DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4852.2016.72814

Вплив гелів, що містять глюкозамін та наночастки срібла, на процеси пероксидного окиснення за умови опікової рани в щурів

Лідія Олексіївна Булига, Катерина Сергіївна Іванова, Ярослава Олександрівна Бутко

Анотація


Опіки займають третє місце в структурі загального травматизму. Для ефективної фармакокорекції опікової рани місцеві лікарські препарати, повинні виявляти комплексну дію на патогенетичний процес. Попередження оксидативного стресу в рані усуває розвиток вторинних некрозів, та створює сприятливі умови для регенерації пошкоджених тканин.

Метою даної роботи було дослідити вплив гелів, що містять глюкозамін та наночастки срібла, на процеси пероксидного окиснення білків та ліпідів за умови опікової рани в щурів

Матеріали та методи. Термічну опікову травму ІІ ступеня відтворювали за допомогою спеціального приладу з металевою пластиною на кінці діаметром 2,5 см. Час експозиції контактної пластинки нагрітої до 200 ℃ склав 4 сек. Гелі наносили на уражені ділянки щодня в визначеній еспериментальним шляхом дозі 50 мг/см2. Забір крові для аналізу здійснювали в два терміни: 7 день лікування, коли почали відходити струпи та на 15 день. Декапітували по 6 щурів з кожної групи та визначали рівень окисної модифікації білків (альдегід та кетодинітрофенілгідразонв), перекисного окиснення ліпідів (вміст дієнових коньюгатів та ТБК-р), вільні SH-групи.

Результати. В ході лікування опіків тварин гелем з глюкозаміном та гелем з наночастками срібла та глюкозаміном відбулось вірогідне зниження інтенсивності процесів ОМБ на 60 %, рівня ПОЛ на 58 %. Відзначено нормалізацію стану антиоксидантної системи організму, що зменшує наслідки оксидативного стресу та сприяє процесу загоєння пошкоджених тканин.

Висновки. Перспективними є фармакологічне дослідження властивостей наночасток срібла та глюкозаміну з метою створення місцевих ранозагоювальних засобів нового покоління та покращення ефективності фармакокорекції ранового процесу


Ключові слова


рани; опіки; гель; наночастки срібла; глюкозаміну гідрохлорид; пероксидне окиснення білків та ліпідів

Повний текст:

PDF

Посилання


Krivoshapko, O. V. (2012). Rol’ protizapalnih tsitokiniv u mehanizmi hronizatsiyi opikovoyi rany [The role of inflammatory cytokines in the mechanisms of chronic burn wounds]. Kharkiv National Medical University, 23.

Raskevich, O. S., Rozhkovskiy, Ya. V. (2012). Vpliv mazevoyi kompozitsiyi Marepolimiel na stabil’nist’ membrane ta aktivnist’ tsitolitychnikh protsesiv pry termichnomu opiku shkiry [Impact ointment composition Marepolimiel the stability of cell membranes and cytolytic activity of thermal processes in skin care]. Actual issues pharmaceutical and medical science and practice, 8 (1), 13–17.

Yakovleva, L. V., Tkachova, O. V., Butko, Ya. O. (2013). Metodicheskiye rekomendatciyi “Eksperimental’ne doslidzhenn’a novyh preparative dlya mistcevogo likuvann’a ran” [Methodical recommendations "Experimental study of new drugs for the topical treatment of wounds"]. Kharkiv, 52.

Nekrasova, T. A., Shcherbatyuk, T. G., Davidenko, D. V. (2011). Osobennosti perekisnogo okisleniya belkov pry autoimunnom tireoidit’e bez i s minimslnoy tireoidnoy disfunktsiey [Features peroxide oxidation of proteins and lypydov at autoymmunnom tireoidite without and with the minimum tyreoydnoy dysfunction]. Clinical and Experimental tyreoydolohyya, 77 (44), 38–43.

Rahmanova, T. I., Matasova, L. V., Semenihina, A. V. (2009). Metodiki otsenki oksidativnogo ststusa [Valuation techniques oxidative status]. Voronezh, 61.

Odinets’, T. N., Karimov, I. Z., Shmoylov, D. K., Los’-Yatsenko, N. G. (2012). Okislitel’naya modifikatsiya belkov I perekisnoe okislenie lipidov pri OKI bakterialnoy I rotavirusno-bakterialnoy etiologii [Oxidative modification of proteins and lipid peroxidation at AII bacterial and rotavirus-bacterial etiology]. Taurian biomedical herald, 15 (2), 170–173.

Go, Y.-M., Duong, D. M., Peng, J., P. Jones, D. (2011). Protein Cysteines Map to Functional Networks According to Steady-state Level of Oxidation. Journal of Proteomics & Bioinformatics, 04 (10). doi: 10.4172/jpb.1000190

Caia, Z., Yan, L. J. (2013). Protein Oxidative Modifications: Beneficial Roles in Disease and Healt. J. Biochem. Pharmacol, 1 (1), 15–26.

