№ 9 (5) (2016)

Зміст

Изучение состояния реактивности мембраны Шнайдера при некоторых формах стоматогенного верхнечелюстного синусита PDF (Русский)
Сурен Диасович Варжапетян 4-13
Аналіз особливості кольорових виборів за тестом МКВ емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади PDF
Олена Петрівна Венгер 14-19
Актуальные подходы к терапии вульвовагинитов с учетом антибиотикорезистентности инфекционных агентов PDF (Русский)
Глеб Михайлович Бондаренко, Светлана Карьягдыевна Джораева, Анна Константиновна Кондакова, Ольга Анатольевна Лященко, Юлия Валерьевна Щербакова, Наталия Владимировна Соболь 19-25
Аналіз особливостей організації медико-психологічної допомоги для пацієнтів онкологічного профілю PDF
Інна Романівна Мухаровська 25-30
Антиоксидантная терапия как новый метод профилактики и лечения гематологической токсичности химиотерапии рака молочной железы PDF (Русский)
Анна Владимировна Прохач, Игорь Николаевич Бондаренко 30-35
Застосування методик електронейрографії для визначення невропатичного компоненту болю у пацієнтів з хронічними больовими синдромами попереково-крижової локалізації PDF
Володимир Ігорович Романенко 35-41
Діагностична цінність різних режимів визначення домашнього артеріального тиску для оцінки ефективності алгоритмізованої антигіертензивної терапії при тривалому спостереженні за пацієнтами з артеріальной гіпертензією PDF
Катерина Миколаївна Амосова, Юлія Володимирівна Руденко 41-51
Дослідження якості життя подружжів з різним станом здоровʼя сімʼї та аддиктивної поведінки у жінок PDF
Майя Василівна Савіна 51-57
Вивчення рівнів аполіпопротеїнів А1, аполіпопротеїнів в у сироватці крові та їх співвідношення у молодих дорослих з нелікованою соматотропною недостатністю з маніфестацією в дитинстві PDF
Тетяна Олександрівна Ткачова, Ольга Анатоліївна Вишневська, Олена Василівна Большова 58-63
Когнітивні порушення при психічних розладах у хворих на гiпертензивну енцефалопатiю: ефективність лікувально-реабілітаційних заходів PDF
Олександр Миколайович Дзюба, Олексій Анатолійович Толмачов 63-70
Исследование новых биомаркеров воспаления у пациентов с ишемической болезнью сердца и сопутствующим сахарным диабетом 2 типа PDF (Русский)
Мария Алексеевна Хвисюк 71-74
Кісти яєчників. Аналіз структури патології у жінок репродуктивного віку PDF
Ольга Сергiiвна Шаповал 75-79
Аналіз особливостей прояву афективно-невротичної симптоматики у пацієнтів косметологічного профілю PDF
Михайло Анатолійович Юдін 80-87
Обгрунтування загальних та диференційованих підходів до комплексної лікувально-реабілітаційної допомоги співзалежній родині хворих на алкогольну залежність чоловіків PDF
Володимир Володимирович Ярий 87-93