Інформація про автора

Liakhotska, Ada, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця бул. Т. Шевченка, 13, м. Київ, Україна, 01601, Україна

  • № 8 (16) (2017) - Медичні науки
    Вплив поліморфізму гену ITGA2 на тромбоцитарну ланку гемостазу у хворих з гострим коронарним синдромом
    Анотація  PDF
  • № 11 (19) (2017) - Медичні науки
    Порівняльна характеристика змін тромбоцитарного гемостазу хворих на стабільні форми ішемічної хвороби серця в залежності від індивідуальної чутливості до антитромбоцитарного лікування
    Анотація  PDF