DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4798.2017.91305

Дослідження захворюваності на СНІД в популяції віл-інфікованих осіб та вплив на неї антиретровірусної терапії

Ігор Гнатович Грижак

Анотація


Встановлено, що в Івано-Франківській області на кінець 2015 року проживала 1661 особа зі встановленим ВІЛ-позитивним статусом, з них на диспансерному спостереженні перебували 892 пацієнтів (53,7 %), 5,1 % захворіли на СНІД, а 0,54 % – на церебральний токсоплазмоз. Охоплення антиретровірусною терапією становило 61,9 % диспансерних і 37,2 % всіх виявлених людей, які живуть з ВІЛ. В 2017 р. прогнозується поява 11-ти випадків токсоплазмозу мозку


Ключові слова


ВІЛ-інфекція; СНІД; токсоплазмоз мозку; вплив антиретровірусної терапії; захворюваність; прогноз

Повний текст:

PDF

Посилання


On the Fast-Track to end AIDS. UNAIDS 2016–2021 Strategy. Switzerland. Available at: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151027_UNAIDS_PCB37_15_18_EN_rev1.pdf

VIL-infektsiya v Ukrayini. Informatsiynyi biuleten # 46 (2016). DU «Ukrai'ns'kyj centr kontrolju za social'no nebezpechnymy hvorobamy Ministerstva ohorony zdorov’ja Ukrai'ny» DU «Instytut epidemiologii' ta infekcijnyh hvorob im. L. V. Gromashevs'kogo Nacional'noi' akademii' medychnyh nauk Ukrai'ny», 38. Available at: http://ucdc.gov.ua/uploads/documents/c21991/b57cded7f4081d3ff549d8024a8d34fe.pdf

Shcherbinska, A. M., Myronyuk, S. S., Molchanets, O. V. (2009). Orhanizatsiini zasady protydii epidemii VIL-infektsii v Ukraini [Organizational рrinciples of contrmeasures of HIV infection in Ukraine]. Infektsiini khvoroby [Infectious diseases], 2, 5–11.

Dykyi, B. M., Hryzhak, I. H., Kobryn, T .Z. et. al. (2010). Osoblyvosti epidemii VIL-infektsii v Ivano-Frankivskii oblasti v 2009 r. [Features of the HIV epidemic in Ivano-Frankivsk region in 2009]. Halytskyi likarskyi visnyk, 17 (4), 120–124.

Xu, P., Shi, Y., Zeng, J., Liu, K. M., Lü, F. (2011). Analysis of inpatient cost of AIDS related opportunistic infectionin a high HIV epidemic area. ZhonghuaYu Fang Yi Xue Za Zhi, 45 (11), 990–994.

Shcherbinska, A. M., Holubchykov, M. V., Sakalska, O. L. et. al. (2006). Analiz epidemichnoi sytuatsii shchodo VIL-infektsii/SNID za statystychnymy pokaznykamy [Analysis of the epidemic situation of HIV / AIDS accoding to statistics indicators]. MOZ Ukrayiny, Tsentr. med. statystyky MOZ Ukrayiny, Ukr. tsentr profil. ta borotby zi SNID [Ministry of Health of Ukraine, Center of Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine, Ukrainian Center of prevention of AIDS], 50.

Hryzhak, I. H., Dykyi, B. M., Pryshliak, O. Ya. (2010). Otsinka dyspansernoi roboty tsentru profilaktyky VIL-infektsii ta borotby zi SNIDom v Ivano-Frankivskii oblasti za deyakymy intehralnymy pokaznykamy [Evaluation dispensary work of Center of HIV infection and AIDS in Ivano-Frankivsk region by some integral indicators]. Infektsiini khvoroby [Infectious diseases], 4, 22–26.

Dykyy, B. M., Hryzhak, I. H., Kobryn, T. Z., Boychuk, O. P., Nikiforova, T. O., Ostyak, R. S., Misyura, V. O. (2012). Kompleksni pokaznyky otsinky epidemii VIL-infektsii ta roboty tsentru profilaktyky i borotby zi SNIDom na rehionalnomu rivni (Ivano-Frankivska oblast) [Comprehensive indicators of evaluation of HIV epidemic and work of Center of prevention AIDS at the regional level (Ivano-Frankivsk region)]. Kyiv: Ukrmedpatentinform, 33.

