№ 4 (12) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ABSTRACT AND REFERENCES (English)

Зміст

Вплив споживання молока та молочних продуктів на ризик виникнення та важкість перебігу акне у пацієнтів підліткового віку з Acne vulgaris, які отримують лікування у дерматологічній клініці при Лікарні Короля Фахда Університету Ель-Хубар, Саудівська Аравія PDF (English)
Hanan Alghamdi, Aisha M. Alhemel, Iqbal A. Bukhari 4-8
Сравнительный анализ накопления ацетата свинца в плазме крови, моче и гомогенатах твердых тканей зубов крыс PDF (Русский)
Valentina Kutsevlyak, Natalia Bobrovska, Konstantin Belikov, Tatyana Sheina 9-12
Диагностическое значение уровня галектина-3 у больных гипертрофической кардиомиопатией PDF (Русский)
Daghar Samaouil 13-18
Вплив гіполіпідемічних засобів на рівень модуляторів стеатогенезу та фіброгенезу у щурів з неалкогольною жировою хворобою печінки, асоційованою з гіпергомоцистеїнемією PDF
Natalia Zaichko, Dar`ia Nekrut 18-24
Вплив на післяопераційний період ранньої мультимодальної реабілітації при абдомінальній гістеректомії PDF
Olga Lashkul 24-28
Аналіз стану здоров’я у дорослих із коригованою вродженою вадою серця (на прикладі атріовентрикулярної комунікації) PDF
Andriana Malska 28-32
Аналіз адгезивної дисфункції ендотелію при резстентній артеріальній гіпертензії PDF
Ben Abid Mouna 33-35
Эффективность противогрибковой сублингвальной аллергенспецифической терапии у больных до 50 лет и старше с легкой и средней тяжести бронхиальной астмой PDF (Русский)
Liudmyla Petrenko, Elena Rekalova 36-41
Аналіз змін системи згортання крові у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень різного ступеня важкості PDF
Svitlana Samoilova, Olga Plenova, Lyubov Shkala 41-45
Порушення соціального функціонування у хворих на параноїдну шизофренію з супутньою сомато-неврологічною патологією PDF
Valerii Pidkorytov, Natalia Baibarak 46-50