DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4798.2017.111036

Індивідуально-психологічні предиктори формування станів дезадаптації лікарів-інтернів

Valery Vjun

Анотація


В дослідженні проведено вивчення індивідуально-психологічних предикторів формування станів дезадаптації лікарів-інтернів.

 Встановлено, що у формуванні порушень адаптації лікарів інтернів до професійної діяльності, лежить багатофакторна обумовленість, у якій біологічні, соціальні і психологічні фактори представлені в нерозривному комплексі, що визначає специфіку клінічних проявів дезадаптивних станів


Ключові слова


стани дезадаптації; професійна діяльність; лікарі-інтерни; біологічні та соціальні фактори; механізми формування

Повний текст:

PDF

Посилання


Pshuk, N. H., Kaminska, A. O. (2014). Deiaki indyvidualno-psykholohichni predyktory formuvannia profesiinoi dezadaptatsyi likariv khirurhichnoho ta terapevtychnoho profiliu. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohyi, 22 (1 (78)), 84–87.

Vitenko, I. S. (2011). Spetsyfika adaptatsiynykh reaktsyi likaria zahalno praktyky – simeinoi medytsyny do profesiynoi diyalnosti. Medychna psykholohiya, 6 (3 (23)), 10–13.

Vitenko, I. S. (2000). Psykholohichni osnovy profesiynoi pidhotovky simeinoho likaria. Kharkiv: Osnova, 224.

Dorozhkin, Yu. N., Mazitova, L. T. (2007). Problemy social'noy adaptacii inostrannyh studentov. Sociologicheskie issledovaniya, 3, 73–77.

Kokun, O. M. (2005). Adaptatsiya ta adaptatsiyni mozhlyvosti liudyny: prykladni aspekty. Aktualni problemy psykholohyi. Psykhofiziolohiya. Medychna psykholohiya. Henetychna psykholohiya, 5 (4), 77–85.

Arshava, I. F. (2006). Funktsionalni stany liudyny v protsesi adaptatsyi do ekstremalnykh umov diyalnosti (u paradyhmi „osobystist-stan”). Visnyk APN Ukrainy. Pedahohika i psykholohiya, 4 (53), 82–90.

Kozhyna, A. M., Markova, M. V., Hrynevych, E. H. (2013). Problemy adaptatsyi studentiv do navchalnoi diyalnosti u VUZi v umovakh kredyno-modulnoi systemy osvity. Naukovo-informatsiinyi visnyk Akademyi nauk vyshchoi osvity Ukrainy, 3 (86), 87–93.

Sokolova, I. M. (2007). Psihofiziologicheskie mekhanizmy adaptacii studentov. Kharkiv: HGMU, 412.

Voloshyn, P. V., Maruta, N. O., Kozhyna, H. M., Markova, M. V. et. al. (2016). Sotsialno-stresovi rozlady (klinika, diahnostyka, profilaktyka). Kharkiv, 335.

Volosovets, O. P. (2006). Stratehiya yevrointehratsiynoho reformuvannia vyshchoi medychnoi osvity Ukrainy. Problemy medychnoi nauky ta osvity, 1, 5–12.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Пшук, Н. Г. Деякі індивідуально-психологічні предиктори формування професійної дезадаптації лікарів хірургічного та терапевтичного профілю [Текст] / Н. Г. Пшук, А. О. Камінська // Український вісник психоневрології. – 2014. – Т. 22, № 1 (78). – С. 84–87.

Вітенко, І. С. Специфіка адаптаційних реакцій лікаря загально практики – сімейної медицини до професійної діяльності [Текст] / І. С. Вітенко // Медична психологія. – 2011. – Т. 6, № 3 (23). – С. 10–13.

Вітенко, І. С. Психологічні основи професійної підготовки сімейного лікаря [Текст]: монографія / І. С. Вітенко. – Х.: Основа, 2000. – 224 с.

Дорожкин, Ю. Н. Проблемы социальной адаптации иностранных студентов [Текст] / Ю. Н. Дорожкин, Л. Т. Мазитова // Социологические исследования. – 2007. – № 3. – С. 73–77.

Кокун, О. М. Адаптація та адаптаційні можливості людини: прикладні аспекти [Текст] / О. М. Кокун // Актуальні проблеми психології. Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія. – 2005. – Т. 5, № 4. – С. 77–85.

Аршава, І. Ф. Функціональні стани людини в процесі адаптації до екстремальних умов діяльності (у парадигмі „особистість-стан”) [Текст] / І. Ф. Аршава // Вісник АПН України. Педагогіка і психологія. – 2006. – № 4 (53). – С. 82–90.

Кожина, А. М. Проблеми адаптації студентів до навчальної діяльності у ВУЗі в умовах кредино-модульної системи освіти [Текст] / А. М. Кожина, М. В. Маркова, Е. Г. Гриневич // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України. – 2013. – № 3 (86). – С. 87–93.

Соколова, И. М. Психофизиологические механизмы адаптации студентов [Текст]: монография / И. М. Соколова. – Х.: ХГМУ, 2007. – 412 с.

Волошин, П. В. Соціально-стресові розлади (клініка, діагностика, профілактика) [Текст]: монографія / П. В. Волошин, Н. О. Марута, Г. М. Кожина, М. В. Маркова та ін. – Х., 2016. – 335 с.

Волосовець, О. П. Стратегія євроінтеграційного реформування вищої медичної освіти України [Текст] / О. П. Волосовець // Проблеми медичної науки та освіти. – 2006. – № 1. – С. 5–12. Copyright (c) 2017 Valery Vjun

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2519-4798 (Online), ISSN 2519-478X (Print)