Moskalenko, V. F., Gulchiy, O. P., Golubchikov, М. В. et. al.; Moskalenko V. F. (Ed.) (2009). Biostatistics. Kyiv: Book Plus, 184.

Hryzhak, I. H. (2016). The risk of toxoplasmic encephalitis in HIV-infected patients with different serological profiles of antitoxoplasma antibodies. ScienceRise: Medical Science, 7 (3), 9–14. doi: 10.15587/2519-4798.2016.74318

Clinical protocol for diagnosis and treatment of opportunistic infections and general symptoms in HIV-infected adults and adolescents. Approved by the Ministry of Health of Ukraine 13.04.2007 # 182, 45. Available at: http://ucdc.gov.ua/uploads/documents/5416f7/5e383386d320c87999c2801c80fcdcd8.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


On the Fast-Track to end AIDS [Electronic resource]. – UNAIDS 2016–2021 Strategy. – Switzerland. – Available at: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151027_UNAIDS_PCB37_15_18_EN_rev1.pdf

ВІЛ-інфекція в Україні: Iнформаційний бюлетень № 46 [Текст]. – ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України» ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського Національної академії медичних наук України», 2016. – 38 с. – Режим доступу: http://ucdc.gov.ua/uploads/documents/c21991/b57cded7f4081d3ff549d8024a8d34fe.pdf

Щербінська, А. М. Організаційні засади протидії епідемії ВІЛ-інфекції в Україні [Текст] / А. М. Щербінська, С. С. Миронюк, О. В.Молчанець // Інфекційні хвороби. – 2009. – № 2. – С. 5–11.

Дикий, Б. М. Особливості епідемії ВІЛ-інфекції в Івано-Франківській області в 2009 р. [Текст] / Б. М. Дикий, І. Г. Грижак, Т. З. Кобрин та ін. // Галицький лікарський вісник. – 2010. – Т. 17, № 4. – С. 120–124.

Xu, P. Analysis of inpatient cost of AIDS related opportunistic infectionin a high HIV epidemic area [Text] / P. Xu, Y. Shi, J. Zeng, K. M. Liu, F. Lü // ZhonghuaYu Fang Yi Xue Za Zhi. – 2011. – Vol. 45, Issue 11. – P. 990–994.

Грижак, І. Г. Оцінка диспансерної роботи центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом в Івано-Франківській області за деякими інтегральними показниками [Текст] / І. Г. Грижак, Б. М. Дикий, О. Я. Пришляк та ін. // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 4. – С. 22–26.

Щербінська, А. М. Аналіз епідемічної ситуації щодо ВІЛ-інфекції/СНІД за статистичними показниками [Текст]: метод. реком. / А. М. Щербінська, М. В. Голубчиков, О. Л. Сакальська та ін. – МОЗ України, Центр. мед. статистики МОЗ України, Укр. центр профіл. та боротьби зі СНІД, 2006. – 50 с.

Дикий, Б. М. Комплексні показники оцінки епідемії ВІЛ-інфекції та роботи центру профілактики і боротьби зі СНІДом на регіональному рівні (Івано-Франківська область)» [Текст]: метод. реком. / Б. М. Дикий, І. Г. Грижак, Т. З. Кобрин та ін. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2012. – 33 с.

Москаленко, В. Ф. Біостатистика [Текст] / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, М. В. Голубчиков та ін.; за заг. ред. В. Ф. Москаленка. – К.: Книга плюс, 2009. – 184 с.

Грижак, І. Г. Ризик токсоплазмозного енцефаліту у ВІЛ-інфікованих пацієнтів з різним серологічним профілем протитоксоплазмових антитіл [Текст] / І. Г. Грижак // ScienceRise: Medical Science. – 2016. – № 7 (3). – C. 9–14. doi: 10.15587/2519-4798.2016.74318 

Клінічний протокол діагностики та лікування опортуністичних інфекцій і загальних симптомів у ВІЛ-інфікованих дорослих та підлітків [Електронний ресурс]. – Затверджено наказом МОЗ України 13.04.2007 р. № 182. – 45 c. – Режим доступу: http://ucdc.gov.ua/uploads/documents/5416f7/5e383386d320c87999c2801c80fcdcd8.pdfCopyright (c) 2017 Ігор Гнатович Грижак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2519-4798 (Online), ISSN 2519-478X (Print)