ScienceRise. Medical Science

«ScienceRise: Medical Science» – науковий рецензований журнал, що видається 6 разів на рік, входить до категорії «Б» «Переліку фахових видань України» (наказ МОН України № 612 від 07.05.2019).

Метою журналу «ScienceRise: Medical Science» є публікація високоякісних статей з усіх аспектів фундаментальних та клінічних досліджень у всіх галузях медицини, з акцентом на питання, що представляють світовий інтерес, досягнення в галузі медицини та наукових досліджень. Також до журналу «ScienceRise: Medical Science» приймаються дослідження, пов'язані з міждисциплінарними медичними галузями, в рамках загального підходу, який об'єднає клінічні дослідження з доклінічною роботою, присвяченою відкриттю нових механізмів лікування.

Журнал «ScienceRise: Medical Science» в першу чергу публікує оригінальні дослідження та клінічні випадки, але також до публікації приймаються якісні літературні огляди та метааналізи. В журналі не публікуються короткі повідомлення, короткі огляди, звіти та повідомлення.


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 

Краще один раз побачити, ніж сто разів почути

 

Саме цим принципом керуються редактори, коли перевіряють рисунки, які автори надають в своєму рукописі.

Сьогодні, коли Інтернет посідає велике місце в житті науковців, важливим є уміння зберігати web-сторінки в гарній якості, які можна використовувати для ілюстрації своїх досліджень в рукописах.

 
Опубліковано: 2019-11-11 Детальніше...
 

Продовжуємо тему квартилів…

 
Сьогодні розглянемо як перевірити квартиль журналу, який індексується Web of Science.  
Опубліковано: 2019-11-08 Детальніше...
 

Як шукати видання, що індексуються Scopus, за квартилями?

 
Згідно наказу МОН України №1220 от 23.09.2019 необхідно мати публікації в журналах Q1, Q2, Q3, Q4, але як знайти журнали потрібного квартилю, чи з’ясувати до якого квартилю належить видання?  
Опубліковано: 2019-11-07 Детальніше...
 
Більше анонсів...

№ 5 (32) (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ABSTRACT AND REFERENCES (English)

Зміст

Маркери системної запальної відповіді, оксидативного стресу та ендотеліальної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ревматоїдним артритом з діастолічною дисфункцією лівого шлуночка PDF
Nataliya Ryndina 4-10
Предиктори прогресування та прогнозування розвитку СНІД-індикаторних опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих пацієнтів на фоні антиретровірусної терапії (ретроспективне когортне дослідження) PDF
Olena Marchenko 11-17
Вивчення гемодинаміки тіла матки методом тривимірної енергетичної допплерографії хворих з лейоміомою в різні вікові періоди. PDF
Kirill Yakovenko, Tamara Tamm, Elena Yakovenko 18-24
Визначення експресії ZAP70 як прогностичного маркера перебігу хронічної лімфоцитарної лейкемії PDF
Olga Vygovska, Nataliya Pelenyo, Ivan Dzis, Tetiana Horodyska, Olha Boyko, Larysa Schevchenko 25-29
Стан центральної гемодинаміки у дітей з аномально розташованими хордами в лівому шлуночку серця PDF (Русский)
Alexander Kuleshov, Yana Medrazhevska, Iryna Andrikevych, Halyna Mantak, Hennadii Rudenko 30-34
Визначення стану “нормоценозу” за результатами проспективного бактеріологічного дослідження молочних залоз у породіль в динамиці 7 діб післяпологового періоду PDF
Vasily Chuiko, Dmytro Khaskhachykh 35-38
Застосування концепції індексу безпеки лікарень з урахуванням клінічних ризиків при оцінці рівня безпеки лікарень в Україні PDF
Hanna Shevchuk, Sergiy Guriev 39-44