryshyn, O. (2014). Demokratiia yak osnova pravovoi, sotsialnoi derzhavy. Pravo Ukrainy, 5, 73–82. URL: http://dspace.nulau.edu.ua/bitstream/123456789/6140/1/Petrishin_72_82.pdf

4. Yermolaiev, V., Petryshyn, O. (2012). Pro formu pravlinnia ta derzhavnyi rezhym Hetmanshchyny chasiv B. Khmelnytskoho (do 365-yi richnytsi Natsionalnoi revoliutsii 1648 r.). Pytannia istorii derzhavy i prava, 4 (71), 75–92. URL: http://dspace.nulau.edu.ua/bitstream/123456789/3941/1/Ermolaev%20_Petryshyn_75.pdf

5. Petryshyn, O. V., Hetman, I. V. (2011). Pravove spilkuvannia yak tsentralna definitsiia perspektyvnoi metodolohii rozuminnia prava. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia, 22, 3–17. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/3232/1/Petryshyn_Getman_3.pdf

6. Petryshyn, O. V. (2010). Problemy sotsializatsii pravovoi nauky. Pravo Ukrainy, 4, 133–141.

7. Danylian, O. H., Petryshyn, O. V. (2010). Demokratychna pravosvidomist: oznaky, peredumovy stanovlennia ta tendentsii vtilennia v ukrainskomu sotsiumi. Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho, 5, 61–72. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/3322/1/Danylyan_Petryshyn_61.pdf