DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4798.2018.124867

Медико-психологічна підтримка студентів медиків при виникнені дезадаптивних реакцій та станів

Maksim Khaustov

Анотація


В дослідженні проведена розробка системи медико-психологічної підтримки студентів медиків при виникненні в них дезадаптивних реакції та станів

Встановлено, що доцільним є комплексне використання психотерапевтичних та психоосвітніх інтервенції, спрямованих на купірування тривожно-депресивних реакцій, дезактуалізацію психотравмуючих ситуацій, відновлення психосоціальної активності та розумової працездатності, підвищення стресостійкості, формування продуктивних копінг-стратегій, активацію захисних психологічних механізмів, превенцію аддиктивної та залежної поведінки студентів та заходів первинної вторинної иа третинної психопрофілактики.


Ключові слова


студенти медики; розлади адаптації; медико-психологічна підтримка; психоосвіта; психотерапія; психопрофілактика

Повний текст:

PDF

Посилання


Yur'eva, L. N. (2017). Krizisy professional'noy deyatel'nosti vracha i puti ih preodoleniya. Zdorovia Ukrainy, 2 (41), 23–24.

Aimedov, K. V., Strelbytska, S. M. (2014). Profesiyna mobilnist maibutnikh fakhivtsiv u protsesi navchannia u VNZ: kompetentnisnyi pidkhid. Naukovi pratsi. Seriya: Pedahohika, 251 (239), 49–52.

Chaban, O. S., Khaustova, O. O., Trachuk, L. Ye. (2016). Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti navchannia studentiv za spetsialnistiu «Medychna psykholohiya». Medychna psykholohiya, 1, 3–8.

Slobodianiuk, D. P. (2015). Zahalni polozhennia psykhokorektsiyi ta psykhoprofilaktyky sotsialnoi dezadaptatsiyi u molodi. Mizhnarodnyi psykhiatrychnyi, psykhoterapevtychnyi ta psykhoanalitychnyi zhurnal, 8 (3 (29)), 79–85.

Malakhov, P. S., Asieieva, Yu. O., Kharitonova, A. S. (2016). Problemnist adaptatsii studentiv-medykiv. Medychna psykholohiya, 2, 3–5.

Pshuk, N. H., Slobodianiuk, D. P. (2015). Rol psykhosotsialnykh chynnykiv v genezi sotsialnoi dezadaptatsiyi u studentskoi molodi. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohiyi, 23 (2 (83)), 86–91.

Yurieva, L. M. (2017). Obrazovatel'nye programmy profilaktiki sindroma vygoraniya u specialistov, rabotayushchih v sfere ohrany psihicheskogo zdorov'ya. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohiyi, 25 (4 (93)), 11–14.

Kozhina, G. M., Markova, M. V., Grinevich, E. G., Zelens'ka, K. O. (2011). K probleme adaptacionnogo sindroma studentov mladshih kursov VUZov III-IV urovney akkreditacii. Arkhiv psykhitriyi, 17 (4 (67)), 32–35.

Kiosieva, O. V. (2016). Psihopatologicheskaya harakteristika emocional'noy sfery u studentov mladshih kursov. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohiyi, 24 (1 (86)), 60–63.

Kovalenko, M. V. (2014). Strukturnyi analiz perfektsionizmu u studentiv vyshchykh navchalnykh medychnykh zakladiv. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohiyi, 22 (3 (80)), 65–68.

Lobunets, H. Yu. (2012). Problema rozladiv psykhichnoi sfery studentiv, yaki maiut invalidnist. Medychna psykholohiya, 4, 48–50.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Юрьева Л. Н. Кризисы профессиональной деятельности врача и пути их преодоления // Здоров'я України. 2017. № 2 (41). С. 23–24.

Аймедов К. В., Стрельбицька С. М. Професійна мобільність майбутніх фахівців у процесі навчання у ВНЗ: компетентнісний підхід // Наукові праці. Серія: Педагогіка. 2014. Т. 251, № 239. С. 49–52.

Чабан О. С., Хаустова О. О., Трачук Л. Є. Шляхи підвищення ефективності навчання студентів за спеціальністю «Медична психологія» // Медична психологія. 2016. № 1. С. 3–8.

Слободянюк Д. П. Загальні положення психокорекції та психопрофілактики соціальної дезадаптації у молоді // Міжнародний психіатричний, психотерапевтичний та психоаналітичний журнал. 2015. Т. 8, № 3 (29). С. 79–85.

Малахов П. С., Асєєва Ю. О., Харітонова А. С. Проблемність адаптації студентів-медиків // Медична психологія. 2016. № 2. С. 3–5.

Пшук Н. Г., Слободянюк Д. П. Роль психосоціальних чинників в ґенезі соціальної дезадаптації у студентської молоді // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, № 2 (83). С. 86–91.

Юр’єва Л. М. Образовательные программы профилактики синдрома выгорания у специалистов, работающих в сфере охраны психического здоровья // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, № 4 (93). С. 11–14.

К проблеме адаптационного синдрома студентов младших курсов ВУЗов III-IV уровней аккредитации / Кожина Г. М., Маркова М. В., Гриневич Е. Г., Зеленська К. О. // Архів психітрії. 2011. Т. 17, № 4 (67). С. 32–35.

Кіосєва О. В. Психопатологическая характеристика эмоциональной сферы у студентов младших курсов // Український вісник психоневрології. 2016. Т. 24, № 1 (86). С. 60–63.

Коваленко М. В. Структурний аналіз перфекціонізму у студентів вищих навчальних медичних закладів // Український вісник психоневрології. 2014. Т. 22, № 3 (80). С. 65–68.

Лобунець Г. Ю. Проблема розладів психічної сфери студентів, які мають інвалідність // Медична психологія. 2012. № 4. С. 48–50.Copyright (c) 2018 Maksim Khaustov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2519-4798 (Online), ISSN 2519-478X (Print)