№ 10 (6) (2016)

Зміст

Возможности ультразвукового исследования сосудистого тонуса брюшного отдела аорты у лабораторных животных PDF (Русский)
Светлана Васильевна Гаврелюк 4-8
Стан слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний гастрит в поєднанні з остеоартрозом в умовах терапії нестероїдними протизапальними препаратами PDF
Максим Юрійович Зак 9-12
Використання дистанційної інфрачервоної термографії в діагностиці гострих параназальних синуїтів PDF
Олександр Олександрович Карчинський, Анатолій Семенович Журавльов, Юлія Вікторівна Фоменко, Євгенія Вікторівна Дьоміна 13-19
Обґрунтування тактики вибору при лікуванні множинних та поєднаних переломів довгих кісток в залежності від тяжкості травми та стану постраждалих PDF
Дмитро Вячеславович Лапшин 20-27
Особливості вегетативних порушеньта ішемічних змін міокарда у хворих на стабільну стенокардію, асоційовану з неалкогольною жировою хворобою печінки PDF
Любов Євгеніївна Міняйленко 28-33
Сучасний стан умов праці в металургійному виробництві України PDF
Оксана Вікторівна Орєхова 34-39
Результати застосування двох етапної схеми лікування у хворих на волосистоклітинну лейкемію PDF
Наталія Володимирівна Пеленьо 40-45
Вплив тривалості періоду визначення домашнього артеріального тиску на оцінку ефективності результатів антигіпертензивного лікування у реальній клінічній практиці PDF
Катерина Миколаївна Амосова, Юлія Володимирівна Руденко 45-52
Особливості початкового вегетативного тонусу у хворих на запаморочення PDF
Світлана Валеріївна Федорченко 53-58
Дослідження місцевого імунітету порожнини рота у пацієнтів із первинним гіпотиреозом поєднаним із захворюванями тканин пародонта PDF
Арсеній Володимирович Чорній, Володимир Васильович Шманько, Володимир Васильович Шманько 59-62