№ 1 (9) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ABSTRACT AND REFERENCES (English)

Зміст

Аналіз морфологічних и функціональних змін нефроендотелію при системних аутоімунних ревматичних хворобах PDF (English)
Yelizaveta Iegudina 4-9
Фенотипические характеристики генерированных дендритных клеток для проведения иммунотерапии у больных раком поджелудочной железы PDF (Русский)
Наталья Николаевна Храновская, Оксана Владимировна Скачкова, Сергей Владимирович Земсков 10-14
Медико-психологічна допомога для онкохворих на різних етапах лікувального процесу PDF
Інна Романівна Мухаровська 15-19
Поліморфізм гену LEPR q223r у хворих на ішемічну хворобу серця з післяінфарктним кардіосклерозом та цукровим діабетом 2 типу PDF
Аль Салім Аяд Абдуллах, Микола Адамович Станіславчук, Наталія Валентинівна Заічко 19-23
Розробка системи психотерапії непсихотичних психічних розладів і дискомплаєнтності у хворих на цукровий діабет 2-го типу PDF
Ольга Виталіївна Ткаченко 24-28
Роль самовідношення у пацієнтів лікаря-косметолога PDF
Михайло Анатолійович Юдін 28-31
Передумови виникнення гострого коронарного синдрому в залежності від показників ліпідного обміну PDF
Валерія Василівна Ватага 31-34
Визначення рівня β2-мікроглобуліну як прогностичного маркеру перебігу хронічної лімфоцитарної лейкемії PDF
Ольга Ярославівна Виговська 35-39
Стан подружньої та дитяче-батьківської взаємодії в структурі сімейного функціонування жінок, хворих на параноїдну шизофренію PDF
Майя Олександрівна Дрюченко, Маріанна Владиславівна Маркова 39-48
Дослідження захворюваності на СНІД в популяції віл-інфікованих осіб та вплив на неї антиретровірусної терапії PDF
Ігор Гнатович Грижак 49-52
Нетравматичний субарахноїдальний крововилив:клінічні симптоми – предиктори раннього виходу пацієнтів PDF
Євгенія Іванівна Цьома, Володимир Іванович Смоланка, Юрій Юрійович Чомоляк, Тарас Олександрович Студеняк 53-57