Jacob, C., Battaglia, E., Burkholz, T., Peng, D., Bagrel, D., Montenarh, M. (2012). Control of Oxidative Posttranslational Cysteine Modifications: From Intricate Chemistry to Widespread Biological and Medical Applications. Chemical Research in Toxicology, 25 (3), 588–604. doi: 10.1021/tx200342b

Wall, S. B., Oh, J.-Y., Diers, A. R., Landar, A. (2012). Oxidative Modification of Proteins: An Emerging Mechanism of Cell Signaling. Frontiers in Physiology, 3, 369. doi: 10.3389/fphys.2012.00369

Net’uhaylo, L. G., Kharchenko, S. V. (2014). Aktivni formi kisn’u (ogl’ad literature) [Reactive oxygen species (literature review)]. «Young Scientist», 12 (9), 131–135.

Paton, Je. B., Chernykh, V. P., Movchan, B. O. (2014). A pharmaceutical composition in the form of a gel with silver nanoparticles for treatment of wounds and inflammatory infections. Patent Of Ukraine for used model A61K 9/06 (2006.01), A61K 33/38 (2006.01), A61P 17/02 (2006.01), A61P 31/02 (2006.01), A61P 31/00. № 92307; declared14.03.2014; published 11.08.2014, № 15.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кривошапко, О. В. Роль прозапальних цитокінів у механізмах хронізації опікової рани [Текст]: автореф. дис… канд. мед. наук / О. В. Кривошапко. – Харківський національний медичний університет МОЗ України, 2012. – 23. с.

2. Разкевич, О. С. Вплив мазевої композиції Мареполіміел на стабільність клітинних мембран та активність цитолітичних процесів при термічному опіку шкіри [Текст] / О. С. Разкевич, Я. В. Рожковський // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2012. – Т. 8, № 1. – С. 13–17.

3. Яковлєва, Л. В. Екпериментальне вивчення нових препаратів для місцевого лікування ран [Текст]: метод. рек. / Л. В. Яковлєва, О. В. Ткачова, Я. О. Бутко, Ю. Б. Лар’яновська. – Харків, 2013. – 52 с.

4. Некрасова, Т. А. Особенности перекисного окисления липидов и белков при аутоиммунном тиреоидите без и с минимальной тиреоидной дисфункцией [Текст] / Т. А. Некрасова, Т. Г. Щербатюк, Д. В. Давыденко и др. // Клиническая и экспериментальная тиреоидология. – 2011. – Т. 77, № 44. – С. 38–43.

5. Рахманова, Т. И. Методики оценки оксидативного статуса [Текст]: уч.-метод. пос. / Т. И. Рахманова, Л. В. Матасова, А. В. Семенихина и др. – Воронеж, 2009. – 61 с.

6. Одинец, Т. Н. Окислительная модификация белков и перекисное окисление липидов при ОКИ бактериальной и ротавирусно-бактериальной этиологии [Текст]/ Т. Н. Одинец, И. З. Каримов, Д. К. Шмойлов, Н. Г. Лось-Яценко // Таврический медико-биологический вестник. – 2012. – Т. 15, № 2. – С. 170–173.

7. Go, Y.-M. Protein Cysteines Map to Functional Networks According to Steady-state Level of Oxidation [Text] / Y.-M. Go, D. M. Duong, J. Peng, D. P. Jones Journal of Proteomics & Bioinformatics. – 2011. – Vol. 4, Issue 10. doi: 10.4172/jpb.1000190

8. Caia, Z. Protein Oxidative Modifications: Beneficial Roles in Disease and Healt [Text] / Z. Caia, L. J. Yan // J. Biochem. Pharmacol. Res. – 2013. – Vol. 1, Issue 1. – P. 15–26.

9. Jacob, С. Control of oxidative posttranslational cysteine modifications: from intricate chemistry to widespread biological and medical applications [Text] / C. Jacob, E. Battaglia, T. Burkholz, D. Peng, D. Bagrel, M. Montenarh // Chemical Research in Toxicology. – 2012. – Vol. 25, Issue 3. – Р. 588–604. doi: 10.1021/tx200342b 

10. Wall, S. B. Oxidative modification of proteins: an emerging mechanism of cell signaling [Text] / S. B. Wall, J. Y. Oh, A. R. Diers, A. Landar // Frontiers in Physiology. – 2012. – Vol. 3. – P. 369. doi: 10.3389/fphys.2012.00369 

11. Нетюхайло, Л. Г Активні форми кисню (огляд літератури) [Текст] / Л. Г. Нетюхайло, С. В. Харченко // «Young Scientist». – 2014. – Т. 12, № 9. – С. 131–135.

12. Пат. № 92307 UA, МПК A61K 9/06 (2006.01), A61K 33/38 (2006.01), A61P 17/02 (2006.01), A61P 31/02 (2006.01), A61P 31/00. Фармацевтична композиція у формі гелю з наночастками срібла для лікування ран та запальних інфекційних захворювань [Текст] / Патон Є. Б., Черних В. П., Мовчан Б. О. та ін. – Власники: Патон Борис Євгенович, Національний фармацевтичний університет. – № u201402559; заявл. 14.03.2014; опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15.Copyright (c) 2016 Лідія Олексіївна Булига, Катерина Сергіївна Іванова, Ярослава Олександрівна Бутко

ISSN 2519-4852 (Online), ISSN 2519-4844 (Print)