ScienceRise: Medical Science

«ScienceRise: Medical Science» – науковий рецензований журнал, що видається 6 разів на рік, входить до категорії «Б» «Переліку фахових видань України» (наказ МОН України № 612 від 07.05.2019).

Метою журналу «ScienceRise: Medical Science» є публікація високоякісних статей з усіх аспектів фундаментальних та клінічних досліджень у всіх галузях медицини, з акцентом на питання, що представляють світовий інтерес, досягнення в галузі медицини та наукових досліджень. Також до журналу «ScienceRise: Medical Science» приймаються дослідження, пов'язані з міждисциплінарними медичними галузями, в рамках загального підходу, який об'єднає клінічні дослідження з доклінічною роботою, присвяченою відкриттю нових механізмів лікування.

Журнал «ScienceRise: Medical Science» в першу чергу публікує оригінальні дослідження та клінічні випадки, але також до публікації приймаються якісні літературні огляди та метааналізи. В журналі не публікуються короткі повідомлення, короткі огляди, звіти та повідомлення.

ISSN 2519-478X (print), ISSN 2519-4798 (on-line)

При розробці положень видавничої політики журналу «ScienceRise: Medical Science» редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE).

Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 

Краще один раз побачити, ніж сто разів почути

 

Саме цим принципом керуються редактори, коли перевіряють рисунки, які автори надають в своєму рукописі.

Сьогодні, коли Інтернет посідає велике місце в житті науковців, важливим є уміння зберігати web-сторінки в гарній якості, які можна використовувати для ілюстрації своїх досліджень в рукописах.

 
Опубліковано: 2019-11-11 Детальніше...
 

Продовжуємо тему квартилів…

 
Сьогодні розглянемо як перевірити квартиль журналу, який індексується Web of Science.  
Опубліковано: 2019-11-08 Детальніше...
 

Як шукати видання, що індексуються Scopus, за квартилями?

 
Згідно наказу МОН України №1220 от 23.09.2019 необхідно мати публікації в журналах Q1, Q2, Q3, Q4, але як знайти журнали потрібного квартилю, чи з’ясувати до якого квартилю належить видання?  
Опубліковано: 2019-11-07 Детальніше...
 
Більше анонсів...

№ 6 (39) (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ABSTRACT AND REFERENCES (English)

Зміст

Аналіз ролі вірусних енцефалітів в розвитку епілептичних нападів і епілепсії PDF (English)
Tetyana Litovchenko, Oleksandr Bilchenko, Vladimir Malakhov, Olga Dubenko, Olga Sukhonosova, Viktoriia Bokatuieva, Marianna Markova, Vadym Nikonov 4-9
Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у хворих з різною коморбідною патологією PDF (English)
Aleksey Oparin, Anna Titkova, Kostiantyn Stepanchenko, Vira Tseluyko, Maryna Kochuieva, Oleksii Korzh 10-14
Стан ендотелію та роль імунокомпетентних клітин у розвитку атеросклерозу як причини ішемічного інсульту PDF (English)
Nataliia Chuiko 15-22
Морфологічні і морфометричні зміни на фоні клітинної кардіоміопластики при експериментальному інфаркті міокарда PDF (English)
Sergii Estrin, Tetiana Kravchenko, Anton Pechenenko 23-31
Функціональна активність нейтрофілів крові при гострих запальних захворюваннях органів черевної порожнини та абдомінальному туберкульозі PDF (English)
Viorika Akimova, Lyubov Lapovets, Nataliia Lapovets, Oksana Tsymbala 32-35
Вплив неінвазивної вентиляції легень на центральну та мозкову гемодинаміку у доношених новонароджених з гіпоксично – ішемічною енцефалопатією PDF (English)
Elena Klevakina, Ivan Anikin, Olexandr Mykhalchuk 36-40
Аналіз факторів ризику перинатальної патології у новонароджених з природженими вадами PDF (English)
Aleksey Vlasov 41-44
Біохімічні показники та перебіг дерматозу в дітей із псоріазом залежно від індексу маси тіла PDF (English)
Elvina Murzina 45-49
Ступінь впливу типів виділених мікрокультур субгінгівальної зони на різні нозологічні форми захворювань пародонта у осіб молодого віку PDF (English)
Maryana Sloboda, Taras Pupin 50-53