ScienceRise. Medical Science

«ScienceRise: Medical Science» – науковий рецензований журнал, що видається 6 разів на рік, входить до категорії «Б» «Переліку фахових видань України» (наказ МОН України № 612 від 07.05.2019).

Метою журналу «ScienceRise: Medical Science» є публікація високоякісних статей з усіх аспектів фундаментальних та клінічних досліджень у всіх галузях медицини, з акцентом на питання, що представляють світовий інтерес, досягнення в галузі медицини та наукових досліджень. Також до журналу «ScienceRise: Medical Science» приймаються дослідження, пов'язані з міждисциплінарними медичними галузями, в рамках загального підходу, який об'єднає клінічні дослідження з доклінічною роботою, присвяченою відкриттю нових механізмів лікування.

Журнал «ScienceRise: Medical Science» в першу чергу публікує оригінальні дослідження та клінічні випадки, але також до публікації приймаються якісні літературні огляди та метааналізи. В журналі не публікуються короткі повідомлення, короткі огляди, звіти та повідомлення.


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 

Краще один раз побачити, ніж сто разів почути

 

Саме цим принципом керуються редактори, коли перевіряють рисунки, які автори надають в своєму рукописі.

Сьогодні, коли Інтернет посідає велике місце в житті науковців, важливим є уміння зберігати web-сторінки в гарній якості, які можна використовувати для ілюстрації своїх досліджень в рукописах.

 
Опубліковано: 2019-11-11 Детальніше...
 

Продовжуємо тему квартилів…

 
Сьогодні розглянемо як перевірити квартиль журналу, який індексується Web of Science.  
Опубліковано: 2019-11-08 Детальніше...
 

Як шукати видання, що індексуються Scopus, за квартилями?

 
Згідно наказу МОН України №1220 от 23.09.2019 необхідно мати публікації в журналах Q1, Q2, Q3, Q4, але як знайти журнали потрібного квартилю, чи з’ясувати до якого квартилю належить видання?  
Опубліковано: 2019-11-07 Детальніше...
 
Більше анонсів...

№ 6 (33) (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ABSTRACT AND REFERENCES (English)

Зміст

Вплив диференційованої метаболічної терапії на динаміку якості життя у хворих на ревматоїдний артрит в поєднанні з артеріальною гіпертензією PDF
Nataliya Ryndina 4-10
Поліморфізми генів системи бета-адренорецепції та ризик розвитку фібриляції передсердь у хворих з серцевою недостатністю PDF
Sergiy Pyvovar, Iurii Rudyk, Tatyana Lozyk, Valentina Galchinskaya, Tatiana Bondar 11-19
Прогностическая роль ингибирующего фактора миграции макрофагов у пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST после чрескожного коронарного вмешательства PDF (Русский)
Mykola Kopytsya, Irina Vishnevskaya, Tatyana Storozhenko 20-25
Ретроспективна оцінка впливу тривалого застосування інгаляційних глюкокортикостероїдів на фізичний розвиток хворих на бронхіальну астму дітей та підлітків PDF
Kristina Burynyuk-Gloviak, Yevheniya Ortemenka 26-31
Динаміка прозапальних та протизапальних цитокінів плазми крові при лікуванні болю в спині нестероїдними протизапальними засобами як біомаркер вираженості болю та запального процесу PDF
Iryna Maslova, Tatyana Slobodin, Natalia Mykhailovska, Nikolay Lisyanyi 32-36
Аналіз раннього виходу у пацієнтів після субарахноїдального крововиливу в залежності від розвитку ускладнень. PDF
Eugenia Tsoma, Volodymyr Smolanka, Szergej Capec 37-42
Когнітивні порушення у осіб з алкогольною енцефалопатією та пароксизмальними станами PDF
Tatiana Roshchupkina 43-46