DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4798.2019.174492

Когортне проспективне дослідження стану серця та судин у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу

Volodymyr Koshlia, Anastasiia Piskun

Анотація


Стаття присвячена оцінці особливостей кардіогемодинаміки у хворих на цукровий діабет 2 типу (ЦД 2 типу) у поєднанні з ішемічною хворобою серця (ІХС). Вивчені основні показники функції серця та структурно-функціональні зміни загальної сонної артерії (ЗСА), особливості вуглеводного та ліпідного обмінів.

Мета: оцінити особливості кардіогемодинаміки у хворих на ЦД 2 типу у поєднанні з ІХС та виявити кореляційні взяємозв’язки з іншими факторами кардіоваскулярного ризику у даних пацієнтів.

Матеріали та методи: у дослідження були включені 100 хворих на ІХС: хворі на ЦД 2 типу у поєднанні з ІХС, стабільна стенокардія напруги (n=60) – 1 група, 2 група – хворі на ІХС: стабільна стенокардія напруження II-III ФК без порушень вуглеводного обміну (n=40). При дослідженні хворих проводився аналіз скарг, кардіологічного анамнезу, факторів судинного ризику, даних об’єктивного дослідження, клініко-лабораторних та клініко-інструментальних методів дослідження, які включали ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ, Ехо-КГ та виконані вегетативні ЕКГ-тести.

Результати: на основі проведених досліджень виявлені більш виражені порушення діастолічної функції лівого шлуночка, збільшення об’ємних параметрів серця, потовщення комплексу інтима-медіа ЗСА у хворих на ІХС на тлі ЦД 2 типу. За результатами вегетативних тестів у 71.7 % хворих 1 групи були виявлені ознаки діабетичної автономної нейропатії серця (ДАНС). Епізоди безбольової ішемії міокарда (ББІМ) у пацієнтів 1 групи зустрічались у два рази частіше, ніж у пацієнтів 2 групи (45 % від загальної кількості пацієнтів з цукровим діабетом), ніж у пацієнтів без ЦД 2 типу (20 % від загальної кількості пацієнтів без ЦД 2 типу).

Висновки: Для пацієнтів з ДАНС, у поєднанні з ББІМ, були характерні виражені порушення ліпідного обміну, значні порушення вегетативної іннервації включаючи симпатичну нервову систему, а також більша тривалість ЦД 2 типу (13,2+6,23) років. У хворих на ЦД 2 типу з ознаками ДАНС спостерігалось збільшення діаметру ЗСА і товщини комплексу інтима-медіа, що свідчить про більш виражене атеросклеротичне ураження судин при ЦД, та є незалежним предиктором гострих кардіо- та цереброваскулярних подій. Наявність ЦД 2 типу у хворих на ІХС прискорює прогресування ремоделювання ЛШ та поглиблює міокардіальну дисфункцію ЛШ, що також є одним з пояснень більш високого ризику кардіальних подій при наявності у хворих на ІХС супутнього ЦД 2 типу. Доцільно усім хворим з ЦД 2 типу проводити ультразвукове дослідження серця з оцінкою товщини інтима-медіа, а також добове моніторування ЕКГ з метою раннього виявлення атеросклерозу, епізодів ББІМ та своєчасного призначення терапії


Ключові слова


цукровий діабет 2 типу; ішемічна хвороба серця; товщина інтима-медіа

Повний текст:

PDF

Посилання


Statsenko, M. E., Turkina, S. V., Shalaeva, S. S. et. al. (2013). Osobennosti narushenii strukturno-funktsionalnykh parametrov serdtsa u patsientov s khronicheskoi serdechnoi nedostatochnostiu i diabeticheskoi avtonomnoi kardialnoi nevropatiei. Terapevticheskii arkhiv, 10, 23–28.

Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry tsukrovomu diabeti 2 typu (2012). Nakaz MOZ Ukrainy No. 1118. 21.12.2012. Available at: http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20121221_1118.html

Serhyenko, O. O., Serhyenko, V. O. (2013). Kardiovaskuliarna avtonomna neiropatiia u khvorykh na tsukrovyi diabet. Zdorovia Ukrainy, 1, 38–41.

Kumar, R., Kerins, D. M., Walther, T. (2015). Cardiovascular safety of anti-diabetic drugs. European Heart Journal – Cardiovascular Pharmacotherapy, 2 (1), 32–43. doi: http://doi.org/10.1093/ehjcvp/pvv035

Baevskiy, R. M. (2004). The analysis of heart rate variability: history and philosophy, theory and practice. Klinicheskaya informatika i telemeditsina, 1, 54–64.

Franch-Nadal, J., Roura-Olmeda, P., Benito-Badorrey, B., Rodriguez-Poncelas, A., Coll-de-Tuero, G., Mata-Cases, M. (2014). Metabolic control and cardiovascular risk factors in type 2 diabetes mellitus patients according to diabetes duration. Family Practice, 32 (1), 27–34. doi: http://doi.org/10.1093/fampra/cmu048

Halter, J. B., Musi, N., McFarland Horne, F., Crandall, J. P., Goldberg, A., Harkless, L. et. al. (2014). Diabetes and Cardiovascular Disease in Older Adults: Current Status and Future Directions. Diabetes, 63 (8), 2578–2589. doi: http://doi.org/10.2337/db14-0020

Bondar, I. A., Demin, A. A., Shabelnikova, O. Yu. (2014). Morphological and functional parameters of the heart and vessels in patients with type 2 diabetes mellitus and cardiovascular autonomic neuropathy. Sakharnyy diabet, 2, 41–46.

Lunina, E. Y., Petrukhin, I. S. (2012). Diagnostic value of spectral analysis of heart rate variability in cardiac autonomic neuropathy and Type 2 diabetes mellitus. Rossiiskii kardiologicheskii zhurnal, 3 (95), 42–46.

Rodriguez-Poncelas, A., Coll-de-Tuero, G., Saez, M., Garrido-Martín, J. M., Millaruelo-Trillo, J. M. et. al. (2015). Comparison of different vascular risk engines in the identification of type 2 diabetes patients with high cardiovascular risk. BMC Cardiovascular Disorders, 15 (1). doi: http://doi.org/10.1186/s12872-015-0120-3

Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry stabilnii ishemichnii khvorobi sertsia (2016). Nakaz MOZ Ukrainy No. 152. 02.03.2016. Available at: http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20160302_0152.html

Mankovskii, B. N., Poltorak, V. V., Kravchun, N. A., Smirnov, I. I., Bilchenko, A. V., Zhuravleva, L. V. et. al. (2016). Mnogofaktornyi podkhod k terapii sakharnogo diabeta 2 tipa i novye gorizonty v kontrole zabolevaniia. Zdorov'e Ukrainy, 3, 28–29.

Pop-Busui, R. (2010). Cardiac Autonomic Neuropathy in Diabetes: A clinical perspective. Diabetes Care, 33 (2), 434–441. doi: http://doi.org/10.2337/dc09-1294

Mukhtarova, R. R. (2013). Early detection of cardiovascular type of diabetic autonomic neuropathy. Prakticheskaya meditsina, 1 (1 (69)), 75–79.

Tkachenko, V. I., Mankovskyi, B. M., Dolzhenko, M. M. (2014). Analiz medychnoho stanu patsiientiv z tsukrovym diabetom 2-ho typu ta yoho vplyv na rozvytok uskladnen. Mizhnarodnyi endokrynolohichnyi zhurnal, 8, 18–24.

Standards of Medical Care in Diabetes--2014 (2013). Diabetes Care, 37 (Supplement_1), S14–S80. doi: http://doi.org/10.2337/dc14-s014


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Стаценко, М. Е., Туркина, С. В., Шалаева, С. С. и др. (2013). Особенности нарушений структурно-функциональных параметров сердца у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и диабетической автономной кардиальной невропатией. Терапевтический архив, 10, 23–28.

Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу (2012). Наказ МОЗ України № 1118. 21.12.2012. Available at: http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20121221_1118.html

Сергиенко, О. О., Сергиенко, В. О. (2013). Кардіоваскулярна автономна нейропатія у хворих на цукровий діабет. Здоров’я України, 1, 38–41.

Kumar, R., Kerins, D. M., Walther, T. (2015). Cardiovascular safety of anti-diabetic drugs. European Heart Journal – Cardiovascular Pharmacotherapy, 2 (1), 32–43. doi: http://doi.org/10.1093/ehjcvp/pvv035 

Баевский, P. M. (2004). Анализ вариабельности сердечного ритма: история и философия, теория и практика. Клиническая информатика и телемедицина, 1, 54–64.

Franch-Nadal, J., Roura-Olmeda, P., Benito-Badorrey, B., Rodriguez-Poncelas, A., Coll-de-Tuero, G., Mata-Cases, M. (2014). Metabolic control and cardiovascular risk factors in type 2 diabetes mellitus patients according to diabetes duration. Family Practice, 32 (1), 27–34. doi: http://doi.org/10.1093/fampra/cmu048 

Halter, J. B., Musi, N., McFarland Horne, F., Crandall, J. P., Goldberg, A., Harkless, L. et. al. (2014). Diabetes and Cardiovascular Disease in Older Adults: Current Status and Future Directions. Diabetes, 63 (8), 2578–2589. doi: http://doi.org/10.2337/db14-0020 

Бондарь, И. А., Демин, А. А., Шабельникова, О. Ю. (2014). Состояние сердца и сосудов при кардиоваскулярной форме автономной нейропатии у больных сахарным диабетом 2 типа. Сахарный диабет, 2, 41–46.

Лунина, Е. Ю., Петрухин, И. С. (2012). Диагностическая ценность спектрального анализа вариабельности ритма сердца для выявления кардиальной автономной нейропатии при сахарном диабете 2 типа. Российский кардиологический журнал, 3 (95), 42–46.

Rodriguez-Poncelas, A., Coll-de-Tuero, G., Saez, M., Garrido-Martín, J. M., Millaruelo-Trillo, J. M. et. al. (2015). Comparison of different vascular risk engines in the identification of type 2 diabetes patients with high cardiovascular risk. BMC Cardiovascular Disorders, 15 (1). doi: http://doi.org/10.1186/s12872-015-0120-3 

Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при стабільній ішемічній хворобі серця (2016). Наказ МОЗ України № 152. 02.03.2016. Available at: http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20160302_0152.html

Маньковский, Б. Н., Полторак, В. В., Кравчун, Н. А., Смирнов, И. И., Бильченко, А. В., Журавлева, Л. В. и др. (2016). Многофакторный подход к терапии сахарного диабета 2 типа и новые горизонты в контроле заболевания. Здоров'я України, 3, 28–29.

Pop-Busui, R. (2010). Cardiac Autonomic Neuropathy in Diabetes: A clinical perspective. Diabetes Care, 33 (2), 434–441. doi: http://doi.org/10.2337/dc09-1294 

Мухтарова, Р. Р. (2013). Ранняя диагностика кардиоваскулярной формы диабетической автономной нейропатии. Практическая медицина, 1 (1-2 (69)), 75–79.

Ткаченко, В. І., Маньковський, Б. М., Долженко, М. М. (2014). Аналіз медичного стану пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу та його вплив на розвиток ускладнень. Міжнародний ендокринологічний журнал, 8, 18–24.

Standards of Medical Care in Diabetes--2014 (2013). Diabetes Care, 37 (Supplement_1), S14–S80. doi: http://doi.org/10.2337/dc14-s014 Copyright (c) 2019 Volodymyr Koshlia, Anastasiia Piskun

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2519-4798 (Online), ISSN 2519-478X (Print)