DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4852.2016.72746

Фітохімічне дослідження і визначення фармакологічної активності екстракту пагонів вишні сухого

Larysa Lenchyk, Olga Shapoval, Viktoria Kyslychenko

Анотація


Мета дослідження. Метою нашого дослідження було вивчення фенольних сполук, вільних і зв'язкові цукрів сухого екстракту з пагонів вишні методом високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) і визначення гострої токсичності та протизапальну активності цього екстракту.

Методи. Якісний склад і вміст фенольних сполук і цукрів сухого екстракту з пагонів вишні було досліджено за допомогою ВЕРХ на хроматографі Agilent Technologies (модель 1100). Гостру токсичність вивчали на щурах після однократного введення внутрішньошлунково сухого екстракту пагонів вишні. Протизапальна дія сухого екстракту була досліджена на моделі гострого карагенан-індукованого запалення стопи білих щурів.

Результати. В результаті дослідження 9 фенольних сполук, серед яких гідроксикоричні кислоти і флавоноїди і 5 цукрів було ідентифіковано в сухому екстракті. Встановлено відсутність токсичності сухого екстракту пагонів вишні в дозі 5000 мг / кг, що відповідно до токсикологічної класифікації речовин К.К. Сидорова дозволяє віднести екстракт до класу V токсичності - практично нешкідливі речовини. Сухий екстракт пагонів вишні мав кращу протизапальну дію в дозі 100 мг / кг; що в середньому було близько 36 % за 5 годин.

Висновки. Беручи до уваги результати хімічного аналізу і визначення токсичності і протизапальної активності сухого екстракту пагонів вишні, ми можемо припустити, що цей екстракт може мати знеболюючу і протиалергічну дію, і є перспективним для подальшого дослідження з метою створення нових ефективних і безпечних лікарських засобів для застосування в медичній практиці


Ключові слова


вишня; екстракт; флавоноїди; цукри; гідроксикоричні кислоти; протизапальна активність; гостра токсичність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Upyr, L. V.; Chernykh, V. P. (Ed.) (2010). Cherry. Кiev: «МОRІОN», 277–278.

Popovich, V. P., Upyr, L. V., Kyslychenko, V. S. (2010). Effect of cherry fruit stalks and shoots dry extracts on diuresis and some indicators of nitrogen metabolism in rats. Current problems of theoretical, clinical, preventive medicine, dentistry and pharmacy. Donetsk, 280–281.

The State Pharmacopoeia of Ukraine. Suppl. 2 (2008). Kharkiv: RІRЕG, 620.

Gulieva, А. F., Lenchyk, L. V. (2015). Phytochemical study of phenolic compounds cherry extract. Innovations in Medicine and Pharmacy. Minsk: BSMU, 836–838.

Court, W. A. (1977). High-performance reversed-phase liquid chromatography of naturally occurring phenolic compounds. Journal of Chromatography A, 130, 287–291. doi: 10.1016/s0021-9673(00)89807-6

Mabry, T. J., Markham, K. R., Thomas, M. B. (1970). The Systematic Identification of Flavonoids. New York: Springer-Verlag. doi: 10.1007/978-3-642-88458-0

McMurrough, I., Hennigan, G. P., Loughrey, M. J. (1982). Quantitative analysis of hop flavonols using high-performance liquid chromatography. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 30 (6), 1102–1106. doi: 10.1021/jf00114a024

Zapadnyuk, I. P., Zapadnyuk, V. I., Zechariah, S. А. (1983). Laboratory animals: breeding, keeping and using in experiment. Kyiv: Vishcha shkola, 552.

Kovalenko, V. М., Stefanov, О. V., Maximov, Y. M., Trachtenberg, I. M.; Stefanov, A. V. (Ed.) (2001). Experimental study of toxic effects of potential drugs / Preclinical studies of drugs. Kyiv: Avicenna, 74–97.

European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes (1986). Council of European. Strasbourg, 123, 51.

Stefanov, O. (Ed.) (2001). Preclinical studies of drugs (guidelines). Kyiv: Avicenna, 292–306.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Upyr, L. V. Cherry [Text] / L. V. Upyr; V. P. Chernykh (Ed.). – 2-nd ed. – Кiev: «МОRІОN», 2010. – P. 277–278.

2. Popovich, V. P. Effect of cherry fruit stalks and shoots dry extracts on diuresis and some indicators of nitrogen metabolism in rats [Text]: conference / V. P. Popovich, L. V. Upyr, V. S. Kyslychenko // Current problems of theoretical, clinical, preventive medicine, dentistry and pharmacy. – Donetsk, 2010. – P. 280–281.

3. The State Pharmacopoeia of Ukraine. Suppl. 2 [Text] / State Enterprise “Ukrainian scientific Pharmacopoeial center”. – 1-st ed. – Kharkiv: RІRЕG, 2008. – 620 p.

4. Gulieva, А. F. Phytochemical study of phenolic compounds cherry extract [Text]: scientific-practical conference / А. F. Gulieva, L. V. Lenchyk // Innovations in Medicine and Pharmacy. – Minsk: BSMU, 2015. – P. 836–838.

5. Court, W. A. High-performance reversed-phase liquid chromatography of naturally occurring phenolic compounds [Text] / W. A. Court // Journal of Chromatography A. – 1977. – Vol. 130 – Р. 287–291. doi: 10.1016/s0021-9673(00)89807-6

6. Mabry, T. J. The Systematic Identification of Flavonoids [Text] / T. J. Mabry, K. R. Markham, M. B. Thomas. – New York: Springer-Verlag, 1970. doi: 10.1007/978-3-642-88458-0

7. McMurrough, I. Quantitative analysis of hop flavonols using high-performance liquid chromatography [Text] / I. McMurrough, G. P. Hennigan, M. J. Loughrey // Journal of Agricultural and Food Chemistry. – 1982. – Vol. 30, Issue 6. – P. 1102–1106. doi: 10.1021/jf00114a024

8. Zapadnyuk, I. P. Laboratory animals: breeding, keeping and using in experiment [Text] / I. P. Zapadnyuk, V. I. Zapadnyuk, S. А. Zechariah. – Kyiv: Vishcha shkola, 1983. – 552 p.

9. Kovalenko, V. М. Experimental study of toxic effects of potential drugs / Preclinical studies of drugs [Text]: method. rec. / V. М. Kovalenko, О. V. Stefanov, Y. M. Maximov, I. M. Trachtenberg; A. V. Stefanov (Ed.). – Kyiv: Avicenna, 2001. – P. 74–97.

10. European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes [Text]. – Council of European. – Strasbourg, 1986. – Issue 123. – 51 р.

11. Preclinical studies of drugs (guidelines) [Text] / O. Stefanov (Ed.). – Kyiv: Avicenna, 2001. – P. 292–306.Copyright (c) 2016 Larysa Lenchyk, Olga Shapoval, Viktoria Kyslychenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2519-4852 (Online), ISSN 2519-4844 (Print)